Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ordinære generalforsamling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ordinære generalforsamling"— Præsentationens transcript:

1 ordinære generalforsamling
Velkommen til Varde Erhvervs- og Turistråds ordinære generalforsamling 28. april 2011 Helle Hallen

2 Dagsorden Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år Årsregnskab for det forløbne år Gennemgang af årsregnskabet Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab Fastsættelse af kontingentsatser og fremlæggelse af budget for det kommende år Valg til repræsentantskabet Forventning til fremtiden Behandling af indkomne forslag Eventuelt

3 Dagsorden 1. Valg af dirigent

4 Bestyrelsen foreslår:
Max G. Sørensen Advokat (H) / partner DAHL ADVOKATFIRMA

5 Generalforsamling 2011 v/Bestyrelsesmedlem
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år (2010) v/Bestyrelsesmedlem Vagn Jørgensen

6 Highlights i 2010 Tilgængelig på hjemmesiden Nyt domicil i Varde
”Årsberetning 2010” Tilgængelig på hjemmesiden Nyt domicil i Varde Etableringsomkostninger (fulgt budgettet) Eget IT-system Fuldt ansvar for Blåvandshuk Fyr Minibyen overgået til Varde Kommune Arrangementer Nytårskur 228 deltagere IV-pris til itplaneten

7 Highlights 2010 (fortsat) VETR er medlemmernes organisation
12 elektroniske nyhedsbreve 2 udgaver af medlems-magasinet ”Bølgen” Hjemmesiden Medlemskontakt – besøg/møder Medlemmer 160/ Ikke-medlemmer : 58 Opgaveløsning – evt. samarbejde med andre aktører Promovering af medlemmer - presse

8 Turisme Varde Kommune udbyggede sin stilling som førende camping-kommune Varde Kommune avancerede til en femteplads i turismeforbrug Turismeforbrug 2006 : 1, 3 mia : 1,7 mia ~1777 årsværk Sydvestjylland er nu en af de 8 fyrtårnsdestinationer – Danske Destinationer Vadehavsprojektet fortsætter Turismestrategi under implementering i Varde Kommune

9 Turisme 2 Godt PR-arbejde med synlige resultater i mange medier
Turistfilm (Blåvand, Vejers, Nymindegab, Henne) + Udviklingsrådsområder NaturKulturKanon - Kortmateriale Horns Rev Vindmøllepark besøgscenter Naturpark Vesterhavet Service- modtageapparat (værtsskabet) (Henne, Oksbøl, Blåvandshuk Fyr, Varde)

10 Erhverv Vore indsatsområder: Iværksættere:
75 (49) kontakter 23 (22) henvisninger 2 iværksætterkurser med 33 deltagere ) 97% tilfredse/meget tilfredse Bosætning (www.flyttilvarde.dk 2 infomøder for officersaspiranter (120 deltagere) i samarbejde med kaserner Weekendarrangement med 60 deltagere (meget god evaluering) Netværk og samarbejde: 2 repræsentantskabsmøder Generalforsamling Nytårskur Møder med Varde Kommune SVUF Væksthuset (24 henvisninger) / Private rådgivere

11 Erhverv (fortsat) Uddannelse Projekter Infrastruktur:
Campus Gæstelærer på Varde Handelsskole / dommer ved Young Enterprise Projekter ”Energi på Havet” Infrastruktur: Vort fokus: Turister, virksomheder og medarbejdere (motorvej, off. transport, cykelstier) Konference/ Informationsmøder ”E-handel og markedsføring via sociale medier” 2 lokale info-arrangementer i samarbejde med medlemsvirksomheder.

12 3. Årsregnskab for det forløbne år
Gennemgang af årsregnskabet v/Per Rask Jensen Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab

13 Resultatopgørelse - Indtægter (1.000 kr.)
Salg til VK Kontingent Nettoomsætning Andre indtægter Indtægter i alt

14 Resultatopgørelse - Omkostninger 1.000 kr.
Personaleomkostninger Rejse, ophold og uddannelse Møder, fortæring, etc Trykning, markedsføring Lokaleomkostninger Andre driftsomkostninger Drift af bil Øvrige omkostninger Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Driftsomkostninger

15 Resultatopgørelse 2010 2009 Indtægter ialt 7.986 7.872
Indtægter ialt Driftsomkostninger Driftsresultat Finansielle poster Årets resultat Budget 2010:

16 Aktiver

17 Passiver

18 Årsregnskab for det forløbne år
b. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab

19 Årsregnskabet 2010

20 Generalforsamling 2011 4.Fastlæggelse af kontingentsatser og frem- læggelse af budget for det kommende år

21 Fastlæggelse af kontingentsatser
0 – 3 ansatte* Kr. 600,- 4 – 9 ansatte Kr ,- 10 – 19 ansatte Kr ,- 20 – 49 ansatte Kr , 50+ ansatte Kr ,- * Gælder også private Beløb excl. moms. Iværksættere er gratis medlemmer indtil virksomheden har haft mulighed for at deltage i én ordinær generalforsamling. Kontingentsatser 2012 0 – 3 ansatte* Kr. 600,- 4 – 9 ansatte Kr ,- 10 – 19 ansatte Kr ,- 20 – 49 ansatte Kr , 50+ ansatte Kr ,- * Gælder også private Beløb excl. moms. Iværksættere er gratis medlemmer indtil virksomheden har haft mulighed for at deltage i én ordinær generalforsamling.

22 Budget 2012 – Indtægter 1.000 kr. Resultat Budget Budget
Kommunalt tilskud Kontingenter Aktiviteter* Indtægter i alt * Bruttotal

23 Budget 2012 – Udgifter (1) 1.000 kr Resultat Budget Budget
Lønninger Lønudvikling Eksterne konsulenter Kontorhold IT Bildrift Øvrige omkostninger Lokaleomkostninger

24 Budget 2012 – Udgifter (2) 1.000 kr Resultat Budget Budget
Aktivitetsomkostninger* Møder, rejser, repræsentation Medarb.-uddannelse Trykning, markedsføring Afskrivninger Etableringsomkostninger Finansielle poster Udgifter i alt

25 Resultat Indtægter 8.848 9.021 8.614 Udgifter 9.137 8.979 8.577
Resultat Budget Budget Indtægter Udgifter Resultat

26 5. Valg til repræsentantskabet
Valg af 3 repræsentantskabsmedlemmer (vælges for 2 år) Følgende afgår: Steen Slaikjær Niels Arne Jessen Gerd Reestorf Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet (vælges for 1 år)

27 Generalforsamling 2011 6. Forventninger til fremtiden
Direktør Per Rask Jensen

28 Organisatorisk Tættere dialog med Varde Kommune (Byrådet)
Repræsentantskabets rolle Geografi Ubemandede turistinformationer Samarbejde med Biblioteket Regionale samarbejder Destinationssamarbejdet (SVUF) Syddansk Turisme Væksthuset (Erhvervsservice)

29 Erhverv - Indsatsområder
Implementering af Erhvervsstrategien Medlemsservice Besøg, dialog, videnoverførsel Iværksættere Differentieret indsats Bosætning Erhvervstilgang Netværksaktiviteter, møder, konferencer mv. Involvering af medlemmer og repræsentantskab Uddannelse Udviklingsprojekter Silicon Varde, Ren Kommune, Sund kommune Infrastruktur 29

30 Prioriterede indsatsområder:
Implementering af Varde Kommunes Turismestrategi: Aktivitetsudvikling Formidling – herunder bedre kortmateriale Destinations-PR Kvalitetsudvikling Hukket som oplevelsesrum Udvikling af temature / pakketilbud Ansøgninger (projekter) inden for oplevelsesøkonomi Infostandere (tilgængelighed)

31 Turistinformationer Blåvand – ved Blåvandshuk Fyr Henne Strand Varde
Oksbøl Nr. Nebel

32 Morgendagens udfordringer
Implementering af ”Spareplan 2012” Mange lokale ønsker til samarbejde Virksomheder (medlemmer) Varde Kommune Erhvervsstrategien Turismestrategien Handelsstands-, håndværkerforeninger Udviklingsråd Institutioner (fx Varde Kaserne) Rammebetingelser (lokalt og nationalt) Lokal forankring Engagement

33 7. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag indkommet

34 Generalforsamling 2011 8. Eventuelt

35 Indlæg Johs. Nørregård Frandsen ”På med jydekrogen”
Om viden, leg og læring i sydvestjysk erhvervsliv

36 Tak for i aften! Generalforsamling 2011
Repræsentantskabsmedlemmer mødes for at vælge bestyrelsesmedlemmer Til alle øvrige: Tak for i aften!

37 Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Helle Skovbølling (modtager genvalg) Vagn Jørgensen (modtager genvalg) Søren Erichsen (modtager genvalg) Anne-Marie Lidegaard (modtager genvalg)

38 Generalforsamling 2011 Valgt til repræsentantskabet:
Niels-Henrik Iversen Kurt Lykke Jørgensen Gerd Reestorff Suppleanter: Niels Arne Jessen, Henning Borg

39 Generalforsamling 2011 Valgt til bestyrelsen: Vagn Jørgensen
Helle Skovbølling Søren Erichsen Anne-Marie Lidegaard Suppleanter: Per Rodahl Thisted, Jochen Mosbacher

40 Generalforsamling 2011 Tak for i aften!


Download ppt "ordinære generalforsamling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google