Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DIGITAL TINGLYSNING Bent Carlsen Præsident for Østre Landsret Danske BOLIGadvokater 24. marts 2006.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DIGITAL TINGLYSNING Bent Carlsen Præsident for Østre Landsret Danske BOLIGadvokater 24. marts 2006."— Præsentationens transcript:

1 DIGITAL TINGLYSNING Bent Carlsen Præsident for Østre Landsret Danske BOLIGadvokater 24. marts 2006

2 FORUDSÆTNINGER FOR TINGLYSNINGSUDVALGET  Bedre organisering af tinglysningsopgaven.  Høj grad af automatisering.  Tinglysning i realtid.  Høj grad af sikkerhed.

3 TINGLYSNINGSUDVALGETS FORSLAG Betænkning nr. 1461/2005  Tinglysning i 82 retskredse ophører.  En central tinglysningsmyndighed ved domstolene.  Udbud/OPP af udviklingen af nyt it-system og af konvertering af akten.  Fri anmeldelsesadgang.  Anmeldelse via internet eller system til system.  Kobling til andre ejendomsdata.

4 IT-PROJEKTETS FORMÅL OG AFGRÆNSNING www.e-tl.dk Projektet skal:  Tilvejebringe en løsning, som realiserer den snævre og afgrænsede opgave at håndtere elektronisk tinglysning.  Tage højde for interessenternes behov, for så vidt det er praktisk muligt og overkommeligt (inden for tidsrammen).  Etablere et driftsklart system til 2007. Løsningens indhold:  ”Tinglysningsmotor” som gør det muligt at gennemføre elektronisk tinglysning i næsten realtid.  Internet-portal som giver adgang til tinglysningssystemet via Web/internettet.  Standard grænseflader som giver anmeldere og professionelle aktører mulighed for fuldautomatisk tinglysning via system-til-system kommunikation.  Sikkerhedskoncept for løsningen som helhed.

5 SKITSE AF FORLØB VED ELEKTRONISK TINGLYSNING PC ESR Matr. Digital signatur Modtagelse Eksterne systemer Tingbog SVUR PLAN TL I TL II Hist. Arkiv Brugere: Disponenter. Anmeldere, Systembrugere Vent (ved betinget behandling, systemopslag mv.) BANK-system Verificering (via OCES certifikat samt PID- konvertering) CPRCVRBBR Dok. Arkiv e-Mail og e-Boks/e- Borger (fremsendelse af kvitteringer, registrering, personlig arkivering etc.) Kommunikation Manuel håndtering ToldSkat 75% 25 % 15 % 10 % OIS System Andre…. Tingbog- oplysninger

6 TINGLYSNINGSUDVALGETS BETÆNKNING NR. 1471/2006  Digitale dokumenter.  Digital signatur  Sikkerhed  Udbredelse  Fuldmagtsordning.  Anmelderordning.  Sikringsakt ved overdragelsen af pantebreve.  Gennemgang af tinglysningslov og anden lovgivning.


Download ppt "DIGITAL TINGLYSNING Bent Carlsen Præsident for Østre Landsret Danske BOLIGadvokater 24. marts 2006."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google