Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mikkelsen & Riis Projektmodel PROJEKTMETODIK Kobling mellem planlægnings- og styringsmodel og afsnit i bogen Projektstyring med enkle midler (7. udgave)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mikkelsen & Riis Projektmodel PROJEKTMETODIK Kobling mellem planlægnings- og styringsmodel og afsnit i bogen Projektstyring med enkle midler (7. udgave)"— Præsentationens transcript:

1 Mikkelsen & Riis Projektmodel PROJEKTMETODIK Kobling mellem planlægnings- og styringsmodel og afsnit i bogen Projektstyring med enkle midler (7. udgave)

2 Mikkelsen & Riis Projektmodel PROJEKTMETODIK Formålet med denne vejledning er at gøre bogen til en metode- og værktøjskasse, som er et opslagsværk, når projektlederen planlægger og styrer undervejs i projektet. Første billede viser projektforløbet og dets planlægningssteder (-punkter). Henvisningerne giver dels forklaringen til fasernes indhold, dels vejledning til planlægning og afslutning. De næste billeder viser projektplanlægningens 10 trin med henvisning til relevante afsnit i bogen. Her er endvidere henvisning til indholdsfortegnelsen i Projektets Styringsmappe Derpå følger en tilsvarende række punkter, som svarer til styringsfunktionerne undervejs i projektforløbet – også med henvisninger både til bogens afsnit og til Projektets Styringsmappe. Styringsfunktionerne er ordnet efter 5x5 modellen. Kobling mellem planlægnings- og styringsmodel og afsnit i bogen Projektstyring med enkle midler

3 Mikkelsen & Riis Projektmodel PROJEKTMETODIK Projektplan Styringsmappe Projekt- formulering Erfa rapport Slutrapport Projektplan Gennemførelse Konceptudvikling Projekt- etabler- ing Projekt- afslut- ning Drift, anvendelse Projektplan Idriftsættelse Faser og Planlægningspunkter Planlægning 3.1.1 Projektgrundlag og projektetablering 3.2.2 Konceptfasen 3.2.3 Gennemførelse 3.2.4 Drifts- og anvendelsesfasen 3.2.5 Projektafslutning 3.3 Plan og styring 3.3.1 Planlægnings- punkter 3.3.1 Planlægningspunkter 3.5.1 Styringsmappen 3.2.5 Projektafslutning 3.1.2 Hvordan startes projektet? 2.7 Læring fra projektet

4 Mikkelsen & Riis Projektmodel PROJEKTMETODIK

5 Mikkelsen & Riis Projektmodel PROJEKTMETODIK 1. Projektet 1.1 Projektopgaven 1.2 Interessenter 1.3 Omgivelser 1.4 Opmærksomhedsområder 2. Fremgangsmåde og plan 2.1 Projektets struktur, indsatsområder 2.2 Hovedplan og koordinations- og styringsplan 2.3 Arbejdsplaner 3. Organisering og samvirke 3.1 Organisation 3.2 Kommunikation, intern 3.3 Kommunikation, ekstern 4. Ressourcer 4.1 Arbejdsindsats, budget og plan 4.2 Projektets økonomi, omkostningsbudget, investeringsbudget 4.3 Faciliteter og udstyr 4.4 Materialer 5. Ledelse og styring 5.1 Styringsprocedurer 5.2 Logbøger 5.3 Ledelsesrapporter 6. Læring Projektets styringsmappe

6 Mikkelsen & Riis Projektmodel PROJEKTMETODIK Projektplanlægningens 10 trin og Styringsmappen

7 Mikkelsen & Riis Projektmodel PROJEKTMETODIK Projektplan og styringsmappe 1. Projektets baggrund og sigte 1.1 2. Projektets og produktets interessenter 3. Projektets og produktets omverden 1.1 1.2 1.3 4. Projektets mål og opgave Styrings- mappen 5x5 model Reference til PSEM Afsnit og metode 1.2.2 Interessenterne 3.4.2 Projektets og produktets interessenter 1.2.3 Omgivelserne 3.4.3 Projektets og produktets omgivelser 1.2.1 Projektopgaven 1.3 Projekter skaber værdi 3.4.1 Projektets og produktets baggrund og sigte 3.4.4 Projektets mål og opgave 3.1.1 Projektgrundlag og projektetablering 1.4 Det hele projekt Trin/element

8 Mikkelsen & Riis Projektmodel PROJEKTMETODIK 5. Fremgangs- måde og plan 2 6. Organisation, bemanding og samvirke 3 7. Ressourcer, arbejdsindsats og økonomi 4 3.2 Fremgangsmåde 3.4.5 Fremgangsmåde og plan 2.1 Organisationsmodel 3.4.6 Organisation, bemanding og samvirke 1.2.4 Ressourcerne 3.4.7 Ressourcer, arbejdsindsats og økonomi

9 Mikkelsen & Riis Projektmodel PROJEKTMETODIK 9. Styring og ledelse 10. Forankring af projektet og planen 5 3.3 8. Opmærksom- hedsområder 1.4 1.7 Projektets udfordringer og opmærksomhedsområder 3.4.8 Opmærksomhedsområder 2.5 Projektledelsen 3.5 Tilrettelægning af styring og ledelse 2,3 Livet i projektgruppen 2.4 Fysiske rammer og støttende systemer 3.5.2 Forankring af planen

10 Mikkelsen & Riis Projektmodel PROJEKTMETODIK Styringsfunktioner undervejs i projektforløbet

11 Mikkelsen & Riis Projektmodel PROJEKTMETODIK 11. Sætte kursen mod behov og nytte 13. Fremtage og overdrage produktet 14. Styre forandrings- processen 3.4.4 Projektets mål og opgave 1.5 Projekter betyder forandring 2.1.4 Projektorganisationens indflydelsesdel 1.1 3.3 12. Styre opgaven og kvaliteten 3.4.4 Projektets mål og opgave 1.1

12 Mikkelsen & Riis Projektmodel PROJEKTMETODIK 15. Lede udad. Samvirke med interessenter 2.2 Samspil om projektet 2.2.6 Beslutningsprocesser og indflydelse 2.2.7 Synliggørelse 3.3 16. Overvåge omgivelser og reagere 1.2.3 Omgivelserne 3.4.3 Projektets og produktets omgivelser 1.3 17. Skabe sammen- hæng med omgivelserne 18. Sikre overholdelse af regelsæt 1.2.3 Omgivelserne 3.4.3 Projektets og produktets omgivelser 1.2.3 Omgivelserne 3.4.3 Projektets og produktets omgivelser 1.3

13 Mikkelsen & Riis Projektmodel PROJEKTMETODIK 19. Tilføre kompetencer 20. Styre energien ressourcer) 21. Styre økonomien 3.4.7 Styring af ressourcerne 2.2 Samspil om projektet 3.1 4.1 4.2

14 Mikkelsen & Riis Projektmodel PROJEKTMETODIK 26. Sikre læring 25. Håndtere opmærksom- hedsområder 23. Planlægge og afslutte 24. Organisere og styre samvirket 22. Lede projektet 2.7 Læring ved projektarbejdet 2.2 Samspil om projektet 2.3 Livet i projektgruppen 3.3 Plan og styring 2.5 Projektledelse 3.6 Fremadrettet projektstyring 1.7 Projektets udfordringer og opmærksomheds- områder 3.4.8 Billedet af opmærksomhedsområder 5.2 5.3 2.2 2.3 3.1 3.2 1.4 6


Download ppt "Mikkelsen & Riis Projektmodel PROJEKTMETODIK Kobling mellem planlægnings- og styringsmodel og afsnit i bogen Projektstyring med enkle midler (7. udgave)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google