Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

A dfærd K ontakt T rivsel på Katrinebjergskolen. AKT Lovgivning Visitation på Katrinebjergskolen AKT- hvad er det -Konkrete eksempler Spørgsmål.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "A dfærd K ontakt T rivsel på Katrinebjergskolen. AKT Lovgivning Visitation på Katrinebjergskolen AKT- hvad er det -Konkrete eksempler Spørgsmål."— Præsentationens transcript:

1 A dfærd K ontakt T rivsel på Katrinebjergskolen

2 AKT Lovgivning Visitation på Katrinebjergskolen AKT- hvad er det -Konkrete eksempler Spørgsmål

3 AKT -hvad er det AKT sætter fokus på sociale processer Støtte for enkelte børn Støtte for grupper Sparring (Samarbejde om undervisning relateret til sociale problemstillinger, observation) Hjælp til udredning Konfliktløsning Mobning

4 Lovgivning § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere……………………………… fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. § 5, stk. 6, 2. pkt »Der skal i fornødent omfang gives supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, som af anden grund har behov for støtte.« § 18. Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, mål for fag samt emner og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger.

5 Inklusion AKT ( Søren, Miam) Inklusionsvejledning ( Mikael, Lonni) Elevmægling ( Lonni, Søren) Fagligt støttecenter ( Mariann, Annette, Miam) Tosprogsundervisning (Ulla)

6 Visitation på Katrinebjergskolen Den formelle vej –specialcenterråd Den uformelle- ved mere akutte problemstillinger, ved konfliktløsninger, ved sparring

7 Konkret eksempel 1 Elev på specialcenterråd Scenarie kunne være- Møde med lærerteam Elevsamtaler Observation/ Intervention Barnets ressourcer. Forældresamtaler / kontakt Målopstillelse Evaluering og opfølgning

8 Konkret eksempel 2 Konflikter i børnegruppe Samtaler med lærer / forældre Samtaler med elever- enkeltvis / i grupper Hvad går godt, scalaspørgsmål( dreng / pige relationer, netværk, trivsel, grupperinger i klassen), Hvad kan ændres ( fysiske rammer) Forumteater Samtaler i klassen- opstilling af mål Klassens tid

9 Respekt for den enkelte En grundlæggende tro på at alle gør deres bedste Konvertere en given problemstilling til en færdighed man mangler at lære Stille spørgsmål, Lytte, opsummere, katalysator


Download ppt "A dfærd K ontakt T rivsel på Katrinebjergskolen. AKT Lovgivning Visitation på Katrinebjergskolen AKT- hvad er det -Konkrete eksempler Spørgsmål."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google