Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De regionale kompetenceregnskaber Ved Martin Kronika Fliess

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De regionale kompetenceregnskaber Ved Martin Kronika Fliess"— Præsentationens transcript:

1 De regionale kompetenceregnskaber Ved Martin Kronika Fliess
MUUSMANN Research & Consulting Viden viser vejen De regionale kompetenceregnskaber Ved Martin Kronika Fliess

2 Program Data: Indsamling, metode mv. 2. Kompetencer, indikatorer og spørgsmål 3. Eksempler på anvendelse af indsamlet data som udgangspunkt for målretning af strategier og handlingsplaner (CD-ROM)

3 Dataindsamling Der er gennemført i alt strukturerede interviews: 2.335 telefoninterviews med borgere og interviews med virksomheder i tidsrummet fra den 28. september til den 27. oktober 2004.

4 Borgere Målgruppe: Repræsentativt udsnit af befolkningen i den erhvervsaktive alder (20-49 år hhv år) i hvert af de ni vækstsamarbejder, såvel som på landsplan. To-delt aldersopdeling valgt, idet Det Nationale Kompetenceregnskab opererer med en lignende fokus på de årige.

5 Virksomheder Dominerende sektor Virksomhedsstørrelse: Mellem 2 og 9 ansatte samt over 9 ansatte Tre kernesektorer: Industri, turisme og erhverv inden for ”ny økonomi” (særligt vækstorienterede brancher ) samt ”særlig branche”

6 Kompetencer, indikatorer og spørgsmål
Tre gennemgående kompetencer: Læringskompetencen Kreativ- og innovativkompetencen Handlingskompetencen Hver kompetence består af en række indikatorer, som igen udgøres af svarfordelingen på et antal underliggende spørgsmål

7 Kompetencer, indikatorer og spørgsmål
Spørgsmål nr. 28: I hvilken grad er din arbejdsplads præget af nytænkning? Indikator Rammer for nytænkning Kompetence Kreativ- og innovativkompetencen

8 Kompetenceregnskaberne indeholder
Et regnskab, der kortlægger vækstsamarbejdernes nuværende kompetenceniveau Et budget, der opregner de fremtidige kompetencebehov i vækstsamarbejderne set i forhold til lokale og nationale mål

9 Kompetenceregnskaberne udgør
Et redskab for vækstsamarbejderne, som dermed kan måle det regionale kompetenceniveau - Dette kan gøres ved dels at følge den regionale kompetenceudvikling, dels ved egenhændigt at måle udviklingen i kompetencerne

10 Erhvervspolitiske mål
At kompetenceregnskaberne skal understøtte implementeringen af de enkelte vækstsamarbejders erhvervsudviklingsstrategier ved at påpege, hvilke ”under- og overskud” der måtte forekomme kompetencemæssigt for at indfri strategien.

11 Erhvervspolitiske mål
Kompetenceregnskaberne giver således politikere, erhvervsledere, erhvervsfremme-, arbejdsmarkeds- og uddannelsesaktører en fælles viden om områdets kompetencer, hvilket kan anvendes i den fremtidige strategiske udvikling.

12 Hvad kan de regionale kompetenceregnskaber konkret anvendes til?
Data om de fire vækstdrivere – hovedsagligt innovation og menneskelige ressourcer Disse data kan eksempelvis bruges til at: - Målrette handlingsplaner - Identificere relevante projektdeltagere - Udvikle konkrete projekter

13 Målrette handlingsplaner (1)
Eksempel: Iværksætteri Overordnet mål: Øge antallet af nyetableringer Forskellige indgangsvinkler, fx - Igangsætte projekter, der skal øge lysten til iværksætteri i befolkningen - Igangsætte projekter, der skal fremme eksisterende virksomheders knopskudsaktiviteter

14 Målrette handlingsplaner (2)
Data viser, at der i nogle yderområder er en forholdsvis stor andel, der har konkrete planer om opstart af virksomhed Dermed ikke så stort behov for i handlingsplanen at fokusere på at skabe lyst til iværksætteri i områder som de fiskeriafhængige, Vestsønderjylland og Samsø Se data vedrørende spørgsmål 41 på CD-ROM’en (borgere)

15 Målrette handlingsplaner (3)
Behov for at identificere de personer, der går med konkrete planer, så de kan tilbydes den rette hjælp Analysen viser, at under halvdelen af personerne med konkrete iværksætterplaner i nogle områder (Vestsønderjylland, Bornholm, Lolland Falster og de fiskeriafhængige) benytter rådgivere og udarbejder forretningsplaner Se data vedrørende spørgsmål 42 på CD-ROM’en (borgere)

16 Identificering af relevante projektdeltagere (1)
Eksempel: Innovation Overordnet mål: Øge innovationen i de lokale virksomheder Drejer det sig om alle virksomheder? - Er der virksomheder der trænger til særlig hjælp? - Er der virksomheder der ingen hjælp behøver og som kan bruges som rollemodeller og/eller sparringspartnere?

17 Identificering af relevante projektdeltagere (2)
De mindre virksomheder (2-9 ansatte) Industrivirksomheder Virksomheder samlet (VS) Virk. (2-9) (over 9) Ny øk. Industri SP 17: Anvender mindre end 2% på omsætningen på FOU 56,1 61,9 46,7 34,8 56,6 SP 18: Har inden for de seneste 3 år introduceret nye produkter på markedet 58,7 52,7 68,9 72,5 57,7 SP 20: Ingen medarbejdere er beskæftiget med produktudvikling 33,7 40,4 22,7 16,8 33,4

18 Identificering af relevante projektdeltagere (3)
Men: De større virksomheder (over 9 ansatte) har ligeledes ”brug for hjælp”, mens virksomhederne inden for ”Ny økonomi” kan ”fortælle de gode historier”

19 Identificering af relevante projektdeltagere (3)
Virksomheder med over 9 ansatte Virksomheder inden for ”Ny økonomi” Vækst-samarbejder Lands-gennemsnit SP 17: Anvender mindre end 2% på omsætningen på FOU 46,7 38,9 34,8 30,8 SP 18: Har inden for de seneste 3 år introduceret nye produkter på markedet 68,9 81,7 72,5 75,8 SP 20: Ingen medarbejdere er beskæftiget med produktudvikling 22,7 15,6 16,8 11,7

20 Udvikling af konkrete projekter (1)
Eksempel: Menneskelige ressourcer Overordnet mål: Øget kompetenceudvikling - Ca. fire ud af ti virksomheder har ikke haft nogen form for efteruddannelsesaktiviteter det seneste år Omkring 20% af virksomhederne udfører systematisk uddannelsesplanlægning Se data vedrørende spørgsmål 11 og 36 på CD-ROM’en (virksomheder)

21 Udvikling af konkrete projekter (2)
Analyser viser, at den væsentligste årsag til, at de små virksomheder ikke deltager i kompetenceudvikling er, at de hverken har tid eller penge Baseret på sådanne informationer kan man begynde at overveje konkret projekter og hvorledes de skal udformes – fx via Work Based Learning, hvor selve læringsprocessen foregår som en del af det daglige arbejde.

22 MUUSMANN Research & Consulting
Alt i alt kan kompetenceregnskaberne understøtte implementeringen af de enkelte vækstsamarbejders erhvervsudviklingsstrategier, som dermed kan hvile på et gennemarbejdet analytisk grundlag. Rigtig god arbejdslyst - med strategier, handlingsplaner og data!


Download ppt "De regionale kompetenceregnskaber Ved Martin Kronika Fliess"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google