Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

13.1 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2000 © Funktionskomponent Oversigt, principper og teknikker Kapitel 13.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "13.1 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2000 © Funktionskomponent Oversigt, principper og teknikker Kapitel 13."— Præsentationens transcript:

1 13.1 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2000 © Funktionskomponent Oversigt, principper og teknikker Kapitel 13

2 13.2 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2000 © Funktionskomponenten Komponent: En samling af programdele, der udgør en helhed og har et veldefineret ansvar Funktionskomponentens ansvar: Gøre modellen som en ressource tilgængelig for aktører.

3 13.3 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2000 © Resultat af Funktionskomponent Udgangspunkt i klassediagrammet fra designet af modelkomponenten. Udbygget med operationer, som realiserer krav til funktioner fra analysen af anvendelsesområdet. Operation: En procesegenskab, der specificeres i en klasse og aktiveres gennem klassens objekter

4 13.4 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2000 © Sekundært resultat: operationsspecifikation NavnRegister transaktion KategoriPassiv, Opdatering FormålOpretter en ny transaktion til en specifik konto Inddatakontonummer, transtype, dato, beløb BetingelserDer eksisterer et objekt af klassen Konto med det angivne kontonummer I dette objekt har attributten kontotilstand værdien Åben EffektDer oprettes et nyt objekt af klassen Transaktion med inddata tilordnet til attributterne Algoritme Datastrukturer PlaceringKonto Involverede objekterKonto, Transaktion Udløsende hændelserbeløb indsat, beløb hævet

5 13.5 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2000 © Aktiviteter i Funktionskomponent l Modelkomponent l Funktionskomponent l Forbind komponenter

6 13.6 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2000 © Design ud fra funktionstype Fælles for alle typer – Hvad er inddata og uddata? – Hvilke objekter er involveret og hvordan identificeres de? – Hvordan skal funktionen realiseres som operationer i forskellige klasser? Opdatering – Hvilke hændelser igangsætter opdateringen og hvad er deres attributter? – Hvordan afgøres det, om opdateringen er lovlig? Aflæsning – Hvilke attributter og forbindelser skal aflæses? Beregning – Hvilken algoritme skal udføres? Signalering – Hvilke hændelser kan udløse signaleringen? – Hvilke regler gælder for signaleringen? – Hvordan skal signaleringen foregå?

7 13.7 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2000 © Opdateringsfunktioner Hvilke hændelser igangsætter opdateringen, og hvad er deres attributter? Hvilkeobjekter er involveret i hændelserne, og hvordan identificeres de? Hvordan afgøres det, om hændelserne er lovlige for det eller de involverede objekter? Hvilke operationer skal realisere opdateringen, og hvad skal timingen være i kaldet af dem? Skal der være feed-back som følge af opdateringen?

8 13.8 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2000 © Hvilke data beskriver aflæsningen? Hvilke objekter vedrører aflæsningen, og hvordan identificeres de? Hvilke af objekternes attributter og forbindelser aflæses? Hvilke operationer skal realisere aflæsningen? Hvilke data skal returneres Aflæsningsfunktioner

9 13.9 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2000 © Hvilke inddata skal bruges i beregningen? Hvilke objekter vedrører beregningen, og hvordan identificeres de? Hvilke af objekternes attributter og forbindelser aflæses? Hvilke operationer skal realisere beregningen, og hvilken beregningsalgoritme skal anvendes i hver operation? Hvilke resultater af beregningen skal gemmes til senere brug og giver eventuelt anledning til en opdatering? Beregningsfunktioner

10 13.10 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2000 © Signaleringsfunktioner Hvilke inddata skal bruges i overvågningen? Hvilke objekter vedrører signaleringen, og hvordan identificeres de? Hvilke af objekternes attributter og forbindelser overvåges, og hvilke kombinationer af værdier aktiverer signaleringen? Hvilket mønster skal udførelsen af hver operation følge? Hvor skal signalet sendes hen, og hvordan skal det ske?

11 13.11 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2000 © Placer operationer på klasser Operationer på ét objekt – Placering direkte på klassen Operationer på flere objekter – Fordeling på hver af de berørte klasser – Enten ved en klar placering af ansvaret i det væsentlige objekt i modelkomponenten – Eller ved placering af ansvaret i et objekt i funktionskomponenten

12 13.12 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2000 © Specificer komplekse operationer Implicit specifikation (attributnavn) Navngivning Operationsspecifikation Sekvensdiagram Tilstandsdiagram for en klasse Systemets samlede adfærd

13 13.13 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2000 © Tilstandsdiagram for en klasse

14 13.14 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2000 © Tilstandsdiagram for systemets samlede adfærd

15 13.15 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2000 © Oversigt At fastlægge realisering af funktioner. Funktionskomponent: En del af et system, som realiserer funktionelle krav. Operation: En procesegenskab, der specificeres i en klasse og aktiveres gennem klassens objekter. Design funktionernes realisering ud fra deres type. Specificer komplekse operationer. Et klassediagram for modelkomponenten. Formål Begreber Principper Resultat

16 13.16 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2000 © Opgave 4: Funktionskomponent Formål At designe funktionskomponenten. Arbejdsform 1.Design udvalgte funktioner som operationer ud fra deres funktionstype. 2.Placer operationerne på relevante klasser. 3.Lav en detailspecifikation af en udvalgt operation. Resultat Et klassediagram for model- og funktions- komponenterne.


Download ppt "13.1 Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage, 2000 © Funktionskomponent Oversigt, principper og teknikker Kapitel 13."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google