Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Se signalerne på depression hos unge

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Se signalerne på depression hos unge"— Præsentationens transcript:

1 Se signalerne på depression hos unge
PsykiatriFondens Børne- og UngeProjekt

2 Graden af social belastning ved kroniske sygdomme (WHO)
Demens, skizofreni Blindhed, ubehandlet depression Nedsat intelligens Døvhed Kronisk gigt Kronisk diarré Modermærke på kinden

3 Søren, 9 år Søren på 9 år henvises til en børne- og ungdomspsykiater, da han gennem tre måneder har vægrer sig mod at gå i skole. Han er normalt en fagligt dygtig og velfungerende dreng, men er begyndt at udtrykke bekymring for sin faglige præstation i skolen. Han er bange for ikke at slå til og han klager over hovedpine og mavesmerter. Ved undersøgelsen fortæller han, at han føler sig trist indeni. Han har problemer med at falde i søvn om aftenen, og han tænker meget over, om han har gjort ting forkert i løbet af dagen. I skolen skal der ikke meget til, før han begynder at græde, og han har tiltagende svært ved at koncentrere sig. Han har trukket sig fra sine fritidsaktiviteter, spejder og fodbold, og vil helst være derhjemme. Gået lidt på klingen fortæller han, at det hele ville være bedre, hvis han var død, men han benægter dog specifikke selvmordsplaner. Behandlingen består af samtaler med Søren og hans familie, inddragelse af skolen med henblik på aflastning af opgaver og behandling med antidepressiv medicin. Kilde: ”Depression” af Jes Gerlach, PsykiatriFonden.

4 Unge og depression Hyppighed og forløb 2-5% får en depression
Større risiko for, at man får flere depressive episoder (75%). En velbehandlet depression kan forebygge tilbagefald (40-60%). Tilbagefald Svært ved at motiveres til behandling Flere traumatiske oplevelser For hurtigt ophør med behandling Risikofaktorer Mobning Tab af nærtstående Overgreb Konflikter i familien Forældres fysiske eller psykiske sygdom Forældres skilsmisse Stress

5 Psykiske stress-symptomer
Symptomerne Søvnløshed Ingen glæde/humor Træthed, tab af vitalitet Ubeslutsomhed, langsom til alt Svigt af koncentrationsevne, indlæring, hukommelse Konstant følelse af overbelastning af informationer Øget psykisk følsomhed Let ængstelig, depressiv Følelse af hjælpeløshed Social adfærd Kan være svært at få øje på Skjuler det for sig selv og andre Mere stille og inaktiv Mindre glad og spontan Tilbagetrækning Isolation Udmattelse, apatisk, ligeglad Alt går i stå Negativ, irritabel, aggressiv Trang til stimulanser, misbrug

6 Fra psykisk stress til fysiske symptomer
Hovedpine (migræne) Muskelspændinger, nakke-/rygsmerter, kæbespændinger Rysten på hænder Uro, rastløshed Urolig søvn, søvnløshed, mareridt Svigtende appetit, kvalme Træthed Ingen sexlyst Ondt i maven og mange andre individuelle symptomer

7

8 Klinisk definition af depression ICD-10
Depression dækker over mange forskellige sygdomme. Depressiv enkeltepisode, moderat, kræver: Varighed mindst to uger Mindst to af følgende kernesymptomer: Nedtrykthed Nedsat lyst og interesse Nedsat energi og øget trætbarhed Mindst fire af følgende depressive ledsagesymptomer: Nedsat selvtillid eller selvfølelse Selvbebrejdelser eller skyldfølelse Tanker om død eller selvmord Tænke- eller koncentrationsbesvær Agitation eller hæmning Søvnforstyrrelser Appetit- eller vægtændring Somatiske symptomer

9 Signaler hos unge En serie af uspecifikke klager over helbred Fravær
Dårlig søvn Appetitændringer Tænke- og koncentrationsvanskeligheder Fald i præstationer, eller svingende præstationer Orker ikke hverdagen Isolation fra studiekammeraterne Trist og irritabel Misbrug af alkohol og stoffer Stemningsskift Selvmordstanker Selvmordsforsøg Sorgreaktioner Negative kognitioner om sig selv, andre og fremtiden

10 Emil, 15 år Emil på 15 år henvises til behandling. Forældrene fortæller, at Emil gennem det sidste halve år har haft talrige forsømmelser fra skolen, og at han de seneste uger slet ikke har formået at komme i skole. Normalt er Emil en frisk og humørfyldt dreng med et aktivt socialt liv og mange fritidsinteresser. Nu fortæller forældrene, at Emil i tiltagende grad isolerer sig. Han lukker sig inde på sit værelse og orker ikke at deltage i de ting, han ellers har interesseret sig for. Ved undersøgelsen fremtræder Emil trist og apatisk, men også med en vis grad af irritabilitet, hvis man spørger ham om hans problemer. Han giver udtryk for irritation over for forældrene, fordi han synes, de presser ham. Samtidig er han plaget af dårlig samvittighed over ikke at være ’god nok’. Han fortæller at han de sidste måneder har haft vanskeligt ved at koncentrere sig om skolearbejdet, og at han heller ikke synes, at han føler sig god nok til at være sammen med kammeraterne. Kilde: ”Depression” af Jes Gerlach, PsykiatriFonden

11 Vigtige mål med behandlingen
Mindske stress Aflastes i skolen Identificere problemer Information/psykoedukation Familie Barn/ung Skole Afslapning/afspænding Støtte til den deprimerede og familien

12 Litteratur PsykiatriFonden Psykiske sygdomme hos børn og unge
Depression – symptomer, årsager og behandling Ung og Sårbar Hans Reitzels Forlag Om børn og unge med depression, Per Hove Thomsen og Merete Juul Sørensen


Download ppt "Se signalerne på depression hos unge"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google