Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Miljøvurderingsdag ’13 KBH Morten Løber 28.augj 13 Væsentlighed set fra erhvervslivets synspunkt Morten Løber DI.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Miljøvurderingsdag ’13 KBH Morten Løber 28.augj 13 Væsentlighed set fra erhvervslivets synspunkt Morten Løber DI."— Præsentationens transcript:

1 Miljøvurderingsdag ’13 KBH Morten Løber 28.augj 13 Væsentlighed set fra erhvervslivets synspunkt Morten Løber DI

2 Miljøvurderingsdag ’13 KBH 28.aug 13 Hvad lever vi af nu og i fremtiden? Varer og tjenesteydelser Produceret og forbrugt i Danmark samt varer og tjenesteydelser Produceret i udlandet og importeret til og forbrugt i Danmark Arbejdsprocesser i DK Lokalt forankret værdiproduktion (incl. turisme) og Globalt flytbar værdiproduktion der overholder KK = S * RB * RS / O Konkurrencekraft = Snedighed * Rammebetingelser* Råstyrke over Omkostninger Nødvendig sammenhæng i værdikæden Videnintensiv produktion i og service ud fra Danmark 2

3 Miljøvurderingsdag ’13 KBH 28.aug 13 Oplevet værdi i en foranderlig verden Vi lever af at skabe oplevet værdi for andre mennesker over hele verden i samarbejde med mennesker, der er forskellige fra os selv, i konkurrence med dygtige mennesker fra hele verden, på basis af viden fra hele verden Arbejdspladser forudsætter konkurrencekraft KK = S * Rb * Rs / O Snedighed Rammebetingelser Råstyrke Omkostninger 3

4 Miljøvurderingsdag ’13 KBH 28.aug 13 Forandringsøkonomi De globale forandringsdagsordner Kriseøkonomi Klima Urbanisering og demografi Knappe ressourcer Markedsbalancerne Voldsom global viden- og kompetenceproduktion Skaber grænseløst marked for nye produkter og serviceydelser og afliver de gamle Forny eller forsvind 4

5 Miljøvurderingsdag ’13 KBH 28.aug 13 Konsekvens  Danmark kan lade sig gøre, men … Forny eller forsvind Tempo er afgørende, Produkter og serviceydelser vil få meget korte levetider Det vi ved - vores mentale modeller- får stadig kortere gyldighed >>> omstillingsparathed ”Tid er penge!” Benjamin Franklin

6 Miljøvurderingsdag ’13 KBH 28.aug 13 Begrænsede ressourcer Væsentligt ? Nødvendigt ? Relevant ? 6

7 Miljøvurderingsdag ’13 KBH 28.aug 13 Behov for målestok for væsentlighed 1) Lokale miljøkvalitetskriterier 2) Eksempler på parametre for begrebet ”væsentlighed” ”Kvalitativt” – Hvad er problemet? ”Interessenter” – Hvem er berørt? ”Kvantitativt” – Hvor stort er problemet? – og dermed hvad er det proportional tiltag? ”Irreversibelt/ reversibelt” – Letalt giftigt eller kortvarig virkning? ”Selvstændigt problem eller en del af et større lokalt fænomen” – Er det f.eks. en støjende virksomhed, der i forvejen ligger ved f.eks. en motorvej? >>Styrket og præciseret miljøvurdering af kommuneplaner 7

8 Miljøvurderingsdag ’13 KBH 28.aug 13 Anvendelsesfelter Miljøgodkendelser, hvad er det væsentlige at regulere? Man behøver ikke at starte forfra hver gang. Lokalplaner – hvad skal reguleres og hvordan? VVM screeninger + scoping Kan planværktøjerne gøres bedre, så oplysninger er umiddelbart tilgængelige? 8

9 Miljøvurderingsdag ’13 KBH 28.aug 13 Et eksempel - VVM Nogle af de længste sagsbehandlingstider i Europa. Strategisk Miljøvurdering af planer og programmer som grundlag for screeninger. Der bør foreligge oplysninger om de områder, man vil lægge sin virksomhed i, Det skal afdækkes, hvad der er de væsentlige miljøforhold på stedet. Nyt direktivforslag >> nye perspektiver Værktøjer med fokus på væsentlige elementer i sagen og ikke små detaljer. Selvdeklarering i digitale skemaer, hvor eksisterende oplysninger er indarbejdet. 9


Download ppt "Miljøvurderingsdag ’13 KBH Morten Løber 28.augj 13 Væsentlighed set fra erhvervslivets synspunkt Morten Løber DI."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google