Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lærerprofessionen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lærerprofessionen."— Præsentationens transcript:

1 Lærerprofessionen

2 Læreruddannelsen Linjefag/fagfaglige fag Pædagogiske fag Praktik
Specialisering Pædagogiske fag Psykologi Pædagogik KLM Almen didaktik Praktik

3 Folkeskoleloven § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

4 Dannelse Eleverne skal ikke bare blive til noget, de skal også blive til nogen Politisk dannelse Dannelse til demokratisk livsform og folkestyrets principper Social dannelse Individet skal fungere i et fællesskab. Fællesskabet skal acceptere individet

5 Uddannelse Undervisning Mål Evaluering (Formativ/summativ)

6 Faghæfte Faghæfte for alle fag Trinmål og slutmål
Læreren er forpligtet på faghæftet

7 Samarbejde Børn og unge. Kollegaer. Forældre.
PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning) SSP (Skole, socialforvaltning og politi) AKT (Adfærd, kontakt og trivsel)

8 Forældresamarbejde Læreren vil indgå i ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene om det fælles ansvar for den enkelte elevs udvikling, undervisning og opdragelse. Kommunikation og information. Skabe fælles forståelsesramme.

9 Lærings vejleder Tilrettelæggelse af undervisningen Ikke tankpasser
Rejseguide Man kan ikke tvinge eleverne til at lære Man kan tilrettelægge undervisningen så de har mulighed for at lære.

10 Klasserumsledelse Rammer for klasserummet, er lærerens evne til at skabe et positivt, samarbejdende og inkluderende klasserum. Der er tre centrale perspektiver der er vigtige i klasseledelse , det relationelle, det didaktiske og det etiske.

11 Relationskompetence Anerkendelse Kommunikation og sprog
Lærer-elev relationer Elev-elev relationer Det handler om at kunne vise respekt, tolerance og empati

12 Didaktisk perspektiv Faglig viden Planlægning Undervisningsform
Læringsform, hvad skal læres, hvem skal lære. Mål indhold og metode Evaluering

13 Etik ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd” – K.E. Løgstrup Etisk dannende Læreren som etisk rollemodel og formidler Læreren som etisk formidler Moral Mening

14 Hjælpemidler Bogsystemer IT Ipad Smartboard Mobiltelefoner Etc.

15 Kommunikationskompetence
Alt kommunikation er læring Kommunikation er ikke kun verbalt Bruge forskellige hjælpemidler hvis situationen kræver det

16 Motivation Engagement fra læreren Elevernes interesser
Elevernes for-forståelser Relevante emner Inddragelse af medie og IT

17 Undervisningsdifferentiering
Forudsætning for at alle elever kan lære mest muligt Elever skal ikke nøjes med at lære lidt Individuelle læringsstile

18 Refleksion Over egen praksis Over elevernes reaktion

19 Den autentiske lærer Personlig intention, vise hvem man er.
Engageret i det budskab der skal leveres. Respekt for eleverne som med mennesker Samarbejder tæt med kollegaer. Tillid til eleverne og kollegaer

20 Lærerprofessionen Ikke to dage er ens Nye udfordringer hver dag
Mange glæder med børnene


Download ppt "Lærerprofessionen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google