Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Early Warning Rådgivning til kriseramte virksomheder (og til ejeren og ejerens familie)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Early Warning Rådgivning til kriseramte virksomheder (og til ejeren og ejerens familie)"— Præsentationens transcript:

1 Early Warning Rådgivning til kriseramte virksomheder (og til ejeren og ejerens familie)

2 Early Warning… Giver uvildig og fortrolig hjælp på Danmarks regning til: At sikre nødvendige ændringer så konkurs undgås At sikre hurtige og ærlige lukninger hvor det er den rigtige udvej At bringe virksomheden ind i et nyt vækstforløb Påvirker den generelle opfattelse af at gå konkurs, mere amerikanske tilstande Skaber flere vækstiværksættere

3 Ideen bag EW-initiativet Hjælp til virksomheden, inden den havner i retssystemet Virksomhed Finansielle problemer Reorganisering uden for retssystemet Overlevelse Rekonstruktion LukningKonkurs Betalings- standsning Early Warning system Retssystem Rekonstruktion mislykket Mislykket Succes

4 Historien Igangsat ultimo 2007 Baseret på studier af vigtige rammebetingelser Samtidig ændring af konkursloven Forankret i de regionale væksthuse Et rådgivningskorps på ca. 100 erfarne erhvervsfolk Tæt samarbejde med nogle af landets dygtigste insolvensadvokater Stor interesse fra udlandet

5 Tre bærende søjler Frivillige 100 frivillige rådgivere Erfarne nuværende og tidligere ledere, virksomhedsejere og specialister Advokater 15 af de dygtigste insolvensadvokater i landet Konsulenter 10 Early Warning- konsulenter Særdeles stor erfaring i at kortlægge konkrete muligheder for den enkelte virksomhed og ejer

6 Processen i Early Warning Step 1: Væksthuskonsulenten Screening, analyse Skaber overblik Problemafklaring Matcher virksomheden med den relevante frivillige rådgiver eller advokat Virksomhedsejere/tidligere iværksættere med viden, erfaring og kompetence i særlige brancher eller særlige problemstillinger Giver sparring og gode råd Handlingsplaner og opfølgning Virksomheden har fået overlevelsesmulighed Igen i marked til det private rådgivernetværk Overlevelse Lukning Step 2: Frivillig rådgiver Step 3: På egne ben Moden til private rådgivere Step 2: Advokat Step 3: Gældssanering Genstart

7 Stor søgning Over 4000 kunder (medio 2014) Ca. halvdelen overlever Ca. 20 procent lukker og slukker Ca. 20 procent rekonstrueres Vi betjener dansk erhvervslivs sande helte (SMV’er)

8 Effektmålingerne taler for sig selv Virksomhederne lukker med 20% mindre gæld til SKAT Frivillig rådgivning virker: Arbejdspladser, omsætning og værditilvækst bevares Professionel bestyrelse har markant betydning Pludseligt opståede problemer løses lettere end længerevarende problemer

9 Det er svært at søge hjælp Identitetstab Kan ikke se flere muligheder Personlig krise Angst for andres indsigt Angst for ægtefællens indsigt

10 Vores største udfordringer Virksomhederne kommer oftest (for) sent Erkendelsesfasen er lang og svær Personer omkring ejeren er vigtige – bank, revisor, familie, venner, forretningsforbindelser/netværk Berøringsangst hos mange, også rådgivere, i forhold til krisetemaet

11 Organisationen i dag 1 konsulent 15 frivillige 3 konsulenter 25 frivillige 1 projektleder 2 konsulenter 25 frivillige 2 konsulenter 20 frivillige 3 konsulenter 15 frivillige 1 projektleder 10 konsulenter 100 frivillige

12 Hvorfor frivillig? Ingen penge Meget stor mening Vi hjælper mennesker Nævn en viden/kompetence, og vi matcher den Stærkt personligt netværk

13 Røde lamper Kassekredit vokser Overforfaldne kreditorer Banken stiller krav om sikkerhed Gæld til SKAT Vigende omsætning Vigende indtjening

14 Gule lamper Manglende budgetter og opfølgning Uklar ledelse eller rundkredsledelse Manglende/uprofessionel rådgivning Sygdom Stress Uklar strategi Manglende overblik Egenrådighed, tunnelsyn

15 Kriseramt virksomhed og ejer Virksomheden 360 graders gennemgang Samlet overblik og plan At møde ejeren Lytte, anerkende og hjælpe videre Mestringsstrategier, krisereaktioner, selvtillid og selvfølelse, skyld og skam, krise og identitet, vrede og sorg, fordybelse af samtalen, at få samtalen op igen…

16 Økonomisk overblik Ejerforhold og (selskabs-) struktur Hvilke værdier er der Tilgodehavender og gæld Oversigt over kreditorer, heraf overforfaldne Garantier, kautioner Privat økonomi og formueforhold Overblik over driften, hvor langt er der til 0 punktet Aktuel rentabilitet Aktuelt cash flow

17 Krisemanagement Likviditet: Hvilke områder koster hhv. tilfører likviditet Indtjening: Hvilke kunder/produkter/forretningsområder tjener vi på, hvilke ikke Effektivisering, (out)sourcing Hvor svigter ledelsen, og hvordan kan vi kompensere (Nøgle) medarbejdere og deres engagement Tendenser i markedet: Kunder, produkter, forretningsmodeller, markeder, teknologier Relation til nøgleleverandører Finansieringsberedskab

18 Bankerne Realistiske drifts, status og likviditetsbudgetter Kvartalsvise budgetopfølgninger Rigtig finansieringsstruktur Styr på arbejdskapitalen, nedbringelse Vær åben og ærlig Vær forudseende Undgå ubevilget overtræk Stil sikkerhed, men noget for noget Skab tillid, pas på din troværdighed Overvej alternative finansieringsformer

19 Rekonstruktion Overordnet beslutning om retning Personlige overvejelser og omkostninger Akkordering, konkurs Vigtigt at kende til reglerne om gældssanering i konkurs De personlige omkostninger er voldsomme Konkurs kan være en befrielse

20 Menneske i krise Stress Træt, udkørt Manglende fokus, hyperaktiv, mere af det samme Fortrængning, urealistiske forhåbninger Andre får skylden Vrede, afmagt, sorg, apati Skam – over den, man er Skyld – over det, man har gjort eller undladt at gøre

21 De vigtigste emner De juridiske værktøjer Insolvensret, rekonstruktion Gældssanering Tilbud banken ikke kan sige nej til… Turn-around – krisemanagement Krise leadership Finansiering Mødet med mennesker i krise

22 Kontakt Tilmeld dig vores nyhedsmail på earlywarning.dk Kontakt en konsulent via earlywarning.dk

23 Eksempler


Download ppt "Early Warning Rådgivning til kriseramte virksomheder (og til ejeren og ejerens familie)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google