Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bæredygtighedskriterier for flydende biobrændsler og biobrændstoffer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bæredygtighedskriterier for flydende biobrændsler og biobrændstoffer"— Præsentationens transcript:

1 Dokumentation for anvendelse af biobrændsler og ny definition af biomasse Maria Hagen Jørgensen

2 Bæredygtighedskriterier for flydende biobrændsler og biobrændstoffer
Hvilke ændringer? Bæredygtighedskriterier for flydende biobrændsler og biobrændstoffer Biogas i naturgasnettet Ny definition af biomasse Spørgsmål

3 Bæredygtighedskriterier for flydende biobrændsler
EU’s overvågningsforordning (MRR) henviser til VE-direktivet’s krav om bæredygtighed Krav i VE-direktivet til dokumentation for bæredygtighed for flydende biobrændsler og biobrændstoffer Ikke krav i VE-direktivet til dokumentation for bæredygtighed for fast biomasse

4 Hvad indebærer det? Udledningen for anvendelse af bio-brændsler eller biobrændstoffer kan kun sættes til nul ved den årlige rapportering, hvis det er dokumenteret, at brændslerne er bæredygtige i henhold til kriterierne i VE-direktivet Foreligger der ikke dokumentation: opgøres og måles den faktiske udledning procedurer mv. beskrives i overvågningsplanen der returneres kvoter svarende til udledningen det efterfølgende år.

5 Hvornår? Kravet indføres pr. 1. januar 2013
Bekendtgørelse om regler for bæredygtighed kan udstedes når kvoteloven træder i kraft Bekendtgørelsesarbejdet iværksættes sideløbende med lovforslagets fremsættelse EU-kommissionen udsteder vejledning om biomasseanvendelsen, som forventes i løbet af september 2012

6 Bæredygtighedskriterier i VE-direktivet, bl.a. artikel 17.
Bl.a. krav til den samlede fortrængning af drivhusgasser, som biobrændslerne og brændstofferne giver anledning til i hele produktionskæden fra dyrkning af råstoffet til anvendelse Oprindelsen af råmaterialet, herunder at det som udgangspunkt ikke må opdyrkes i våd- eller skovområder eller områder med høj biodiversitet mm.

7 Læs mere VE-direktivet af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder: EU’s-kommissionens hjemmeside om bæredygtighed, jf. VE-direktivet Håndbog om biobrændstoffer i transportsektoren:

8 Bionaturgas Biogas kan købes via naturgasnettet
Bionaturgas har emissionsfaktoren nul Energinet.dk udsteder certifikater til leverandører af bionaturgas Køb af bionaturgas dokumenteres ved annullering af certifikater hos Energinet.dk Bionaturgas er en selvstændig kildestrøm i overvågningsplanen Læs mere på Energinet.dk’s hjemmeside

9 Ny definition af biomasse
For andre biomassebaserede brændsler (ikke biobrændstoffer og flydende biobrændsler) anvendes emissionsfaktor nul, hvis definitionen på biomasse i kvoteloven Kravet til ’renheden’ i denne biomasse, stiger som følge heraf fra 97% til 100%, dvs. at den bio-nedbrydelige del af biomassen skal være 100% Hvis ≥97% er biomasse, gælder reglerne for ubetydelige kildestrømme

10 Spørgsmål? Kontakt: Maria Jørgensen, på mail: eller på tlf.: Rasmus Zink Sørensen på mail: eller på tlf.:


Download ppt "Bæredygtighedskriterier for flydende biobrændsler og biobrændstoffer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google