Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomiproces på Geoscience

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomiproces på Geoscience"— Præsentationens transcript:

1 Økonomiproces på Geoscience
Fra morgenens Dekan-udmelding: ….For Science and Technology er besparelseskravet 43,7 mio. kr. i 2014, 65,5 mio.kr. i 2015 og 65,5 mio.kr. i Disse besparelser kommer i tillæg til tidligere udmeldte krav om øget dækning af udgifter via eksterne midler og generelle økonomiske udfordringer på fakultetet, institutter og centre…. De samlede besparelser er i en sådan størrelsesorden, at vi på fakultetet og dermed på institutter og centre ikke kan undgå afskedigelser……..

2 DISPOSITION DET GODKENDTE BUDGET 2014
OVERORDNET KRITERIUM FOR AFSKEDIGELSER AFVÆRGEFORANSTALTNINGER/STØTTE Orientering om afværgeforanstaltninger Støttemujligheder for medarbejdere LOKAL-ØKONOMISKE FORANSTALTNINGER

3 AUs BUDGET 2014, INCL. besparelseN

4 Millioner kr Samlet indtægtsskøn, mio. kr. B B B B F3 B B B R B F3 R
Der forventes vækst I B2014, men med lavere stigning og et lavere udgangspunkt end I B2013 B Millioner kr F3 B B B R B F3 R Brian

5 Millioner kr Eksterne tilskud, mio. kr. B B B B B F3 B B B F3 R R
Høj vækst drevet af tidligere erfaringer og optimisme B B Millioner kr B B B F3 B B B F3 R Lav vækst i overensstemmelse med virkeligheden og realisme R

6 Millioner kr Finanslovstilskud og salg/øvrige indtægter, mio. kr. R B

7 Budgetubalancen skyldes
Nedjustering af indtægtsforventningerne Færre renteindtægter Flere faste omkostninger (fx husleje) Udviklings- og forandringsprocessen Organisationen ikke i tide justeret til lavvækst-scenarium Rammebetingelser for budgettilpasningerne forpligtigelse til talentudvikling nødvendige nyansættelser frirum til nye satsninger AU BESPARELSE i ALT 225 mio. kr.

8 Besparelser på ST År Besparelseskrav Inddækning
mio. kr. 33 mio. kr. mio. kr. 66 mio. kr. mio. kr. 99 mio. kr.

9 Besparelse på Instituttet
Besparelseskrav 2014 0,741 mio. kr. 2015 2,226 mio. kr. 2016

10 Besparelse på Instituttet
Besparelseskrav Inddækning 2014 0,741 mio. kr ,8 mio. kr. 2015 2,226 mio. kr ,6 mio. kr. 2016 2,226 mio. kr ,4 mio. kr. 0,741 mio. kr. og 1,8 mio. kr. er indarbejdet i instituttets budget for 2014

11 BUDGET 2014 32.302 basis - 0.741 besparelse + 0.500 dekangave
Før dekan efter dekan incl. besparelse I 2014 BUDGET 2014 basis besparelse dekangave ny basis Udfordringen: mio. kr. Incl. besparelse og inddækning i 2014 måltal Budget ubalance

12 Proces 16.-31. januar Institutledelsen udarbejder lokal spareplan
3.-6. februar Ekstraordinært møde i LSU 4. februar Deadline for ansøgning om frivillig fratrædelse februar Breve om påtænkte afskedigelser udleveres (partshøringsbreve) 26. marts Afskedigelsesbreve sendes

13 Overordnet kriterium for afskedigelser
De nødvendige personalereduktioner skal gennemføres ud fra saglige hensyn og på en sådan måde, at universitetet som helhed stadig fremadrettet er bedst muligt i stand til at varetage sine opgaver og at der derfor ved udvælgelsen af medarbejdere til afskedigelse foretages en saglig afvejning af de enkelte medarbejderes kvalifikationer og funktioner i forhold til universitetets fremtidige opgaver. Kan suppleres med op til 5 lokale kriterier

14 Afværgeforanstaltninger
Kvalificeret ansættelsesstop Frivillig fratrædelse (Ansøgningsfrist d. 4. februar 2014) Opmærksomhed omkring seniorordninger

15 LSU forslag til Afværge-foranstaltninger
Ansatte kan gå ned i tid Klim opsiges Reduktion i anvendelse af studentermedhjælp Sjette ferieuge afholdes (proces kører centralt) Plads på instituttet: kan vi spare der? Ansatte får mindre kontorer på sigt. Men direkte besparelser er ikke opnåelige på kort og mellemlangt sigt.

16 støttemuligheder Forebyggelse af stress og mistrivsel: Prescriba
Visiteret rådgivning (op til 5 samtaletimer) Anonym rådgivning (op til 3 samtaletimer) Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter Støtte til jobsøgning for afskedigede medarbejdere Det præcise indhold fastlægges i januar 2014 Støtte fra ledere Opmærksomhed i forhold til kolleger

17 ØKONOMISKE FORANSTALTNINGER
Udfordringen: mio. kr. VIP-møde før jul mio. kr. Klim opsiges* mio. kr. Ubalance mio. kr. *: Udgiften til Klim er mio kr/år. Opsigelse pr.1. februar giver 5 måneder i 2014.

18 ØKONOMISKE FORANSTALTNINGER
OH/inddækning fra eksisterende projekter OH/inddækning fra nye projekter Ingen teknisk bistand uden inddækning Laboratorier Værksteder Tegnestue

19 Kontakt Institutleder Søren Bom Nielsen
Medarbejderrepræsentanter i LSU Mads Faurschou Knudsen, David L Egholm, Simon Ejlertsen, Per Trinhammer, Lone Davidsen, Sven Nicolajsen, Bente Rasmussen, Grethe Storgaard og Anne Hansen Thoisen. Tillidsrepræsentanter Aase Marie P. Raikolainen (HK-Kontor), Bente H. Rasmussen (DLF), Bibiana Paluszewska (Kommunikation og sprog), John Kapstadt (Metal), Just Justesen (IDA), Leif Flensborg (3F), Mads Faurschou Knudsen (DM), Poul Aggerholm (Teknisk Landsforening) HR-partner Margrethe Vejs-Petersen Prescriba Tilbud om gratis psykologsamtaler – kontakt kan ske direkte og anonymt eller ved henvisning fra nærmeste leder eller HR.

20 AFSKRIVNINGER DER BELASTER RAMMEN I ALT 362 KKr I 2014
RESTEN, CA. 1.5 MKr BELASTER IKKE RAMMEN (PROJEKTER)

21 Inddækning AU sparekrav

22


Download ppt "Økonomiproces på Geoscience"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google