Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En attraktiv arbejdsplads

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En attraktiv arbejdsplads"— Præsentationens transcript:

1 En attraktiv arbejdsplads
Betalingscentret i Ringkøbing V. Administrationschef John Ladefoged

2 Hvad laver Betalingscentret?
Ind- og udbetalinger mellem staten og virksomheder/borgere Vore kunder er skatteborgere, virksomheder, kommuner og staten. Vi opkræver skatter og afgifter Vi udbetaler tilgodehavender Vi informerer og er telefonagenter vedr. specifikke opgaver Vi registrerer restancer for kommunerne til inddrivelse i SKAT 7. april 2017

3 Kundecentret BetalingsCentret 7. april 2017

4 Betalingscentret pr. 1. november 2005 – udfordringer
Arbejdsopgaver, der lå ved 29 Told- og Skattecentre, skulle samles ét sted Der skulle rekrutteres 180 nye medarbejdere Der skulle findes lokaler og bygges om Alle nye medarbejdere skulle oplæres i deres arbejdsopgaver 7. april 2017

5 Udfordringer i dag og fremover
Nedskæringer i SKAT fra til medarbejdere fra I 2007, 2008, 2009 og 2010 skal der hvert år effektiviseres, så Betalingscentret kan tage opgaver ind svarende til 25 årsværk – svarende til en 10 % effektivisering hvert år. Ny organisation pr. 19. maj, hvor alle medarbejdere skal flytte fysisk og en stor del have nye arbejdsopgaver. 7. april 2017

6 Prøv at spille fodbold uden mål eller golf uden huller!
Spil med mål - en privat virksomhed: Målet er et godt produkt, stærk markedsføring, god branding, et godt salg og en solid bundlinie - en virksomhed i vækst. Spil på en bane uden mål - en offentlig virksomhed: Varierende, udefinerede ydelser, som borgerne ikke nødvendigvis ønsker, imageproblemer, nedskæringer og uklare succeskriterier. Vi lykkes i Betalingscentret, fordi vi selv har sat målet op for enden af fodboldbanen og selv har gravet hullerne i vores golfbane. 7. april 2017

7 Vi har defineret vores mål i vores mission og vision
- hvorfor er vi her? Mission: BetalingsCentret skal sikre at penge- og datastrømmen mellem virksomheder/borgere og staten kører effektivt og servicemindet. Vision: Vi vil være rollemodel som udviklingsorienteret offentlig virksomhed - og hvor vil vi hen? 7. april 2017

8 Klart definerede mål giver styring, klarhed og forståelse
Stategier: Anvendelse af Excellence-modellen Anvendelse af Lean Ledelsessystem med udgangspunkt i produktivitetsmålinger og proaktiv kapacitetsplanlægning Uddelegering af ansvar til medarbejderne Fleksibilitet og imødekommenhed overfor medarbejdernes ønsker Højt informationsniveau - Danmarks bedste arbejdsplads i 2010 Vi sætter milepæle og delmål, samt sikrer at vore tidsplaner overholdes 7. april 2017

9 LEAN som metode til effektivisering – kvalitet til kunden
Trim arbejdsgangene – fjern alt, der ikke har værdi for vore kunder Hvad skaber værdi for vore kunder, som er landets borgere og virksomheder: God service – effektiv, hurtig og korrekt håndtering af alle henvendelser med en høj kvalitet Indentificere aktiviteter, der ikke skaber værdi Skab flow i produktionen og fjern eventuelle ”flaskehalse” Gør produktionen trækstyret, således at det er kundernes behov, der bestemmer produktionen Mobilisér hele organisationen og skab kompetencer blandt ledere og medarbejdere til at gennemføre løbende forbedringer Uddelegering af ansvar og værktøjer til alle medarbejderne, der fungerer i selvstyrende teams 7. april 2017

10 Excellence-modellen En offentlig virksomhed har ikke konkurrence fra lignende virksomheder. Excellence-modellen giver en organisationsanalyse, der belyser vores styrker og forbedringsområder. Modellen er et praktisk værktøj, der sætter fokus på: Selvevaluering, ledelsesstruktur, organisering af vores initiativer og identifikation af forbedringsområder. Analysen og tilbagemelding fra assessorer er vores bundlinie, og viser vores evne til at udnytte vores ressourcer bedst. Denne viden kan vi anvende til at forbedre vores indsats og resultater. 7. april 2017

11 Målstyring sikrer, at hele organisationen styrer efter samme mål.
Vi styrer en proces ud fra fakta og opstiller mål på basis af organisationens overordnede vision. Målstyringsgraferne giver overblik over præstationen – her og nu i forhold til det forventede. Aktuel præstation antal sager/sagsbehandlingstid/antal fejl Mål for produktion/gennemløbstid/kvalitet 7. april 2017

12 Fokusområder, hvor vi bruger målstyringsværktøjet
Produktivitet Rettidighed Kvalitet Medarbejdertilfredshed Åbentstående poster 7. april 2017

13 Betalingscentret som arbejdsplads
God personalepolitik Fokus på den gode indsats Medarbejderne kender mål, vision og mission Højt informationsniveau fra ledelsen Medarbejderne har sammen med ledelsen fastsat vores værdier Tværgående opgaveløsning Fleksibilitet ved tilrettelæggelse af arbejdstiden Muligheder for hjemmearbejde Tilfredshedsundersøgelser blandt medarbejderne hver 2. måned 7. april 2017

14 Værdier BC kendes bl.a. ved følgende værdier - fundet af medarbejderne: Effektivitet Respekt Fællesskab Faglighed Fleksibilitet Tillid Tillid Kreativitet Hjælpsomhed Stolthed Utraditionel Dynamik Risikovillighed Initiativ Involvering Tryghed/omsorg 7. april 2017

15 Vores succeser Pr. 1/ har vi overtaget alle basisopgaver på landsplan Vi har effektiviseret basisopgaverne med 50 % i forhold til 2004, hvilket svarer til, at vi har overtaget opgaver, der svarer til 70 årsværk udover basisopgaverne Vi har ansat 180 eksterne medarbejdere på et år De nye medarbejdere er alle løbende blevet oplært til deres arbejdsopgaver Vi scorer 4,06 på en 1-5 skala blandt medarbejderne på spørgsmålet, ”Hvor glad er du for at gå på arbejde?” Vi scorer 4,09 på spørgsmålet, ”I hvor høj grad overlever du BetalingsCentret som en attraktiv arbejdsplads?” 7. april 2017

16 Personalestyrelsen – attraktiv arbejdsplads december 2007
7. april 2017


Download ppt "En attraktiv arbejdsplads"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google