Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Geoforum 3D By- og landskabsmodellering 1 29.09.2005 Geoforum 29.09.2005 af Flemming F. Christensen Silkeborg Kommune og Poul Nørgård COWI Integration.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Geoforum 3D By- og landskabsmodellering 1 29.09.2005 Geoforum 29.09.2005 af Flemming F. Christensen Silkeborg Kommune og Poul Nørgård COWI Integration."— Præsentationens transcript:

1 Geoforum 3D By- og landskabsmodellering 1 29.09.2005 Geoforum 29.09.2005 af Flemming F. Christensen Silkeborg Kommune og Poul Nørgård COWI Integration af 3D-bygninger i eksisterende kort

2 Geoforum 3D By- og landskabsmodellering 2 29.09.2005 3D-bygninger Behov for standardisering  Behov for 3D visualisering –Supplerende redskab for beslutningstagere –2D er vanskeligere at fortolke/omsætte –Byrumsvurdering ifm. anlægsprojekter –VVP (Virtuel Vurdering af Planlægning)  Mange kommuner er i gang –3D-bygningsregistrering i byer –Præsenteret i 3D bymodeller –Sammensat af:  Terrænmodel, 3D-bygning, tekstur og ortofoto –Indlejring af skitse-/detailprojekter  Problemstillinger –3D-bygningen er etableret og vedligeholdt adskilt fra det TK-bygningen !!!

3 Geoforum 3D By- og landskabsmodellering 3 29.09.2005 3D-bygninger Behov for standardisering

4 Geoforum 3D By- og landskabsmodellering 4 29.09.2005 3D-bygninger Behov for standardisering  Problemstillinger (fortsat) –Der er ikke geometrisk sammenfald –Data tilrettes aht. facade- og tagflader –Nøjagtigheden er mindre –Produktionsmetoder er forskellige –Der findes ingen standarder –Der bliver let en leverandørafhængighed

5 Geoforum 3D By- og landskabsmodellering 5 29.09.2005 3D-bygninger Behov for standardisering  Undersøgelse af 3D-bygninger i Silkeborg idet der konstateres forskelle til TK. –Grundlag  Billeder: DDOby 2001/2003  Paspunkter: Samme som til TK  Kontrol: Målinger på 4 lokaliteter –Resultat  Spredning: x/y ~ 0,50 m og z ~ 0,25 m  Grovfejl: ~ 10 % (frasorteret)  Systematiske fejl: Tilsyneladende –Opsamling  Grovfejl som følge af løvspring  Nøjagtighed kan forbedres  Behov for tilretning af data –Spørgsmål  Hvilken nøjagtighed er realistisk ?  Kan 3D-bygninger opfylde TK-krav ?

6 Geoforum 3D By- og landskabsmodellering 6 29.09.2005 3D-bygninger Behov for standardisering  Behov for standardisering/integrering –Fælles standard for 3D bygninger –Integration i kortgrundlag (’TK3 3D’)  Mange nye spørgsmål –Udlede TK- af 3D-bygning ? –Anvendelse i FOT-sammenhæng ? –Rummelig bygningsgeokodning ? –Differentiering ml. 2½D og 3D-områder ?  Tiltag i Geoforums regi –3D seminar d. 23/9-2004, København og d. 29/9-2005, Aalborg –Grundlag for et standardiseringsarbejdet ?

7 Geoforum 3D By- og landskabsmodellering 7 29.09.2005 Fra TK3 til TK3 3D eller FOT 3D ?  Svært at vurdere behov  Eksempler på forfejlede eller mangelfulde standarder –SOSI i Norge –Svenske data  Behovet er ikke sammenhæng med TK3/FOT men brug til: –Visualisering –Fremtidens krav til bygningsregistrering –3D GIS –3D kort  Eller er behovet sammenhæng med TK3/FOT ?

8 Geoforum 3D By- og landskabsmodellering 8 29.09.2005 Sammenhæng med TK3 og 3D

9 Geoforum 3D By- og landskabsmodellering 9 29.09.2005 Digitalisering i instrumenterne

10 Geoforum 3D By- og landskabsmodellering 10 29.09.2005 Registrering og topologi i 3D model

11 Geoforum 3D By- og landskabsmodellering 11 29.09.2005 Editering af 3D model

12 Geoforum 3D By- og landskabsmodellering 12 29.09.2005 Fra TK3 til TK3 3D eller FOT 3D ?  Hvad er de tekniske nøgleproblemer ? –Vi bruger tagudhæng og det passer dårligt med bygningsvolumen –Skabe topologi og flader i model –Hvordan defineres bygningens bund ?  Skæring med terræn (skal ajourføres)  Kælder ?  DNN ?  Datamængden er markant større end i TK3/FOT  Hierarki i bygningspunkter  Er geometrien i eksisterende TK3 bygninger gode nok ?

13 Geoforum 3D By- og landskabsmodellering 13 29.09.2005 Fra TK3 til TK3 3D eller FOT 3D ? Og så den rigtigt svære !  Hovedparten af GIS systemerne kan ikke arbejde i 3D  Og CAD systemerne er generelt dårlige til GIS Hvad kan vi så gøre nu ?  Få defineret hvad vi skal bruge 3D bygninger til, d.v.s. funktionelle krav til anvendelse  Hvad mere skal vi have med i 3D ? - træer, lygtepæle……  Lave en norm hvor data kan anvendes i både CAD og GIS  Tænke simpelt og langsigtet

14 Geoforum 3D By- og landskabsmodellering 14 29.09.2005 Fra TK3 til TK3 3D eller FOT 3D ?  Forslag til dagligdags løsning: –Definer sammenhængen mellem 2D og 3D datasæt –Lav kort i 2D og 3D samtidigt –Lav en master DB hvor der kan trækkes i 2D og 3D efter behov –Tænk på kravet til terrænmodel hvis du vil gemme bygninger  Norm ? –Vi (producenterne m.m.) hjælper gerne men det er brugerne der skal sætte de funktionelle krav –Intelcity giver et rigtigt godt bud på de funktionelle krav


Download ppt "Geoforum 3D By- og landskabsmodellering 1 29.09.2005 Geoforum 29.09.2005 af Flemming F. Christensen Silkeborg Kommune og Poul Nørgård COWI Integration."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google