Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældremøde 8. kl. UEA-undervisning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældremøde 8. kl. UEA-undervisning"— Præsentationens transcript:

1 Forældremøde 8. kl. UEA-undervisning
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) UEA-undervisning Vejledningsaktiviteter i 8. klasse Målsætning og uddannelsespligt Uddannelsesplan (U-plan) Uddannelsessystemet Adgangskrav og uddannelsesparathed Nyttige links Afrunding

2 UU´s opgaver UU har vejledningsansvaret for:
UU Silkeborg UU har vejledningsansvaret for: Vejledningen i grundskolens 8. – 9. (10. ) klasse Vejledning af unge op til 25 år Opsøgende vejledning: Vejledere kontakter ledige unge Alle unge skal være i uddannelse eller i job Læs mere under ”Vejledningsaktiviteter” på

3 Skolens opgave UU Silkeborg UEA-undervisning (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering). Klasselærer/lærerteam forestår undervisningen. UEA-undervisningen er fundamentet for UU-vejlederens videre arbejde med den individuelle vejledning af eleverne.

4 Vejledning fra 8. klasse UU Silkeborg Gennem hele skoleforløbet arbejdes der i klasserne med UEA-undervisning, der sammen med de aktiviteter, der tilbydes i 8. og 9. klasse, giver eleverne den viden, de har brug for, for at kunne tage et kvalificeret valg i 9. klasse. Vejledningsindsatsen påbegyndes i 7. klasse, hvor elever med særlige behov er i fokus.

5 Aktiviteter i 8. kl. 2010-11 Kursus i brug af hjemmesiden www.ug.dk
UU Silkeborg Kursus i brug af hjemmesiden Den første, foreløbige uddannelsesplan: Præsentation af de forskellige ungdomsuddannelser. Obligatoriske introduktionskurser:

6 Regeringens målsætning
UU Silkeborg Senest i 2015 skal 95% af hver ungdomsårgang påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse! 6

7 Uddannelsespligt (LBK nr. 671 af 21.6.2010).
UU Silkeborg Fra d. 1. januar 2011 har alle årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse. Uddannelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan den unge opfylder pligten. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at de årige unge overholder pligten og sikre, at forældrene løbende inddrages i indsatsen for, at de unge følger deres u-plan.

8 Uddannelsesplanen Alle elever i 8.-10. klasse arbejder med deres
UU Silkeborg Alle elever i klasse arbejder med deres individuelle U-plan. Den justeres løbende, indtil eleverne forlader grundskolen. Eleverne har samtaler med vejlederen. I 9. kl. skal U-planen færdiggøres og sendes med til ungdomsuddannelserne. Formålet med UEA-undervisning og uddannelses- vejledning er at sikre: - at eleverne træffer et uddannelsesvalg på et godt og solidt grundlag.

9 Obligatoriske introduktionskurser
I 8. klasse deltager alle elever i to introkurser (3 + 2 dage) for at blive mere afklaret mht. det kommende valg af ungdomsuddannelse. Eleverne kan vælge: Bil, fly og andre transportmidler Bygnings- og brugerservice Bygge og anlæg Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og it Merkantil Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik De fire gymnasiale uddannelser: HHX – HTX – STX - HF

10 Uddannelsessystemet Job eller uddannelse 9. eller 10. klasse
Erhvervsuddannelser 12 indgange (Tekniske- og handelsskoler + SOSU) 1½ - 5 år Gymnasiale uddannelser 3 år Stx Hhx Htx Hf (2 år) Andre uddannelser/muligheder (op til 2 år) Produktionsskole, Erhvervsgrunduddan-nelse (egu) 9. eller 10. klasse

11 Adgangskrav til erhvervsuddannelserne
UU Silkeborg Man skal have afsluttet 9. klasse eller på anden måde have opfyldt sin undervisningspligt for at blive optaget. Udfyldt og underskrevet u-plan. Den unge skal erklæres uddannelsesparat mht. faglige, personlige og sociale kompetencer.

12 Optagelseskrav til de gymnasiale uddannelser
UU Silkeborg Afsluttet 9.kl. eller anden undervisning, der svarer dertil. Have søgt direkte efter 9. eller 10. klasse. Have aflagt folkeskolens afgangsprøve i alle fag. Have modtaget undervisning i tysk/fransk i min. tre år. HF kræver 10. kl. eller tilsvarende. Udfyldt og underskrevet u-plan. Skal erklæres uddannelsesparat mht. faglige, personlige og sociale kompetencer.

13 Øvrige optagelseskrav
UU Silkeborg at eleven har tilfredsstillende standpunkt i fagene (gennemsnit på mindst 7) at eleven har lyst til at fordybe sig fagligt at eleven har lyst til at lave lektier at eleven har lyst til aktivt at engagere sig Såfremt eleven ikke opfylder ovenstående krav, kan folkeskolen og/eller UU-vejlederen indstille eleven til optagelsesprøve.

14 Nyttige links til info om ungdomsuddannelserne
UU Silkeborg

15 Mine træffetider Bryrup Skole Dybkærskolen Langsøskolen UU Silkeborg
Tirsdag kl. 9 – 12 Dybkærskolen Onsdag kl. 9 – 12 Langsøskolen Torsdag kl. 9 – 12 UU Silkeborg Drewsensvej 60 tlf mobil

16 Afrunding Bland jer så meget som muligt Stil spørgsmål
UU Silkeborg Bland jer så meget som muligt Stil spørgsmål Brug de relevante hjemmesider - og kontakt meget gerne UU-vejlederen! Tid til spørgsmål. Tak for nu! 16


Download ppt "Forældremøde 8. kl. UEA-undervisning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google