Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VVM redegørelsen - hvordan arbejder vi for en højere kvalitet? GRUPPEOPGAVE 1: HVAD ER KVALITETEN AF REDEGØRELSEN? Miljøvurderingsdag 2014 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VVM redegørelsen - hvordan arbejder vi for en højere kvalitet? GRUPPEOPGAVE 1: HVAD ER KVALITETEN AF REDEGØRELSEN? Miljøvurderingsdag 2014 1."— Præsentationens transcript:

1 VVM redegørelsen - hvordan arbejder vi for en højere kvalitet? GRUPPEOPGAVE 1: HVAD ER KVALITETEN AF REDEGØRELSEN? Miljøvurderingsdag 2014 1

2 Hvem skal reviewe kvaliteten? – og hvem har kapaciteten?  Bygherre/bygherres konsulent  Før indsendelse af redegørelse/rapport  Ansvarlige myndighed  Når udkast foreligger  Officiel MV institution  Uafhængig review (e.g. EIA Commission i Holland)  Akkrediterede/uafhængige review’ere  NGO’ere og andre organisationer  Den bredere offentlighed

3 Metoder til at lave kvalitetsreview  Internt review  F.eks. rådgivernes egne interne kvalitetssikringsprocedurer  Eksternt review  Udført af folk udenfor organisationen der står for VVM’en  Metoder  Checklister  Generelle, (f.eks. EU Kommissionens vejledning om review)  Projektspecifikke  ’Review-pakker ’ (f.eks. Lee & Colley)  Eksperter og/eller akkrediterede reviewere  Offentlige høringer

4 EU’s vejledning for kvalitetsreview af VVM redegørelser 1. Få et overblik over VVM redegørelsen for at forstå hvordan den er organiseret og hvor emner kan findes i den. 2. Beslut for hvert review spørgsmål om spørgsmålet er relevant for det specifikke projekt. 3. Hvis review spørgsmålet er relevant, review da redegørelsen mere i detaljen og bestem om informationen i henhold til review spørgsmålet er givet og om den er tilstrækkelig for beslutningstagen. 4. Hvis svaret til review spørgsmålet er ”nej” overvej hvilken yderlig information der er krævet og noter dette i kolonne 4. Revieweren kan give forslag til hvor og hvordan denne information kan indhentes. (egen oversættelse fra: http://ec.europa.eu/environment/eia/eia- guidelines/g-review-full-text.pdf) http://ec.europa.eu/environment/eia/eia- guidelines/g-review-full-text.pdf

5 Lee & Colley  Skemaet bygger på et vurderingshierarki der kan anvendes til at kvalitetssikre VVM-redegørelser.  Er en oversættelse/bygger på en engelsk review package, (Lee and Colley, 1992)  De fire vurderingsområder: 1. Projektbeskrivelsen, det lokale miljø og dets tilstand 2. Identifikation og vurdering af væsentlige indvirkninger på miljøet 3. Alternativer og imødegåelse af indvirkninger 4. Kommunikation af vurderingens resultater

6 Hvad kan bruges som grundlag for at vurdere kvaliteten?  Terms of reference (scoping dokument)  Vejledninger og ’god praksis’ (f.eks. VVM vejledning og EU kommissionens klima/biodiversitet vejledning)  VVM rapporter for lignende projekter

7 Forskellige metoder til kvalitetssikring  Review checklists  styrker:  er designet til at være grundlag for en gennemgang af en VVM- redegørelse  er baseret på spørgsmål som skal besvares af den kvalitetssikrende  svagheder:  kræver at man har viden om konktekst og  kan bedømme relevans af spørgsmål  Udgangspunkt i lovgivning (ISPRA-study)  styrker:  detaljeret gennemgang af VVM- redegørelsen  en sikker "kortlægger" af mangler (store som små) – især om videnskabelige metoder er anvendt og gengivet korrekt  svagheder:  meget detaljefikseret  det er ikke sikkert at en funden mangel er væsentlig

8 Hvad gør vi i COWI?  Faglig kvalitetssikring  Formelt kvalitetssikringssystem (ISO- baseret) – med egne manualer/forskrifter  Dokumenteret gennemgang af hvert kapitel baseret på faglige kvalifikationer  biolog læser afsnit med primært biologfagligt indhold, miljø-ingeniør læser afsnit med miljøteknisk indhold, kommunikationsekspert læser ikke-teknisk resumé og resumeer i hvert kapitel, etc.)  Styrke: højt fagligt kvalitetssikringsniveau  Svaghed: ikke egnet til publikation – det er kun processen der er dokumenteret

9 Fordele og ulemper  Fordele:  kan anvendes til sikre at en beslutning træffes på et "informeret" grundlag  kan skabe grundlag for at læser/modtager/beslutningsta ger kan forholde sig til kvaliteten af en VVM- redegørelse  kan bidrage til en gradvis forbedring af kvaliteten, herunder bidrage til at VVM- redegørelser bliver mere fokuserede (dette forudsætter dog at man arbejder systematisk med kvalitet over tid)  Ulemper:  kan tillægges en for autoritativ udsagnsværdi i.f.t. om noget er korrekt eller ikke  kan skabe for meget fokus på korrektheden af en VVM- redegørelse frem for på projektet og dets indvirkninger

10 Opgaven  8 grupper  2 grupper reviewer ét review område, osv.  Proces  Hver gruppe laver et review (30 minutter)  De to grupper på det samme område diskuterer ligheder/forskelle – og opnår om muligt enighed (15 minutter)  Præsentation og diskussion (15 minutter) Review områdeGrupper 1 Beskrivelse af projektet, lokale miljøforhold og baseline 1a1b 2 Identifikation og vurdering af væsentlige konsekvenser 2a2b 3 Alternativer og afbødning af konsekvenser 3a3b 4 Kommunikation af resultater 4a4b

11 Vurderingsmuligheder


Download ppt "VVM redegørelsen - hvordan arbejder vi for en højere kvalitet? GRUPPEOPGAVE 1: HVAD ER KVALITETEN AF REDEGØRELSEN? Miljøvurderingsdag 2014 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google