Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Personligheden og selvet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Personligheden og selvet"— Præsentationens transcript:

1

2 Personligheden og selvet
Kan vi som menneske siges at være et individ: Med afgrænset enhed med egen personlighed og med egen løbebane Postmoderne tankegang En mangfoldighed af selv’er der skabes gennem relationer med andre? Moderne tankegang Personlighed: den væremåde og adfærd, som sætter personen i stand til at handle og skabe sin egen fremtid ud fra en kerne af markante og stabile karaktertræk. Er et samspil mellem nedarvede karaktertræk og omgivelserne

3 Personlighed og organisationsteorierne
Moderne teori: Personligheden og selvet påvirkes af omgivelserne => ændring af personen, stort set ubevidst (ydrestyring) Postmoderne teori Individet er egenstyret, bestemmer selv om det vil lade sig påvirke (indrestyring)

4

5 Personlighedstest Mange forskellige udgangspunkter
Personlighed ændrer sig Fra situation til situation, rolle til rolle Over tid Tests viser ens egen opfattelse bør være godt supplement til en uddybende samtale

6

7

8 Roller og positioner Rolle er de forventninger omverden har til en persons adfærd og som denne tager på sig => moderne tankegang) Position: det perspektiv man selv vælger i forhold til sin rolle Sætte sig i andres sted Udviklingsmuligheder rolle til rolle => Postmoderne tankegang

9

10

11 Motivation Villighed til at yde en indsats for at udføre en bestemt opgave

12

13 Maslows motivationsteori
Maslow ordnede behov i fem behovsgrupper Først når et behov på nederste trin er dækket, melder det næste sig Hver person har sin individuelle behovsprofil afhængig af alder og personlighed Et aktivt behov søges dækket, da der er uligevægtighed og dermed opstår den enkeltes motivationsprofil

14

15

16 Herzberg- få pr efter maslow
Undersøgelse på arbejdspladsen! Vedligehold=> ikke opstår utilfredshed Har kort virkning- finde på nyt hele tiden, NMB løn kan dog være anerkendelse og tryghed, dermed motiverende HR-teorien for begge faktorer! Motivation=> tilfredshed

17

18 Forventningsteori Et individ vil handle på en bestemt måde på basis af forventninger om at handlingen giver et udbytte og hvor attraktivt udbyttet er for personen Den simpleste forventningsteori, Effektloven: En handling der fører til belønning/behovsdækning vil have tendens til at blive gentaget En handling der fører til straf vil have tendens til ikke at blive gentaget Ris/straf kan være motiverende i starten, mens ligegyldighed er mindst motiverende

19

20 Selvskabelse Mennesket som et lukket system der åbner sig op for ændringer der er interessante og nødvendige (indrestyring) Er ændringerne for store og uoverskuelige, da vil mennesket afvise det => ledelsen bør servere ændringer, så de er overskuelige

21

22

23 Jobdesign =>Jobudvikling
Jobbet ændres hele tiden for at tilpasse sig ændringerne fra omgivelserne og fra medarbejderen, via enten/og: Jobudvidelse: flere opgaver fra samme org niveau, f.eks: jobrotation, eller alle skal kunne alle funktioner Jobberigelse: Mere ansvar fra højere org niveau. Begge motiverende på kort sigt, jobberigelse på længere sigt også

24

25

26

27

28 Selvudvikling Personlig selvudvikling kræver selvbevidsthed:
- man skal lære sig selv at kende Lederens muligheder: MUS jvf forventningsteorien at sikre rette forhold mellem indsats, præstationer, belønninger og værdier og selvfølgelig at ansætte medarbejderen med høj styrke af udviklingsbehov

29 Selvreflektion Indrestyring af medarbejderen:
Opbygge mange selv’er, der kan antage forskellige positioner Kræver selvreflektion – forstå sig selv i en kontekst og virkningen af egen handlinger Lederens muligheder: Coaching

30


Download ppt "Personligheden og selvet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google