Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rekruttering til Bestyrelsen tirsdag den 11

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rekruttering til Bestyrelsen tirsdag den 11"— Præsentationens transcript:

1 Rekruttering til Bestyrelsen tirsdag den 11
Rekruttering til Bestyrelsen tirsdag den 11. november 2014 Herning Kongrescenter BL – 6. kreds BestyrelsesProfiler.dk KarriereProfiler.dk KarriereKvinder.dk EnergyBoard.dk

2 AASE HOECK Danmarks største base for bestyrelses- rekruttering
BestyrelsesProfiler.dk KarriereKvinder.dk Blogger på Jyllands-Posten

3 Aase Hoeck - BLOG: http://blogs.jp.dk/headhunter
Jurymedlem: Årets Bestyrelsesformand / CHAIR of the Year Årets Erhvervskvinde 2009 / 2010 Erhvervsredaktør Børsens Ledelseshåndbøger Kronikør: Politiken / ErhvervsBladet

4 INDHOLD Velkommen Good Corporate Governance
Bestyrelsens ansvar og fokusområder Bestyrelsens sammensætning Selection frem for Election /nye profiler / diversitet Rekrutteringsprocessen Eksempler på kompetenceprofiler Bestyrelsesformanden Spørgsmål til bestyrelse og bestyrelsesformand Tak for i aften

5 Kodeks for god selskabsledelse
En effektiv, uafhængig bestyrelse Diversitet Transparens, effektiv kommunikation Gode værdier for etisk adfærd Gode interne kontrol procedurer God selskabsledelse Klare og tydelige politikker og procedurer En objektiv kritisk revision Effektive målepunkter og ansvarlighed Uafhængig, ekstern revision En effektiv risiko og kapital styring Incentive programmer (løn, bonus mm) Regler , procedurer BestyrelseRepræsentantskab direktion

6 Corporate Governance anbefalinger:
FOKUS PÅ: Bestyrelsens sammensætning Kompetencer Selvevaluering / Risikovurdering Professionel rekrutteringsproces Strukturerede arbejdsprocesser Bestyrelsesuddannelse FORMANDEN HAR ANSVAR FOR AT DISSE REDSKABER ANVENDES FOR OPTIMERING AF BESTYRELSENS ARBEJDE

7 NY I BESTYRELSEN: INDSIGT I: Bestyrelsens forretningsorden
Bestyrelsens mødereferater (forhandlingsprotokollen) for de seneste 3 år De sidste 3 års regnskaber Budgetter Revisionsprotokollen for de sidste 3 år Bestyrelsens eventuelle ansvarsforsikring

8 God selskabsledelse gav et plus på 34%
Deutsche Bank har ifølge en analyse målt på de 300 største europæiske selskaber og kom til følgende konklusion: at afkastet er størst i selskaber med god selskabsledelse Altså gruppen af selskaber med god corporate governance på mindre end et år klarer sig mere end 30 % bedre end gruppen af selskaber med dårlig corporate governance

9 Eksempler på bestyrelsens ansvar og fokusområder
Fastlægge og overvåge selskabets retning, herunder følge implementering af strategien gennem operationelle planer. Bestyrelsen forholder, udfordrer og supporterer den strategiplan, direktionen udarbejde Overvåge og sikre ledelseskvaliteten i direktionen Sikring af selskabets værdier og offentlige omdømme

10 Hvordan sikres det? 1. Klarhed om bestyrelsens rolle og fokus:
Medlemmerne af bestyrelsen bør være enige om, hvorfor de er i den konkrete bestyrelse. Hvad er deres rolle, deres betingelser og deres forventede bidrag til selskabets langsigtede succes 2. Relationen bestyrelsesformand og CEO: Hvordan håndteres den svære balance i forholdet til den adm. direktør. Formelle og uformelle møder. Formandens støtte til topchefen må være 100% eller ingenting – der er ingen mellemveje! 3. Den effektive bestyrelsesformand: Formanden skal fungere som holdleder og motivere medlemmerne til at deltage aktivt og konstruktivt i drøftelserne. Formanden skal også skabe grobund for en drøftelse af mere følsomme emner omkring bestyrelsesbordet.

11 Bestyrelsens sammensætning
Afgørende for, om bestyrelsen kan blive high performing er, at bestyrelsen er sammensat ”rigtigt”: Bestyrelsen skal have de kompetencer, som er vigtige for virksomheden (funktionelle kompetencer og kompetencer, som passer til kultur, struktur og udviklingstrin Bestyrelsen skal kunne ”åbne” strategisk tænkning og rådgive herom. En kombination af analytiske tænkere og ”out of the box”-tænkere og udfordrere. Bestyrelsesmedlemmer med ansvar for særlige opgaver / temaer, hvor personen har special erfaring eller viden

12 Election or Selection? Tidligere Selection - dvs. kun én kandidat I dag trend mod Election, dvs. en udvælgelsesproces Kandidater befandt sig førhen i CEO’s eller bestyrelsesmedlemmers netværk I dag også specifik fokus på specialviden

13 RESULTATER / SUCCESHISTORIER – din rolle ”TESTIMONIALS”
Hvad bedømmes du på? PERSONLIGHED RESULTATER / SUCCESHISTORIER – din rolle ”TESTIMONIALS”

14 Nye profiler i bestyrelsen
BØRSNOTEREDE VIRKSOMHEDER: Aldersmaksimum på 75 år Højst genvælges tre gange Højst fem bestyrelsesposter UDSKIFTNING SKABER INNOVATION /

15 Kulturændringer i bestyrelsen
Ændring af holdninger og adfærd Ny kultur i udvælgelsesforløbet Mange tror valget er ”sikkert” når vante procedurer følges copyright Aase Hoeck -

16 Diversitet i bestyrelsen
Ikke-kønsspecifikt signal om forskellighed Vejen til innovation og ny viden Gensidig inspiration / sparring Bedre grundlag for fremtidsorienteret organisations- og ledelsesstrategi Bedre bundlinje Godt image

17 Rekrutteringsprocessen:
Udformning af bestyrelsesprofil som arbejdsdokument Drøftelse af profilen i bestyrelsen Hvilke kompetencer har vi / hvad mangler vi? Søgeprocessen – Interviewprocessen Cases Referencer

18 Bestyrelsesmedlem i vækstvirksomhed:
Køre møderne på professionel vis Opbygge eksklusivt netværk / være døråbner Vurdere og følge aktiemarkedet Opdyrke nye kilder for videresalg af ejerandele Informere om markedstiltag til medaktionærers netværk

19 Iværksætter søger bestyrelsesmedlem:
Erhvervsjuridisk viden / køb af virksomhed Viden om finansiering Spidskompetencer indenfor strategi og ledelse Tid til rådighed for bestyrelsesarbejdet!

20 Søgekriterier for større virksomhed:
EKSEMPEL PÅ KOMPETENCEPROFIL: Strategi- og konceptudvikling / taktisk sparring Corporate Identity og Branding Loyalitetsprogrammer og Direct Marketing National og international markedsføring Specifik branche– eller markedsviden

21 BESTYRELSESFORMANDEN
Har erfaring fra? Er god til? Har evnen til? Er? Har følgende personlige egenskaber?

22 BESTYRELSESFORMANDEN
Har ledererfaring, har et bredt netværk Er en god lytter – er god til at bedømme andre Har evnen til at være til stede, høj integritet og er strategisk tænkende Leder bestyrelsen / er ikke dgl leder af virksomheden Har gode sociale evner, empati, god håndtering af lederskab, god kommunikation, er bevidst om egen rolle og fremtoning

23 SPØRGSMÅL TIL BESTYRELSEN
1. Antal ordinære bestyrelsesmøder ? 2. Antal telefoniske bestyrelsesmøder? 3. Længden af ordinære bestyrelsesmøder? (timer) 4. Har der i det forløbne år været afholdt strategiseminar eller tilsvarende arrangementer over flere dage? (ja eller nei) 5. Hvor mange bestyrelsesmøder blev i det forløbne år afholdt uden deltagelse af daglig leder («alenemøder»)?

24 SPØRGSMÅL TIL BESTYRELSEN
6. Der var redegjort for God Selskabsledelse i årsrapporten 7. Bestyrelsen har klarlagt selskabets værdigrundlag og ud fra dette udformet etiske retningslinjer 8. Bestyrelsen har en årlig mødeplan for sit arbejde 9. Bestyrelsen har klare instrukser for daglig ledelse med særlig vægt på intern ansvars- og opgavefordeling 10. Bestyrelsen har årlig evaluering af sit arbejde 11. Bestyrelsen udøver resultatkontrol, dvs.resultater følges op i forhold til budgetter

25 TAK FOR I DAG


Download ppt "Rekruttering til Bestyrelsen tirsdag den 11"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google