Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’"— Præsentationens transcript:

1 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 1 Dennis Lindberg Laursen John T. Larsen Nyt fra Undervisningsministeriet Konference for medarbejdere på skolernes praktikpladsadministration, april 2010

2 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 2 Danmark 2020 I forbindelse med den aftalte evaluering af ungepakken i foråret 2010 vil regeringen tage initiativ til, at der inden for rammerne af AER-ordningen også etableres op til 5.000 ekstra praktikpladser i 2011. Regeringen vil følge udviklingen nøje igennem 2010.

3 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Kilde: UNI-C Statistik & Analyse. Udtrækstidspunkt medio marts 2010. Side 3 Igangværende aftaler og indgåede aftaler 2003-2010

4 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Kilde: UNI-C Statistik & Analyse. Udtrækstidspunkt medio marts 2010. Side 4 Praktikpladssøgende - og skolepraktik elever (2003-2010)

5 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 5 Profilmodel 2007, hele landet

6 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Kilde: AErådet Side 6 Mangel på uddannet arbejdskraft

7 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 7

8 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 8

9 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 9

10 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 10

11 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 11 Kilde: håndværksrådet marts 2010

12 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 12 Kilde: håndværksrådet marts 2010

13 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 13

14 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 14

15 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 15 Danske erhvervsskoler – bestyrelserne Bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen Kvalitet i skolepraktikken Strategi for det praktikpladsopsøgende arbejde Strategi for præmieordningen Forbedring af EUD’s omdømme Udbredelse af 20 / 20 modellen EUX

16 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 16 Udvidelse af skolepraktik med 70 procent - 1.500 ekstra pladser i 2009 Præmie på op til 16.000 kroner til virksomheder, der indgår en aftale om en praktikplads 30 millioner ekstra til erhvervsskolernes opsøgende arbejde for at skaffe flere praktikpladser Kampagne for at skaffe flere praktikpladser Løntilskud til egu-praktikpladser på 30 kroner i timen i prøvetiden Staten har forpligtet sig til 10 procent flere elevpladser (200 elever) Praktikpladspakkerne fra maj og juni 2009

17 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 17 Flereårsaftalen for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 Flere unge i uddannelse og job: Flere 15-17-årige i uddannelse og job En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år uden uddannelse eller job Forstærket indsats for flere praktikpladser Politiske aftaler

18 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 18 Praktikpladspakken fra november 1,35 milliard kroner til flere praktikpladser: Der kan etableres op til 5.000 ekstra praktikpladser i 2010, herunder op til 1.500 ekstra skolepraktikpladser Der oprettes 1.650 praktikpladser i kommuner og regioner og 200 praktikpladser i staten Der oprettes 1.650 almindelige praktikpladser ved tredobling af præmie og bonus til virksomhederne Øvrige initiativer: Bedre muligheder for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale Udbygning af supplerende grundforløbsundervisning i karensperioden Kvalitet i skolepraktik og styrket efterlevelse af EMMA-kriterierne

19 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 19 Reglerne og ændringer heraf Hierarkiet over reglerne for erhvervsuddannelser: Love og ændringslov (Folketinget) (Lov nr. 1218 af 14. december 2009) Lovbekendtgørelser (Undervisningsministeriet) (Lovbekendtgørelse nr. 1244 af 13. december 2007) Bekendtgørelser (Undervisningsministeriet) (Bekendtgørelse nr. 22 af 12. januar 2010) Vejledninger (Undervisningsministeriet) Uddannelsesordninger (De faglige udvalg)

20 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 20 50.000 kr. i præmie og bonus Alle nye aftaler, der er indgået fra 5. november 2009 til 31. december 2010 Præmie i prøvetiden: 6.000 kr. for hver måned i prøvetiden (AER-loven § 16) Bonus: 16.000 kr. efter fire og syv måneder (AER-loven § 17) I alt 18.000 kr. i præmie + 32.000 kr. i bonus = 50.000 kr. Aftaler fra før 5. november 2009 belønnes efter den dagældende ordning (Egu løntilskuddet på 30 kr. er forlænget fra prøvetiden til syv måneder)

21 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 21 Skolepraktik (EUD-loven § 66 a, stk. 2, 2. pkt.) En skolepraktikelev kan gennemføre al skoleundervisning, der ikke indeholder afsluttende prøver, inden eleven begynder på den tilhørende praktikuddannelse Skoleundervisning (EUD-loven § 66 e, stk. 2) Inden for uddannelser, der ikke udbydes med skolepraktik Optagelse kan ske til al undervisning, der ikke indeholder afsluttende prøver Eleverne modtager skolepraktikydelse og skal opfylde EMMA (hbkg. § 115) Skolen skal have modtaget ansøgning om optagelse snarest muligt og senest den 31. december 2010 Løntilskud på 60 % (EUD-loven § 66 k, stk. 3) Tilskuddet er på 60 % af AERs lønrefusionsats og udbetales, når eleven har været syv måneder hos arbejdsgiveren, sådan at arbejdsgiveren først har modtaget præmie og bonus på 50.000 kr. Gælder for alle elever, der uforskyldt har mistet deres tidligere uddannelsesaftale Gælder for aftaler indgået i perioden 5. november 2009 til 31. december 2010 Uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale

22 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 22 Elever kan optages til efterfølgende skolepraktik trin, hvis: De er optaget til skolepraktik på trin 1 før den 31. december 2010 De har gennemført det forudgående trin med uddannelsesbevis De opfylder EMMA-kriterierne Der er ikke en tidsmæssig begrænsning på, hvornår eleven skal starte på de efterfølgende trin. Adgang til skolepraktik på trin 2 (EUD-loven § 66 a, stk. 4)

23 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 23 Tre uddannelsesønsker (hbkg. §107, stk. 2) Vil en elev ved grundforløbets afslutning gerne have tilbud om optagelse til skolepraktik skal eleven ved grundforløbets påbegyndelse have angivet mindst tre forskellige uddannelsesønsker. Ønskerne skal fremgå af den personlige uddannelsesplan (hbkg. § 50, stk. 2, 2. pkt.) og skolen skal ved optagelsen til skolepraktik sikre, at eleven har haft dette. For at skolen kan gøre dette, er der oprettet felter i Elevplan med mulighed for at se, hvornår de er angivet. Skolen skal endvidere informere elever ved grundforløbets påbegyndelse om kravene til optagelse til skolepraktik (hbkg. § 50, stk. 4). Kravet gælder kun for elever, der påbegynder grundforløbet fra den 15. januar 2010, og som ved afslutning ikke har haft en uddannelsesaftale.

24 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 24 Fra eleven har afsluttet grundforløbet, og indtil eleven ikke længere er optaget til skolepraktik, skal eleven dokumentere, at eleven: Har søgt ansættelse inden for de uddannelser, som elevens grundforløb giver adgang til Har søgt ansættelse hos arbejdsgivere, der har ledige pladser på praktikpladsen.dk og Har søgt i enhver uddannelse inden for fællesindgangen, hvor der er plads. For at sikre, at eleverne kan dokumentere dette, er der oprettet mulighed i Elevplan for, at eleverne indlæser ansøgninger som dokumenter. Skolen har herefter mulighed for at tjekke om eleven lever op til aktivitetskravet i EMMA. Dokumentere søgning (hbkg. § 107, stk. 3)

25 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 25 Supplerende grundforløbsundervisning (hbkg. § 107, stk. 7) Alle elever skal i karensperioden til skolepraktik have tilbuddet om supplerende grundforløbsundervisning (hbkg. § 106, stk. 6). Elever, der er til informationsmøde om skolepraktik fra medio januar til 31. december 2010, skal for at blive optaget til skolepraktik i følgende uddannelser have gennemført supplerende grundforløbsundervisning (hbkg. § 107, stk. 7): Bygningsmaler Data- og kommunikationsuddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Mekaniker Murer Teknisk designer Træfagenes byggeuddannelse Reglerne om supplerende grundforløbsundervisning fremgår af hbkg. § 63.

26 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 26 Ændring af EMMA-kriterierne Kravene en elev skal opfylde for at være optaget til skolepraktik (EMMA) er blevet ændret på følgende punkter: Angivelse af mindst tre uddannelsesønsker (hbkg. §107, stk. 2) Pligt til at dokumentere søgning (hbkg. § 107, stk. 3) Krav om supplerende grundforløbsundervisning for nogle uddannelser (hbkg. § 107, stk. 7) Sproglige præcisering af de øvrige bestemmelser (hbkg. §§ 108-111) Elever, der ikke opfylder EMMA-kriterierne, kan ikke optages til skolepraktik (hbkg § 107, stk. 4), og optagne elever skal udmeldes (hbkg. § 107, stk. 5).

27 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 27 EMMA: Geografisk og faglig mobilitet (hbkg. §§ 108-109) Elever i karensperioden og i skolepraktik skal opsøge og må ikke afslå tilbud om en praktikplads i hele landet, dvs. Danmark uden Færøerne og Grønland, i enhver uddannelse inden for den fællesindgang, som elevens grundforløb hører til. Det samme gælder for tilbud om skolepraktikpladser. I forbindelse med den geografisk mobilitet skal skolen vejlede om muligheden for at opnå mobilitetsfremmende ydelser fra Arbejdsgivernes Elevrefusion. Skolen kan give dispensation fra kravet om faglig mobilitet, hvis eleven kan dokumentere en konkret og realistisk mulighed for en praktikplads i uddannelsen i løbet af kort tid (hbkg. § 109, stk. 2).

28 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 28 EMMA: Aktivitet (hbkg. § 110) Eleven i karensperioden og skolepraktik skal være aktivt søgende efter en praktikplads. Dette betyder, at eleven som minimum selv skal tage passende initiativer for at opnå praktikplads og være registreret som søgende på praktikpladsen.dk med en synlig profil senest fra afslutningen af grundforløbet. Registreringen skal indeholde oplysning om, hvilke uddannelser eleven ønsker og har angivet i den personlige uddannelsesplan, samt elevens elevprofil.

29 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 29 EMMA for uforskyldt mistet (hbkg. § 111) En elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, kan efter en konkret afgørelse optages til skolepraktik (EUD-loven § 66 a, stk. 2, 2. pkt.) Optagelsen til skolepraktik skal dog afvente forlig eller afgørelse, hvis spørgsmålet om, hvorvidt ophævelsen skyldes misligholdelse fra elevens side, er indbragt for det faglige udvalg eller Tvistighedsnævnet. En elev, der bliver optaget til skolepraktik eller til skoleundervisning uden uddannelsesaftale, skal fra optagelsen opfylde kravene i hbkg. §§ 108 og 110 for at være optaget til skolepraktik.

30 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 30 Indgåelse af uddannelsesaftale En uddannelsesaftale indgås ved anvendelse af den formular, der er fastsat i hovedbekendtgørelsens bilag 3 (hbkg. § 84). Uddannelsesaftalen er en formular, hvilket betyder, at der ikke længere gælder krav om, at man skal bruge den formular. Skolerne skal derfor heller ikke udlevere papirudgaver af uddannelsesaftalerne. En uddannelsesaftale skal dog indeholde de ting, som er angivet i formularen i bilag 3. Når uddannelsesaftalen er indgået sender virksomheden straks den originale aftale til erhvervsskolen (hbkg. § 85). Skolen skal undersøge om den er udfyldt og underskrevet (hbkg. § 86). Er den ikke det eller er virksomheden ikke godkendt, skal skolen sikre, at dette bliver korrigeret (hbkg. § 88). En uddannelsesaftale skal være underskrevet inden den starter (lovens § 52).

31 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 31 UddannelseMulighed for skolepraktik i 2009 Beregnet optag til skolepraktik i 2009 (antal elever) Forslag til kvote for 2010 (antal elever) Indstillet kvote for 2010 (pct. beregnet på baggrund af antal uddannelsesaftaler i 2008) Anlægsstruktør, bygnings- struktør og brolægger Nej50 elever12 pct. Data og kommunikationKvote på 0 pct.100 elever18 pct. DyrepasserKvote på 0 pct.0 elever0 pct. ElektrikerKvote på 0 pct.270 elever18 pct. Elektronik og svagstrømKvote på 0 pct.25 elever25 pct. Kontoruddannelse med speciale Kvote på 8,5 pct.349 elever325 elever8 pct. MekanikerKvote på 35 pct.496 elever270 elever20 pct. SnedkerKvote på 0 pct.50 elever30 pct. Teknisk designerKvote på 0 pct.30 elever5 pct. Træfagenes byggeuddannelse Kvote på 25 pct.644 elever380 elever18 pct. I alt1.489 elever1.500 elever Skolepraktikkvoter 2010

32 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 10-12-2014 Side 32 Undervisningsministeriet: Tema-side om praktik http://tiny.cc/praktik561http://tiny.cc/praktik561 Spørgsmål og svar http://tiny.cc/uvmss377http://tiny.cc/uvmss377 Yderligere information om ændringer http://tiny.cc/uvmbrev og http://tiny.cc/unicvejhttp://tiny.cc/uvmbrevhttp://tiny.cc/unicvej Arbejdsgivernes Elevrefusion: Spørgsmål og svar for elever http://tiny.cc/aerelevhttp://tiny.cc/aerelev Spørgsmål og svar for arbejdsgivere http://tiny.cc/aerarbghttp://tiny.cc/aerarbg Praktikpladsopsøger: Skole/faglig udvalg http://tiny.cc/emuppshttp://tiny.cc/emupps Arbejdsgivere http://www.praktikpladsen.dkhttp://www.praktikpladsen.dk Regelgrundlag: Erhvervsuddannelsesloven (nr. 1244 af 2007) http://tiny.cc/eudlovhttp://tiny.cc/eudlov AER-loven http://tiny.cc/aerlovhttp://tiny.cc/aerlov Ændring vedr. præmieringsordning og skolepraktik http://tiny.cc/plbskphttp://tiny.cc/plbskp Hovedbekendtgørelse (nr. 22 af 2010) http://tiny.cc/hbkghttp://tiny.cc/hbkg Aftale af 5. november 2009 om forstærket indsats for flere praktikpladser http://tiny.cc/051109http://tiny.cc/051109 Information til arbejdsgivere www.virk.dkwww.virk.dk Nyttige links


Download ppt "Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google