Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Thomas Bjørnkilde, Manager, PLS RAMBØLL Management

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Thomas Bjørnkilde, Manager, PLS RAMBØLL Management"— Præsentationens transcript:

1 Thomas Bjørnkilde, Manager, PLS RAMBØLL Management
Evaluering og læring. Om valg av evalueringstrategi for programmet "IT, Medier og Folkeskolen" Thomas Bjørnkilde, Manager, PLS RAMBØLL Management

2 Fakta om programmet: Formål: Styrke den pædagogiske anvendelse af IT og andre medier i undervisningen, og gøre IT og medier til medspiller og drivkraft i skolens dagligdag Skoler og kommuner udvikler undervisningen i samarbejde med forskere, efteruddannelsesinstitutioner, forlag, IT- og medieeksperter samt andre relevante eksperter. Der er afsat 340 mio. kr. til det samlede projekt

3 Evalueringsstrategi – Fokus på læring
Selvevaluering Drivkræfter for praksisændring Case studier

4 Kompetence- udvikling
Drivkræfter Fysiske rammer Personlige drivkræfter Læremidler Undervis- ningsmål Strategi Praksisændring Pædagogik og didaktik Samarbejds- former Omstilling Faglighed Teknologi Ledelse Kompetence- udvikling Organisation Økonomi Holdninger og kultur

5 Selvevalueringskoncept
Problem Drivkræfter Metode Har projektets metode/ strategi hidtil fungeret i relation til det problem/emne der søges løst? Evalueringsplan Spørgeskema Logbøger Test Interview Fokusgrupper

6 Breddeundersøgelse blandt alle projekter
Evalueringsmetode Ca. 20 Case studier Dokumenter og selvevalueringsdata Interview med projektledere, lærere, elever, o.a Besøg og observation Ekspert vurdering Selvevaluering Breddeundersøgelse blandt alle projekter

7 Handlingsorienteret formidling
Løbende præsentation af tendenspapirer Interaktiv on-line rapport Kort konkluderende evalueringsrapport

8 …men også et kontrolaspekt
ITMF’s målsætning Breddeundersøgelse blandt alle projekter

9 Rationale for valg af evalueringsstrategi
…. Undgå, at evalueringens resultater samler støv …. Udviklingen inden for brugen af IT og Medier går så hurtigt, at resultater skal offentliggøres løbende for at være aktuelle

10 Kan evalueringen tilgodese på læring og kontrol ?
…. Evaluator er ikke ”en flue på væggen”, men påvirker evalueringsresultatet …. Har ikke tid til at vente på, at projekterne er helt færdige – vanskeligt at belyse de fulde konsekvenser …. Selvevalueringskonceptet var også tænkt som monitorering – opgivet pga. frygt for mere taktiske svar


Download ppt "Thomas Bjørnkilde, Manager, PLS RAMBØLL Management"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google