Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Patienten i centrum for den bedste europæiske behandling Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Patienten i centrum for den bedste europæiske behandling Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk."— Præsentationens transcript:

1 Patienten i centrum for den bedste europæiske behandling Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk

2 Sygdomsbilledet under forandring Ca. 1,7 mio. danskere med én eller flere kroniske sygdomme Længerevarende/livslange forløb Både borger og patient

3 Patientrollen under forandring Aktive og informerede patienter Kendskab til egen sygdom og behandling Ønsker og kræver inddragelse Ønsker større ansvar

4 Sundhedsvæsenet Gearet til korte og afgrænsede forløb Siloer Mellem specialer Mellem sektorer

5 Sundhedsvæsenets siloer

6 Forløb fra systemperspektiv Forsimplet udgave af et flowchart som udarbejdes af sundhedsprofessionelle for en række diagnoser. Sundhed.dk har samlet en række af disse. Akut modtagelse Indlæggelse Udredning Behandling Udskrivning Kontrol Rehabilitering

7 Patientens udflugter til sundhedsvæsenet Hjemmepleje/- sygepleje Hjerte- ambulatorium Diabetesafd Hjerteafd. Diabetesambulatorium Fysioterapeut Praktiserende Læge Hjem Diætist Rygestopinstruktør Kommunale sagsbehandlere Fodterapeut Tværgående Arbejdsplads Akut modtagelse Referencer bl.a.: DSI, 2011: Evaluering af ”gode rammer for hjerterehabilitering”:http://projekt.dsi.dk/uploads/upload_4d8b092ca221f.pdf SDU, 2010.Patientens rejse gennem sundhedsvæsenet: www.ouh.dk/paris Teknologirådet, 2010. Debat oplæg om sundhedsvæsenet: http://www.tekno.dk/pdf/projekter/p10_fremtidenssundhed/p10_sundhedsvaesen_Debatoplaeg.pdfwww.ouh.dk/parishttp://www.tekno.dk/pdf/projekter/p10_fremtidenssundhed/p10_sundhedsvaesen_Debatoplaeg.pdf Fortløbende kontakt Engangskontakt Sundhedsvæse net kommer til patient

8 Inddragelse Sammenhæng Helhed Specialisering Standardisering Patient (Ønsker/behov) System (Udvikling) Tilgængelighed Centralisering Uløst dilemma Fokus på individuelle behov

9 Samarbejde omkring patienten

10 Øget tilgængelighed Bedre adgang til specialist for sundhedsprofessionelle og patient Færre transporter Behandling tilpasset livssituation Arbejde, socialt netværk m.v. Bedre sammenhæng Bedre kommunikation, entydig indgang Øget inddragelse Patienters viden og ønsker - integreret del af behandlingsplan Understøtter egenomsorg og egenbehandling Bedre behandlingsresultat Patienten bedre kontrolleret Øget compliance Telemedicin - Potentiale for patienten

11 Inddragelse Sammenhæng Helhed Specialisering Standardisering Patient (Ønsker/behov) System (Udvikling) Tilgængelighed Centralisering Tele- medicin? Fokus på individuelle behov

12 Telemedicin - Kommunikation med og omkring patienten

13 Forudsætninger for individuelle og sammenhængende løsninger Ophævelse af silotænkning – Projekter og implementering på tværs af lande, sektor og specialer (ikke bygge ovenpå ”gamle” strukturer) – (Tvær-)nationale standarder (ikke en gentagelse af EPJ) – Fokus på samarbejde mellem patient og kliniker (ikke IT-projekter men IT understøttede projekter) – Måling på faglig og brugeroplevet kvalitet af samlede løsninger (ikke besparelsesprojekter)

14 Bekymringer Flere samtidige sygdomme skaber: – Flere behov – men også andre behov (koordinering)

15 Konsekvenser af manglede sammenhæng Overlevelse År 1995 2000 2005 Uden comorbiditet Med comorbiditet (3 medicinsk sygdomme) Lånt af: Ulrich Fredberg, ledende overlæge på Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg

16 Bekymringer Flere samtidige sygdomme skaber: – Flere behov – men også andre behov (koordinering) Skaber vi et teknologisk helvede? Nye samarbejdsformer skaber – Nye behov Inddrages patienters og fagfolks viden?

17 En opgørelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse over forbruget af telemedicinske ydelser for første halvår 2011 viser, at telemedicin udgør 0,0068 pct. af de samlede sundhedsydelser på offentlige sygehuse i Danmark.

18 Hovedudfordringer – fra patienters perspektiv Faglig kvalitet Sammenhæng og helhed – I behandlingsforløb – I forhold til livssituation Tilgængelighed – Let adgang – Ingen unødig ventetid Inddragelse – Brug af patientens ressourcer – Patientens viden efterspørges – Individuel målretning


Download ppt "Patienten i centrum for den bedste europæiske behandling Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google