Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Krav til tillidsrepræsentanten Modul 2 Forventninger Når man repræsenterer DSI i råd, nævn eller udvalg - er det vigtigt, at man fremfører DSI’s synspunkter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Krav til tillidsrepræsentanten Modul 2 Forventninger Når man repræsenterer DSI i råd, nævn eller udvalg - er det vigtigt, at man fremfører DSI’s synspunkter."— Præsentationens transcript:

1

2 Krav til tillidsrepræsentanten Modul 2

3 Forventninger Når man repræsenterer DSI i råd, nævn eller udvalg - er det vigtigt, at man fremfører DSI’s synspunkter på loyal vis samt opsamler viden om det pågældende sagsområde er den viden, man opsamler fra ”det virkelige liv”, af stor vigtighed for DSI

4 Forventninger Derfor er det vigtigt - at få formidlet oplysninger, der kan være nyttige for hele DSI, videre til afdelingen og/eller DSI’s sekretariat at holde sig orienteret om sagsområdet, således at man altid er ”klædt på” med den seneste viden på området

5 Forventninger Hvis man er udpeget på centralt niveau – forventer DSI, at repræsentanten en gang om året aflægger en skriftlig beretning til hovedbestyrelsen Er man udpeget af en afdeling – afklares lokalt, hvordan der aflægges en årlig beretning

6 Forventninger Skal man behandle og afgøre personsager – skal man kunne håndtere det pres, det er at skulle træffe beslutninger med indvirkning på andre menneskers livssituation skal man kunne håndtere en stor arbejdsbyrde med mange bilag og et ofte svært tilgængeligt stof med mange fagudtryk o.l.

7 Det skal DSI-repræsentanten have tid og overskud kunne formulere sig mundtligt og skriftligt have personlig gennemslagskraft til at trænge igennem med DSI’s holdninger og synspunkter overfor kommunen

8 Det skal DSI-repræsentanten have et godt kendskab til DSI’s medlemsorganisationer, således at man kan repræsentere alle handicapgrupper i DSI og DSI i forbindelse med arbejdsopgaven være bekendt med DSI’s handicappolitiske holdninger og synspunkter i al almindelighed og i særdeleshed i forhold til det specifikke arbejdsområde

9 Det skal DSI-repræsentanten kunne ”spotte” handicappolitiske problemstillinger i arbejdet være interesseret i lokal- og landspolitik og følge med i, hvad der sker – ikke kun på handicapområdet, men generelt have flair for samarbejde med faglige organisationer og offentlige myndigheder

10 Det skal DSI-repræsentanten løbende have kontakt med afdelingen og/eller DSI, der sikrer udveksling af erfaringer, informationer og viden sikre afdelingen og/eller DSI et overblik over, hvordan arbejdet skrider frem

11 Det skal DSI-repræsentanten kunne overholde de almindelige regler om tavshedspligt, habilitet o.l. i forbindelse med arbejdsopgaven løbende sikre kommunikation mellem medlem og suppleant

12 Støtte til repræsentanten I DSI’s sekretariat sidder en række fagkonsulenter, der er ansvarlige for at følge arbejdet i råd, nævn og udvalg. Alle tillidsrepræsentanter er velkomne til at kontakte sekretariatet, hvis der er problemstillinger, man ønsker drøftet med en fagkonsulent eller andre.

13 Støtte til repræsentanten Kirsten Plambech, socialpolitisk konsulent... Pernille Steen Lenzner, arbejdsmarkedspolitisk konsulent...

14 Støtte til repræsentanten Signe Højsten, uddannelsespolitisk konsulent... Thomas Jensen, sundheds- og europapolitisk konsulent...

15 Støtte til repræsentanten Henrik Søndergaard, organisationskonsulent Dorthe Stief Christensen, organisationskonsulent Carsten Graversen, tilgængeligheds- og hjælpemiddelpolitisk konsulent Jim Høyer, informationsmedarbejder Monica Løland, presse og IKT konsulent

16 Støtte til repræsentanten DSI afholder møder for DSI’s repræsentanter i relevante råd, nævn og udvalg med jævne mellemrum Sekretariatet udsender løbende informationer indenfor de fagområder, den enkelte repræsentant kan have glæde af i sit arbejde Sekretariatet afholder løbende kurser for tillidsfolk

17 Støtte til repræsentanten For blinde DSI-repræsentanter er der mulighed for at få informationerne på forskellige medier

18 Støtte til repræsentanten Skab dine egne netværk - Det har stor værdi at drøfte problemstillinger og udveksle erfaringer med andre Er du udpeget af en afdeling, kan du skabe et netværk med DSI-kolleger i kommunen eller regionen Netværk kan etableres på tværs af kommunerne

19 Støtte til repræsentanten Økonomi – Er man udpeget på centralt niveau i DSI, får man dækket sine udgifter til befordring i forbindelse med møder, arrangementer o.l. Er man udpeget af en afdeling, må det afklares med afdelingen, hvilke regler der gælder for dækning af udgifter

20 Støtte til repræsentanten I de fleste af de råd og nævn, hvor der behandles personsager, modtager medlemmerne honorar

21


Download ppt "Krav til tillidsrepræsentanten Modul 2 Forventninger Når man repræsenterer DSI i råd, nævn eller udvalg - er det vigtigt, at man fremfører DSI’s synspunkter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google