Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen Temadag for kommunale ledere Oplæg til debat Karen Langvad Danske Fysioterapeuter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen Temadag for kommunale ledere Oplæg til debat Karen Langvad Danske Fysioterapeuter."— Præsentationens transcript:

1 Specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen Temadag for kommunale ledere Oplæg til debat Karen Langvad Danske Fysioterapeuter

2 Danske Fysioterapeuter og specialisering Organisering herunder specialisering er et middel til at opnå og fastholde høj og ensartet faglig kvalitet Det er nødvendigt at se på behov for specialisering på træningsområdet Ikke fordi kvaliteten ikke er høj Ikke fordi træningsopgaven ikke er rigtig placeret i kommunerne Men for at sikre fysioterapeuter de rette forudsætninger for at yde fysioterapi af høj kvalitet og udvikle fysioterapi til fortsat at være et stærkt aktiv for samfundet

3 Faglig kvalitet i fysioterapi Når målet er høj og ensartet faglig kvalitet, Så er udgangspunktet, at fysioterapeuter skal have de bedste forudsætninger for at tilbyde evidensbaseret fysioterapi, som sikrer patienterne effekt at faglig kvalitet grundlæggende ikke kan gradbøjes afhængig af omgivelserne Forudsætning er i denne sammenhæng: Værktøjer (viden/forskning, kliniske retningslinjer, måleredskaber) Kompetencer (kurser/uddannelse, faglig udvikling) Organisatoriske sammenhænge (teamorganisering, specialisering)

4 Specialisering på træningsområdet Øvelse gør mester Grundlæggende princip, som bygger på, at der er sammenhæng mellem kvalitet og volumen Forudsætninger for kvalitet fremmes ved, at viden, erfaring og ekspertise samles, videndeling optimeres og uddannelse, forskning og udvikling målrettes Behov for specialisering afhænger af: Forekomst Kompleksitet Effektiv ressourceudnyttelse

5 Hvordan kan det gøres? 1.Centralt styret specialeplanlægning Hovedfunktioner Størstedelen (75-80 %) Ofte forekommende/høj volumen, lav kompleksitet, gode forudsætninger for effektiv ressourceudnyttelse Skal løses af alle kommuner med høj kvalitet Specialfunktioner Mindre del (20-25 %) Sjældent forekommende, høj kompleksitet, ringe forudsætninger for effektiv ressourceudnyttelse Skal løses enkelte steder i kommunen eller i tværkommunale fællesskaber

6 Hvordan kan det gøres? 2.Specialisering i daglig opgavevaretagelse Den enkelte træningsenhed tilrettelægger daglig opgavevaretagelse under hensyn til sammenhængen mellem kvalitet og volumen

7 Gevinster og udfordringer For patienterne Større sikkerhed for faglig kvalitet, men også risiko for længere transport For fysioterapeuterne Bedre forudsætninger for at yde kvalitet og for målrettet faglig udvikling, men også behov for stram faglige ledelse og risiko for faglig snæversynethed For kommunen Optimale muligheder for at arbejde med og dokumentere kvalitet, men også en mulig begrænsning af det kommunale selvstyre


Download ppt "Specialisering af træningsområdet i det kommunale sundhedsvæsen Temadag for kommunale ledere Oplæg til debat Karen Langvad Danske Fysioterapeuter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google