Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

planlægnings- og styringsmodel og afsnit i bogen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "planlægnings- og styringsmodel og afsnit i bogen"— Præsentationens transcript:

1 planlægnings- og styringsmodel og afsnit i bogen
Kobling mellem planlægnings- og styringsmodel og afsnit i bogen Projektstyring med enkle midler (7. udgave)

2 planlægnings- og styringsmodel og afsnit i bogen
Kobling mellem planlægnings- og styringsmodel og afsnit i bogen Projektstyring med enkle midler Formålet med denne vejledning er at gøre bogen til en metode- og værktøjskasse, som er et opslagsværk, når projektlederen planlægger og styrer undervejs i projektet. Første billede viser projektforløbet og dets planlægningssteder (-punkter). Henvisningerne giver dels forklaringen til fasernes indhold, dels vejledning til planlægning og afslutning. De næste billeder viser projektplanlægningens 10 trin med henvisning til relevante afsnit i bogen. Her er endvidere henvisning til indholdsfortegnelsen i Projektets Styringsmappe Derpå følger en tilsvarende række punkter, som svarer til styringsfunktionerne undervejs i projektforløbet – også med henvisninger både til bogens afsnit og til Projektets Styringsmappe. Styringsfunktionerne er ordnet efter 5x5 modellen.

3 Faser og Planlægningspunkter
Projektplan Styringsmappe Projekt- formulering Erfa rapport Slutrapport Gennemførelse Konceptudvikling etabler- ing afslut- ning Drift, anvendelse Idriftsættelse Faser og Planlægningspunkter Planlægning 3.1.1 Projektgrundlag og projektetablering Konceptfasen Gennemførelse Drifts- og anvendelsesfasen Projektafslutning 3.3 Plan og styring 3.3.1 Planlægnings punkter 3.3.1 Planlægningspunkter Styringsmappen Projektafslutning 3.1.2 Hvordan startes projektet? Læring fra projektet

4

5 Projektets styringsmappe
1.1 Projektopgaven 1.2 Interessenter 1.3 Omgivelser 1.4 Opmærksomhedsområder 2. Fremgangsmåde og plan 2.1 Projektets struktur, indsatsområder 2.2 Hovedplan og koordinations- og styringsplan 2.3 Arbejdsplaner 3. Organisering og samvirke 3.1 Organisation 3.2 Kommunikation, intern 3.3 Kommunikation, ekstern 4. Ressourcer 4.1 Arbejdsindsats, budget og plan 4.2 Projektets økonomi, omkostningsbudget, investeringsbudget 4.3 Faciliteter og udstyr 4.4 Materialer 5. Ledelse og styring 5.1 Styringsprocedurer 5.2 Logbøger 5.3 Ledelsesrapporter 6. Læring Projektets styringsmappe

6 Projektplanlægningens 10 trin
og Styringsmappen

7 Projektplan og styringsmappe
1. Projektets baggrund og sigte 1.1 2. Projektets og produktets interessenter 3. Projektets og produktets omverden 1.2 1.3 4. Projektets mål og opgave Styrings- mappen 5x5 model Reference til PSEM Afsnit og metode Interessenterne Projektets og produktets interessenter Omgivelserne Projektets og produktets omgivelser Projektopgaven Projekter skaber værdi Projektets og produktets baggrund og sigte Projektets mål og opgave Projektgrundlag og projektetablering Det hele projekt Trin/element

8 6. Organisation, bemanding og samvirke
5. Fremgangs- måde og plan 2 6. Organisation, bemanding og samvirke 3 7. Ressourcer, arbejdsindsats og økonomi 4 Fremgangsmåde 3.4.5 Fremgangsmåde og plan Organisationsmodel 3.4.6 Organisation, bemanding og samvirke Ressourcerne Ressourcer, arbejdsindsats og økonomi

9 8. Opmærksom- hedsområder
9. Styring og ledelse 10. Forankring af projektet og planen 5 3.3 8. Opmærksom- hedsområder 1.4 Projektets udfordringer og opmærksomhedsområder Opmærksomhedsområder 2.5 Projektledelsen 3.5 Tilrettelægning af styring og ledelse 2,3 Livet i projektgruppen 2.4 Fysiske rammer og støttende systemer Forankring af planen

10 undervejs i projektforløbet
Styringsfunktioner undervejs i projektforløbet

11 forandrings- processen 12. Styre opgaven og kvaliteten
11. Sætte kursen mod behov og nytte 13. Fremtage og overdrage produktet 14. Styre forandrings processen Projektets mål og opgave Projekter betyder forandring Projektorganisationens indflydelsesdel 1.1 3.3 12. Styre opgaven og kvaliteten

12 15. Lede udad. Samvirke med interessenter
Samspil om projektet Beslutningsprocesser og indflydelse Synliggørelse 3.3 16. Overvåge omgivelser og reagere Omgivelserne Projektets og produktets omgivelser 1.3 17. Skabe sammen hæng med omgivelserne 18. Sikre overholdelse af regelsæt

13 20. Styre energien ressourcer) 19. Tilføre kompetencer 21. Styre
økonomien Styring af ressourcerne 2.2 Samspil om projektet 3.1 4.1 4.2

14 24. Organisere og styre samvirket 22. Lede projektet
26. Sikre læring 25. Håndtere opmærksom- hedsområder 23. Planlægge og afslutte 24. Organisere og styre samvirket 22. Lede projektet 2.7 Læring ved projektarbejdet 2.2 Samspil om projektet 2.3 Livet i projektgruppen 3.3 Plan og styring 2.5 Projektledelse 3.6 Fremadrettet projektstyring Projektets udfordringer og opmærksomheds- områder Billedet af opmærksomhedsområder 5.2 5.3 2.2 2.3 3.1 3.2 1.4 6


Download ppt "planlægnings- og styringsmodel og afsnit i bogen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google