Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udvikling af sygeplejeprofessionen – DASYS 13. maj 2009 Vibeke Deding Chefsygeplejerske.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udvikling af sygeplejeprofessionen – DASYS 13. maj 2009 Vibeke Deding Chefsygeplejerske."— Præsentationens transcript:

1 Udvikling af sygeplejeprofessionen – DASYS 13. maj 2009 Vibeke Deding Chefsygeplejerske

2 Om Aalborg Sygehus

3 Ca. 5100 medarbejdere, 45-50 faggrupper 62.000 indlæggelser, 400.000 ambulante patienter/år Om Aalborg Sygehus

4 Ca. 85 ledende sygeplejersker Ca. 1800 sygeplejersker - radiografer Om Aalborg Sygehus

5 Ca. 400 SOSA – sygehjælpere Ca. 300 sygeplejerskestuderende årligt Om Aalborg Sygehus

6 Disposition Organisationsforhold Fokus på fagudvikling (udvikling – forskning) - Videreudvikling - Uddannelse - Organisationens rummelighed Samarbejde politikere – embedsmænd Perspektiver Udvikling af Sygeplejeprofessionen – DASYS 13. maj 2009

7 Organisation Strategiske ledelsesniveauer - ledelse af det samlede sygehus - det fagspecifikke nedtones Organisationsdiagrammet Udvikling af Sygeplejeprofessionen – DASYS 13. maj 2009

8 Forskningsleder Faglige indhold- klinisk fokus Forskningsstrategi Formidling Anvendelse Videnudvikling - initiativer Etableret forskningsenhed for Klinisk Sygepleje Tæt samarbejde forskningsleder Chefsygeplejerske Skabe forudsætninger og sikre rammer økonomi fysiske rammer Aktiv i idegrundlag og proces Faglige møder, ”på dagsordenen” Understøtte, implementere og anvendelse i klinik --------------------- Uophørligt fokus - være aktiv i rollen Aktiv inddragen i ledelsesopgaver Udvikling af Sygeplejeprofessionen – DASYS 13. maj 2009

9 Ledelsesopgaver i Sygehusledelsen – et indblik Chefsygeplejersken er ansvarlig for - sundhedsfaglig udvikling - sikre sygeplejefaglig indsats - fremdrift, initiativ, koordinering i.h.t. - samarbejde med primærsektoren - bruger- og patientinvolvering - strategi for HR – koordinere lønforhandlinger - videregående, mellemlange og korte uddannelser - kvalitet og akkreditering - strategi for rekruttering, fastholdelse, - forskning og udvikling på sygeplejeområdet - forebyggelse - sundhedsfremme Sygeplejeprofessionen – DASYS 13. maj 2009

10 Uddannelsesinitiativer ”Sikre fødekæden” Bachelor Økonomiske forudsætninger - sikre puljer – økonomisk kontinuitet Lederfokus på alle niveauer - støtte, stimulere, spotte, intro Initiativer eks. Skrive kurser Journal Club Bibliotek Tværfaglige Forskerkurser Karriereforløb kliniske kompetencer uddannelseskompetencer forskningskompetencer lederudvikling Sygeplejeprofessionen – DASYS 13. maj 2009

11 Organisationens rummelighed - kan den og vil den ? Udviklingsinitiativer medtænkes på alle niveauer - i fagkultur – i organisationskultur Tværfaglighed - det faglige styrkes til det tværfaglige Skabe forventninger til faggruppens resultater - årsberetninger, databaseindberetning Anvendelse af resultater i det kliniske arbejde Faglighed og faglig udvikling som drivkraft Sygeplejeprofessionen – DASYS 13. maj 2009

12 Samarbejde politikere Mange kontakter i RN - få forventninger til indsats sygeplejefaglig udvikling ! - mange forventninger til driftsorientering - sygefravær - rekruttering - servicemål - opgavedelinger Gribe muligheder i dialogen og samarbejdet !! Sygeplejeprofessionen – DASYS 13. maj 2009

13 Samarbejde forvaltning/embedsmænd Stort samarbejde og forventninger - aktivitet og vidensudveksling Q-niveau uddannelsesniveau personalepolitik drift osv osv - Indsats faglig udvikling og forudsætninger herfor Gensidighed i at ”nå det bedste” (nyde-yde) Sygeplejeprofessionen – DASYS 13. maj 2009

14 Dilemmaer/barrierer for udviklingsinitiativer Fagligheden i fokus / Faggruppen trækker mod drift Lokale strategier for udviklingsprocesser – er de der? Lederkompetencer – Sansen for udviklingskultur,er den der? Råderum – fysiske rammer Sygeplejeprofessionen – DASYS 13. maj 2009

15 Perspektiver - organisationer i bevægelse i nye sygehusstrukturer. OBS på Ansvar for den sygeplejefaglige udvikling – - placeret det rigtige sted ? Output fra lederniveauet / Input til lederniveauet Koordineret indsats sygehusledelse/centerledelser Styrke tværfaglige fællesskaber - dokumentation og italesættelse Sygeplejeprofessionen – DASYS 13. maj 2009


Download ppt "Udvikling af sygeplejeprofessionen – DASYS 13. maj 2009 Vibeke Deding Chefsygeplejerske."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google