Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samfundsøkonomi Indhold Hvad er økonomi?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samfundsøkonomi Indhold Hvad er økonomi?"— Præsentationens transcript:

1 Samfundsøkonomi Indhold Hvad er økonomi?
Markedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi Det økonomiske kredsløb Forsyningsbalancen Økonomiske konjunkturer Økonomiske mål Økonomisk politik Økonomiske teorier

2 Hvad er økonomi? De 4 spørgsmål i økonomien
Hvilke og hvor mange produkter og serviceydelser skal der produceres? Hvorledes kan de bedst produceres? Hvordan skal de fordeles? Hvad skal produkter og serviceydelser bruges til? 3 måder man træffer økonomiske beslutninger Markedet styrer produktion og fordeling (prismekanismen ) Staten regulerer produktion og fordeling (politiske beslutninger) Civilsamfundet sikrer produktion og fordeling (frivillige aftaler)

3 Markedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi
Økonomiske systemer Adskiller sig mht. synet på markedet Adskiller sig mht. grundlæggende menneskesyn Historiske eksempler

4 Markedsøkonomi De klassiske liberalistiske økonomer Markedsmekanismen
Forudsætning: Fuldkommen konkurrence Markedsøkonomi / kapitalistisk samfund Mulig fordel: effektiv produktion  velstand for flest muligt

5 Planøkonomi Staten bestemmer hvor meget der skal produceres
Staten bestemmer hvor meget varerne skal koste Mulige fordele: produktionen planlægges størst mulig gavn for samfundet Erfaringer med planøkonomi viser, at den ikke virker

6 Blandingsøkonomi Mange forskellige ’blandinger’
Udgangspunkt i markedsøkonomien Staten regulerer økonomien efter politiske målsætninger Ofte en betydelig offentlig sektor

7 Det økonomiske kredsløb

8 Forsyningsbalancen Y = C + G + I + X – M
Y: (”Yield”) Den samlede indenlandske efterspørgsel ( = BNP) C: Det samlede private forbrug G: Det samlede offentlige forbrug I: De samlede investeringer X: Den samlede eksport M: Den samlede import Forsyningsbalancen for Danmark i 2006 så således ud (i mia kr.): 1642 (Y) = 794 (C) (G) (I) (X) – 805 (M) Kilde: Samfundsstatistik 2007

9 Økonomiske konjunkturer
Højkonjunktur Høj vækst Høj beskæftigelse Stigende efterspørgsel Risiko for: Inflation Overophedning Lavkonjunktur Faldende vækst Øget arbejdsløshed For bedret konkurrenceevne

10 Økonomiske mål Klassiske målsætninger
Høj beskæftigelse/lav arbejdsløshed Høj økonomisk vækst Ligevægt eller overskud på betalingsbalancen Lav inflation Andre målsætninger Ligevægt eller overskud på statens finanser Rent miljø/bæredygtig udvikling En ”retfærdig” fordeling af goderne

11 Eksempler på målkonflikter
Økonomisk vækst  beskyttelse af miljøet Lav ledighed  sikre konkurrenceevnen Høje lønstigninger  sikre lav inflation Overskud på betalingsbalancen  vækst Man kan skelne mellem fl ere former for arbejdsløshed, de to vigtigste er: • Konjunkturarbejdsløshed, som skyldes manglende efterspørgsel i samfundet • Strukturarbejdsløshed, som kan have fl ere årsager: • De arbejdsløse har ikke de rigtige kvalifi kationer til de ledige job. • Mindstelønnen er så høj, at det ikke kan betale sig at ansætte de arbejdsløse • Overførselsindkomsterne er så høje, at det ikke kan betale sig for de arbejdsløse at få arbejde

12 Mål: Lav ulighed

13 Økonomisk politik Typer af økonomisk (makro-)politik Finanspolitik
Valutakurspolitik Pengepolitik Indkomstpolitik Arbejdsmarkedspolitik

14 Finanspolitik Ekspansiv / lempelig Kontraktiv / stram

15 Valutakurspolitik Valutakurspolitik er regulering af kronens kurs, det vil sige regulering af kronens værdi i forhold til andre valutaer Fordele ved valutapolitik Ulemper ved valutapolitik Danmark har siden 1982 ført fastkurspolitik for at fjerne usikkerhed om den fremtidige kronekurs

16 Pengepolitik Regulering af mængden af penge i det økonomiske kredsløb (især ved hjælp af renten) Ansvaret for valutakurs- og pengepolitikken i Danmark ligger i Nationalbanken Ekspansiv pengepolitik

17 Indkomstpolitik Regulering af lønniveauet
Formål: sikre konkurrenceevnen Lønningerne i Danmark aftales ved overenskomstforhandlingerne Finansministeren har stadig mulighed for at påvirke løndannelsen for de offentligt ansatte

18 Arbejdsmarkedspolitik
Flexicurity: fleksibilitet og sikkerhed let at afskedige overflødig arbejdskraft høje overførselsindkomster Strategier Opkvalificeringsstrategi Stramningsstrategi

19 Økonomiske teorier De klassiske økonomer
Adam Smith ( ), David Ricardo ( ) og Jean Baptiste Say ( ) Liberalist er og går ind for liberalismens økonomiske grundprincipper om fri markedsøkonomi Fri markedsøkonomi  økonomisk vækst til gavn for alle Keynesianisme John Maynard Keynes ( ) Staten bør regulere samfundsøkonomien Markedsmekanismen kan ikke sikre ligevægt Væsentligste årsag til lavkonjunktur er manglende efterspørgsel


Download ppt "Samfundsøkonomi Indhold Hvad er økonomi?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google