Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afklaringskatalog på Hjælpemiddelområdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afklaringskatalog på Hjælpemiddelområdet"— Præsentationens transcript:

1 Afklaringskatalog på Hjælpemiddelområdet
Louise Lyngsøe, Viborg Kommune

2 Værdier for samarbejdet
Sammenhængende patientforløb med så få ”overleveringsforretninger som muligt” Gensidig respekt for de to sektorers faglige vurderinger Man lover ikke noget på en anden myndigheds vegne Borgeren må ikke komme i klemme 2 ▪

3 Generelle samarbejdsprincipper
Akut indlæggelse: Hospitalet udlåner nødvendige standardhjælpemidler Planlagt indlæggelse: Borgeren medbringer egne personlige tilpassede hjælpemidler Det er en kommunal vurdering, om borgere, der venter på indkaldelse til forundersøgelse på hospitalet, efter borgeransøgning kan få støtte til hjælpemidler Hjælpemidler, som hospitalet under forundersøgelsen vurderer, at borgeren har behov for imens borgeren venter på behandling på hospitalet, udlånes af hospitalet 3 ▪

4 Genoptræning - opdeling
Hjælpemidler, som led i den almindelige ambulante genoptræning, og hjælpemidler som led i den specialiserede ambulante genoptræning Hjælpemidler, som ikke entydigt er som led i genoptræningen, men som patienten har et behov for under genoptrænings-forløbet, således at patienten kan opretholde og eventuelt genvinde de mest nødvendige og basale daglige gøremål i hjemmet Begge typer betragtes som led i genoptræningen, idet formålet med genoptræningen er at opnå samme funktionsevne som tidligere. 4 ▪

5 Denne opdeling medfører:
Hjælpemidler, som hospitalet vurderer, at patienten har behov for som led i den specialiserede ambulante genoptræning, udlånes af hospitalet Hjælpemidler, som kommunen vurderer, at patienten har behov for som led i den almindelige ambulante genoptræning, udlånes af kommunen Hjælpemidler, som patienten uden en genoptræningsplan har et midlertidigt behov for, således at patienten kan opretholde og eventuelt genvinde de mest nødvendige og basale daglige gøremål i hjemmet, udlånes af hospitalet. 5 ▪

6 Samarbejdsaftaler vedr. serviceniveau
Alle udlån sker ud fra et mindste indgrebs princip – billigst og fagligt bedst egnet Som udgangspunkt udlånes hjælpemidler/behandlingsredskaber fra hospitalerne med henblik på at understøtte den iværksatte behandling Patienten skal så vidt muligt selv sørge for transport af hjælpemidler/ behandlingsredskaber til og fra hospitalet 6 ▪

7 Uklarheder og henvendelse til ministeriet
Hjælpemidler, der ikke entydigt er en del af genoptræningen, men som patienten har brug for, for at klare de mest basale færdigheder (bad mv.) Hjælpemidler/behandlingsredskaber forud for forundersøgelse (typisk efter besøg hos praktiserende læge) 7 ▪

8 Derudover gælder: Afklaringskataloget er dynamisk og vejledende
Problemstillinger søges afklaret lokalt i.h.t. afklaringskataloget Uenigheder kan løftes til drøftelse i Det Regionale Samarbejdsråd Kataloget er ”lov” – indtil eventuelle afgørelser i nævn/styrelser siger noget andet. 8 ▪


Download ppt "Afklaringskatalog på Hjælpemiddelområdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google