Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nyt fra Undervisningsministeriet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nyt fra Undervisningsministeriet"— Præsentationens transcript:

1 Nyt fra Undervisningsministeriet
Ved afdelingschef Peter Grønnegård Afdelingen for grundskole og folkeoplysning

2 Danmarks resultater i PISA
Det går bedre for Danmark – men der er plads til forbedringer!

3 Forskel på PISA-score hos tosprogede og ikke-tosprogede elever
Tosprogede elever ligger lavere end danske/norske elever Danske/norske elever Tosprogede elever født i landet Tosprogede født i et andet land Kilde: Kjærnsti, Lie, Olsen og Roe: Tid for tunge løft - Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006, Universitetsforlaget 2007

4 Fornyelse af folkeskoleloven 2003 (Lov nr. 300 af 30. April 2003)
Bedre indskoling (samdrift) Fælles nationale mål Ny timestyringsmodel Holddannelse Flere timer

5 Ændringer i 2004 og 2005 Lov nr. 360 af 19. Maj 2004
Geografi som prøvefag Procedureregler i forbindelse med fritagelse for undervisning i kristendomskundskab Elevernes deltagelse i undervisningen Udvidet adgang til madordninger

6 Lov nr. 477 af 9. Juni 2004 Obligatorisk sprogstimulering af tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Lov nr. 335 af 18. Maj 2005 Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser Lov nr. 594 af 24. Juni 2005 Styrket undervisning i dansk som andetsprog, herunder ved udvidet adgang til at henvise tosprogede elever til andre skoler end distriktsskolen

7 Bindende trin- og slutmål skal inddrages i den løbende evaluering
Lov nr. 313 af 19. april 2006: Styrket evaluering og anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver mv. Bindende trin- og slutmål skal inddrages i den løbende evaluering Obligatoriske test på udvalgte klassetrin Obligatoriske afgangsprøver efter 9. klassetrin Udtræksprøver og udvidelse af rækken af prøvefag Afskaffelse af den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

8 Testoversigt Klassetrin Fag 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dansk/læsning x
Matematik Engelsk Geografi Biologi Fysik/kemi Dansk som andetsprog (friv.)

9 Bekendtgørelse 703 (23. juni 2006):
Lov 572 (9. juni 2006): Præcisering af folkeskolens formål, ekstra timer i dansk og historie, elevplaner, offentliggørelse af landsresultater af test, præcisering af det kommunale ansvar samt etablering af nyt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen. Bekendtgørelse 703 (23. juni 2006): Elevplaner i folkeskolen.

10 Lovprogram 2007/08 vedr. folkeskolen:
Lovforslag om skolestart Lovforslag om ansvar og frihed samt frit skolevalg Lovforslag om samordning af uddannelsesbog, uddannelsesplan og elevplan Redegørelse om specialundervisning efter kommunalreformen

11 Lovforslag om skolestart
10 års undervisningspligt Obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Ny indholdsbeskrivelse med trinmål for børnehaveklassen Klassedannelse kan udskydes

12 Lovforslag om skolestart
Holddannelse Aldersintegrerede klasser og rullende skolestart til og med 2. klasse Forsøg med skolestart og heldagsskole i 3 år

13 Lovforslag om ansvar og frihed samt frit skolevalg
Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen Kommunalbestyrelsen: Ansvar for det samlede skolevæsen og hver skole Skolelederen: Pædagogisk og administrativ leder Skolebestyrelsen – værdiregelsæt og ajourføring af valgregler

14 Lovforslag om ansvar og frihed samt frit skolevalg
Større frihed til at organisere skolevæsenet ud fra lokale forhold Fælles ledelse af flere skoler Afdelinger Samdrift af folkeskoler og dagtilbud Udvidet SFO Integrerede biblioteker Frit skolevalg

15 Afbureaukratisering af folkeskolerne
Kommissorium Forslag til regelforenkling og fjernelse af unødvendigt bureaukrati Se på både centralt og kommunalt stillede administrative krav Se på administrative krav til både ledere og lærere De grundlæggende intentioner bag fx elevplaner skal respekteres Koordination med bl.a. ”dokumentationsprojektet” Ikke overenskomstforhold

16 Regeringsgrundlaget ”Mulighedernes samfund”
Tidssvarende og bedre fysiske rammer og undervisningsmaterialer i folkeskolen God skolestart Undervisning af børn med særlige talenter eller forudsætninger Afbureaukratisering Demokratisk medborgerskab

17 Regeringsgrundlaget ”Mulighedernes samfund”
Et sundt måltid mad til børn i dagtilbud og skoler Mere idræt og motion for børn Bedre idrætsfaciliteter Tidssvarende indretning af institutioner Bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole Lige muligheder – styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft

18 Regeringsgrundlaget ”Mulighedernes samfund”
En mere ambitiøs anvendelse af it på uddannelsesinstitutionerne Nye muligheder for personer med begrænset kontakt til det danske samfund

19 Skole i verdensklasse Skole i verdensklasse Evalueringskultur
Ledelseskultur Viden om, hvad der virker Flere timer i dansk – fokus på læsning Obligatorisk børnehave- klasse Skole i verdensklasse Nationale test Elevplaner Kvalitetsrapporter Højere fagligt niveau i de grundlæggende fag Ny læreruddannelse

20 95 procent skal have en ungdomsuddannelse
Flere praktikpladser Praktiske indgange Mesterlære Trindeling og niveaudeling Initiativer Mentorordninger og vejledning Brobygning Ny 10. klasse

21 Videregående uddannelser
8 universiteter Bachelorer, kandidater, master 50 % skal gennemføre en videregående uddannelse 7 professionshøjskoler Professionsbachelorer, diplom 8-10 erhvervsakademier Erhvervsakademiuddannelser Forskning og praksis/professionsorientering Kvalitet, fleksibilitet og merit

22 Flere skal have en uddannelse inden for natur og teknik
Ingeniørernes andel af mellemlange og lange videregående uddannelser (2002) Flere skal have en uddannelse inden for natur og teknik Kilde: Education at a Glance 2004

23 Danmark er nummer 1 i OECD, når det handler om livslang læring
Antal timer brugt på jobrelateret efteruddannelse i løbet af et arbejdsliv Danmark er nummer 1 i OECD, når det handler om livslang læring Kilde: Education at a Glance 2007

24 Andel der deltager i voksen- og efteruddannelse (2005)
De ufaglærte er ikke med Brug af VEU i pct. Kilde: Rapport fra Trepartsudvalget, bind 2, Februar 2006

25


Download ppt "Nyt fra Undervisningsministeriet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google