Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage."— Præsentationens transcript:

1 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgemøde om udbudsproces mv. Nationalmuseet, 11-11-14, 9.30 – 12.00

2 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Program Side 2 99.30.5 0 9.30Velkomst og tidsplan ved kontorchef Steffen Jensen. 9.40Gennemgang af ansøgningsskema, herunder med spørgsmål/svar ved Jakob Voltelen, Devoteam og Per Bredholt, UVM/UVA. 10.45Pause 11.15Økonomi og tilsyn, herunder med spørgsmål/svar, ved Kristian Brink, UVM/ØKA og Stine Hesse, UVM/KTS 11.45Indkomne spørgsmål og svar herpå.

3 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Tidsplan Side 3 Indkaldelse af ansøgninger10. oktober 2014 Interessetilkendegivelse udbedes senest3. november 2014 Orienteringsmøde (9.30 til 12.00 i København)11. november 2014 Spørgsmål, stillet senest besvares senest ved mødet den 5. november 2014 11. november 2014 Spørgsmål, stillet senest besvares senest 13. november 2014 19. november 2014 Ansøgningsfrist24. november 2014 kl. 12.00 Evt. møder om uddybning af ansøgninger25. november 2014 til 15. januar 2015 Meddelelse af godkendelser, senest30. januar 2015

4 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 1. Ansøger 1.1 Navn på institutionssamarbejdet 1.2 Samarbejdets sammensætning - samarbejdsaftale skal vedlægges som bilag. 1.3 Andre bidragsydere 1.4 Administrativ kapacitet 1.5 Samarbejdserfaringer Side 4

5 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 2.1 Oversigt over uddannelsesforslag Tema 1Tema 2… Udbudssted 1XY Udbudssted 2Z… … I alt Side 5 Forventet fordeling af pladser

6 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 2.2 Baggrund for forslaget 2.2.1 Det lokale behov for arbejdskraft 2.2.2 Erhvervstræningspladser 2.2.3 De bærende principper for forslaget 2.2.4 Erhvervstemaer 2.2.5 Kontaktpersoner Side 6

7 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 2.3 Forslag til uddannelsesforløb For hver uddannelse beskrives: Uddannelsesforløbets relation til erhvervstema Uddannelsesforløbet indhold og tilrettelæggelse, herunder fordelingen af undervisningen på forskellige typer uddannelseselementer (Erhvervstræning, skoleundervisning, uddannelseselementer med ophold, ekskursioner, kompetencegivende fag mv.) Hvordan undervisnings- og arbejdsformerne understøtter uddannelsesforløbets formål Hvordan, der sikres progression i elevernes læring Hvordan undervisnings- og arbejdsformerne har sammenhæng med aktuelle behov på det lokale arbejdsmarked Opgavefordeling mellem institutionerne Krav til kvalifikationer for undervisere i de enkelte dele af uddannelsen Side 7

8 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 3.1 Kvalitetssystem Beskrivelse af det fælles kvalitetssystem - skal bl.a. omfatte: Hvordan det sikres, at indvundne erfaringer og selvevalueringer omsættes til indsatser til forbedring af uddannelserne Hvordan det sikres, at elever og det lokale arbejdsmarked inddrages i den løbende selvevaluering, kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen. Hvordan det sikres, at der sker en faglig og pædagogisk ajourføring af lærernes kvalifikationer. Side 8

9 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 3.2 Budget Beskrivelse af budget for samarbejdets udbud af uddannelserne - skal bl.a. omfatte: Fordeling af indtægter og årselever mellem samarbejdets parter Fordeling af omkostninger på direkte undervisning og andre aktiviteter Forholdsregler for evt. mindre antal årselever end forventet Side 9

10 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 4. Bilag Samarbejdsaftale Dokumentation for tidligere erfaringer med institutionssamarbejder Andet (begræns) Side 10

11 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Behandling af ansøgninger - alle Intentionerne med uddannelsen, leve op til love og bekendtgørelser, Samles i et sammenhængende uddannelsestilbud, Relevans for det lokale arbejdsmarked og for målgruppen af unge, Identificeret de virksomhedslokale behov for arbejdskraft, Institutionssamarbejdets skal nyttiggøre erfaringer med skole- og institutionssamarbejde, Institutionssamarbejdet skal have indgået en samarbejdsaftale, Tovholderinstitutionen skal have den fornødne administrativ kapacitet Side 11

12 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Flere ansøgninger - behandling Overvejelser, der ligger til grund for uddannelsesforslagene I hvilken grad indholdet og tilrettelæggelsen af hver af de foreslåede uddannelser matcher lokalområdets efterspørgsel I hvilket omfang samarbejdet har udnyttet institutionernes forskelligartede erfaringer til at give et sammenhængende uddannelsestilbud. I hvilke grad et evt. foreslået nyt erhvervstema er relevant for det lokale arbejdsmarked og målgruppen Hvor dækkende samarbejdets analyse af de virksomhedslokale behov for arbejdskraft har været. I hvilket omfang, der er sikret erhvervstræningspladser Forholdet mellem ressourcer til undervisning og andre aktiviteter I hvilket omfang kvalitetssystemet vil kunne sikre kvalitet og kvalitetsudvikling i uddannelserne I hvilket omfang institutionssamarbejdets tidligere samarbejdserfaringer er inddraget i udformningen af samarbejdet og uddannelsestilbuddene. Side 12

13 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Sådan vil der blive ført tilsyn… Lovens kapitel 7 Økonomisk tilsyn og tilsyn med tilrettelæggelsen af uddannelsen Regnskaber Kvalitetssystemer Data Tilsyn som stikprøvekontrol Tilsynet afventer uddannelsernes etablering Tilsynet vil i første fase have karakter af vejledning Side 13

14 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Taxameter Tilskud: Taxameter til den kombinerede ungdomsuddannelse 98.580 kr. Tilskud til hvem: Tilskud udbetales til tovholderinstitution. På baggrund af: Aktivitetsindberetninger 4 gange årligt Forskud: UVM udbetaler forskud for august og september 2015 Regnskab… Side 14


Download ppt "Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google