Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Problemorienteret projektarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Problemorienteret projektarbejde"— Præsentationens transcript:

1 Problemorienteret projektarbejde
Meritsemesteret

2 Disposition Rammerne for projektarbejdet Formålet med projektarbejdet
Idé til projektarbejdet Problembaggrund Problemformulering Målformulering Valg af undersøgelsesmetode Planlægning

3 Rammerne Projektarbejdet udføres i studiegrupper
Der er tilknyttet en vejleder Forløb: Start: 21. nov. (hjemme) Samværsdag: 25. nov. Samværsdag: 16. dec. Samværsdag: 16. jan. Aflevering af projektet: 29. januar Godkendelse af projekt og procesevaluering (februar 2009)

4 Formålet med problemorienteret projektarbejde
Arbejde selvstændigt (i grupper) med en bioanalytiker-relevant problemstilling Opsøge, tilegne sig og kritisk vurdere ny viden Planlægge, udføre, dokumentere og kritisk vurdere eksisterende laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser Forstå og anvende videnskabelige arbejdsmetoder Formidle erhvervet viden Træne kommunikations- og samarbejdsevne

5 Idéen til projektarbejdet
Tag udgangspunkt i et problem der skal forklares eller forstås. Noget I undrer jer over. (eksempler ses i Noter i projektarbejde side 5, 34, 35 og 36) Problemanalyse: Hvad findes der af relevant litteratur? Har gruppen en fælles opfattelse af projektet? Overvejelser: Ideens faglige relevans Den praktiske gennemførlighed indenfor projektets rammer (er det for omfattende?) Den etiske ansvarlighed

6 Problembaggrund Problembaggrunden indeholder en kort introduktion til emnet samt afgrænsningen af dette. I skal redegøre for jeres undren og I skal forklare læseren hvorfor det valgte problem er interessant.

7 Problemformulering En problemformulering er spørgende og den skal lægge op til diskussion. En problemformulering formuleres som hovedregel i én sætning. Nøgleord: Konsekvenser, perspektiver eller relevans i forhold til laboratoriet, patienterne, bioanalytikere eller kliniske svar. Eksempel: Hvilke konsekvenser vil det have mht. det klinske svar og svar-tiden at påvise Chlamydia trachomatis vha. metode A fremfor metode B på urin henholdsvis podning som prøvemateriale.

8 Målformulering Målformuleringen beskriver, hvorledes I har tænkt jer at løse problemet. Den skal være handlingsvejledende og konkret. Eksempel: På baggrund af litteraturstudier vil vi: Undersøge og sammenligne sensitivitet og specificitet på metode A og B med prøvematerialet urin. Undersøge og sammenligne sensitivitet og specificitet på metode A og B med prøvematerialet podning. Undersøge og sammenligne svartider for de to metoder og de to prøvematerialer. Vurdere hvilken metode og hvilket prøvemateriale vi kan anbefale.

9 Valg af undersøgelsesmetode
Dette projekt er et litteraturbaseret projekt. Dvs. I vil anskaffe, læse og vurdere den, for problemet, relevante litteratur.

10 Projektets navn Lav et foreløbigt navn, så jeres projekt kan genkendes og adskilles fra andre projekter. Eksempel: Diagnostik af Chlamydia trachomatis Et helt dækkende navn kan oftest først laves sammen med projektrapporten

11 Planlægning Hvordan vil I gennemføre projektarbejdet? Arbejdsplan
Tidsplan Milepæle


Download ppt "Problemorienteret projektarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google