Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.slf.dk Vandløbslaugsudvalgenes syn på specifikke følger af vandplanerne. Kan du med fordel gøre indsigelser? v/Kristian R. Poulsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.slf.dk Vandløbslaugsudvalgenes syn på specifikke følger af vandplanerne. Kan du med fordel gøre indsigelser? v/Kristian R. Poulsen."— Præsentationens transcript:

1 www.slf.dk Vandløbslaugsudvalgenes syn på specifikke følger af vandplanerne. Kan du med fordel gøre indsigelser? v/Kristian R. Poulsen

2 www.slf.dk Gradvis implementering vandrammedirektiv. Amternes rolle  Nye regulativer (1995) (Diktat)  Okksøer / stryg / spærringer  Ådalsprojekter / genslyngning  Overtalelse / manipulation / DHI  Kamp for regulativoverholdelse

3 www.slf.dk Kommunernes rolle  Samarbejde regulativændring  Møder myndighed / folkevalgte / landbruget  Lydhørhed forvarsel fyldte vandløb  Samarbejde fisker / landbrug / myndighed Noget for noget:  Afgive jord til sandfang  Modtage sand  Etablering af gydebanker  Ingen erst. markskade Regulativer overholdes (besvær)

4 www.slf.dk Kommunereform 2007  Tung kamp for regulativoverhold  Store forskelle på medarbejdere  Meget sen grødeskæring  Planafdeling / vandløbsafdeling  Skov og Naturstyrelsen er projektmagere  Teknisk forhøring  Vandplanerne bliver total  Tyrani / diktatur????

5 www.slf.dk Indsigelsesperiode  Ændret vandløbsvedligehold / ophør / reduceret skæring  Okkerbegrænsning  Vandstandshævning / genslyngning / Okk.søer / pil  Frilægning dræn  Fysiske spærringer

6 www.slf.dk Begrundelse for indsigelser  Spildevandsudløb  Befæstigede arealer (byer)  Lukkede spildevandsudløb / overfaldsbygv.  Store arealer / specialproduktion Ønsker du hjælp til indsigelse? - bed kommuner eller miljøcenter om hjælp

7 www.slf.dk Udmøntning af planer  Forsinkelsesbassiner  Restaureringer / dobbelt profil  Sandfang  Skyggeplantning  Regulativændring (20-25% øget vandmængde)

8 www.slf.dk Kontakt Myndighed / politikere / samfund  Lokalpolitikere udvalg  Miljøafdeling  Vandløbsmyndighed  Planafdeling  Samtidige møder landbrug / myndighed / lokalpolitik  Alle politiske partier  Alle naboer ved vandløb


Download ppt "Www.slf.dk Vandløbslaugsudvalgenes syn på specifikke følger af vandplanerne. Kan du med fordel gøre indsigelser? v/Kristian R. Poulsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google