Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KOB A/S & Axdata A/S i samarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KOB A/S & Axdata A/S i samarbejde"— Præsentationens transcript:

1 KOB A/S & Axdata A/S i samarbejde
KOB integration Axapta – Xal – C5

2 KOB-OPEN integration Denne præsentation gennemgår funktionaliteten i KOB-OPEN integrationen til Microsoft Business Solutions Axapta KOB integrationsmodulerne giver adgang til KOBs database direkte fra Microsoft Business Solutions Axapta / Xal og C5 KOB integrationsmodulerne er udviklet af Axdata A/S. Modulerne forhandles direkte og genem Microsoft´s MBS forhandlerkanal. Objekter kan downloades direkte fra Axdata’s hjemmeside sammen med diverse vejledninger og betingelser: Relevante kontaktpersoner for yderligere information er: Axdata A/S: Thomas Hansen, Telefon KOB A/S: Bo Ketil Riemer, Product Channel Manager, mobil

3 KOB til Axapta er delt op i følgende moduler
Hva´får man… KOB til Axapta er delt op i følgende moduler KOB Basis pakke Virksomhedssøgning Markedsudvælgelse KOB tillægsmodul I Datavask Enkelt / masseopdatering Interfacelog Import / eksport 1 Standard raport KOB tillægsmodul II Overvågning Det kræver KOB basis pakke for at benytte KOB tillægsmodul I & II

4 Data overføres over internettet i XML-format
Sådan foregå det… Data overføres over internettet i XML-format PC <- XML -> COM+ komponent XML -> CSV eller Fix WWW WEB Se r ver VB Pass Thru ko m ponen t Nat u ral Su b Prog AD A BAS Mainframe Entire Broker (med egen XML Wra p per )

5 Brug KOB-OPEN integrationen til at …
Oprette enkeltfirmaer Foretage markedsudvælgelser og masseoprettelser Opdatere data i din database - både enkelvis og i batch Søge yderligere informationer om en virksomhed Få kreditoplysninger og betalingserfaringer Foretage kreditcheck Overvåge dine kunder på 37 forhold Foretage datavask – rens databasen for dubletter

6 Sådan kommer du igang… KOB-OPEN integrationsmodulet er et selvstændigt modul. Der er dog fuld integration til Axapta CRM modulerne, Sales Force Automation & Telemarketing Herudover er KOB modulet tilgængeligt fra Debitor & kreditor modulet

7 Oprettelse af kontakt, debitor og/eller kreditor
KOB Basis Oprettelse af kontakt, debitor og/eller kreditor Aktiver KOB Søgning fra selve modulet under virksomhedsøgning

8 KOB Basis Sådan søger du… Her kan du lave dit firmaopslag. Skriv din søgning i et eller flere af felterne under søgekriterierne og tryk Ny søgning.

9 KOB Basis Resultatet blev… Resultat viser alle virksomheder hvor Axdata indgår i hoved-, bi- eller tidligere firmanavn Er der markeret her, så findes virksomheden allerede i din database som enten debitor, kreditor eller forretnings-forbindelse. Tryk på Forespørgsel for at gå direkte til virksomheden i det respektive modul.

10 KOB Basis Søgning (tilføj)… Har du søgt virksomheder ved at benytte Søgning (tilføj) så kan man hurtig opleve en lang liste. Listen er visning af data, der fysisk ligger hos KOB. Data fylder ikke op i din database.

11 Søgning – Hvilke KOB services har du…
KOB Basis Søgning – Hvilke KOB services har du… Knapperne giver adgang til KOBs informationer om den virksomhed der er i listen, og som er markeret. Er en eller flere af punkterne lysegrå/inaktive skyldes det, at jeres KOB-OPEN abonnement ikke giver adgang til denne information

12 KOB Basis Se regnskabstal…

13 KOB Basis Se nøgletal…

14 KOB Basis Grafisk visning… Udvikling i ALLE nøgletal og tal fra drift og balance kan vises grafisk. Vælg optil tre samtidige kriterier

15 Selve integrationen - oprettelsen
KOB Basis Selve integrationen - oprettelsen Der er fra knappen Funktion mulighed for at oprette en eller flere i listen som kontakt, debitor og/eller kreditor i din egen database. Man kan også vælge at oprette de pågældende virksomheder i sin opkaldsliste (Kræver Axapta Telemarketing modul) Efter oprettelse, ændres status

16 Selve integrationen - forsat
KOB Basis Selve integrationen - forsat Oprettelse i Axapta sker udfra de kriterier, der er defineret i opsætning. Hér er eks. Defineret, at der ved oprettelse bl.a. skal importeres kontaktpersoner og nacekoder.

17 KOB Basis Markedsudvælgelse Aktiver KOB markedsudvælgelse fra selve modulet under virksomhedsøgning

18 Markedsudvælgelse - forsat
KOB Basis Markedsudvælgelse - forsat Vælg fanebladet Markedsudvælgelse

19 Markedsudvælgelse - forsat
KOB Basis Markedsudvælgelse - forsat Foretag udvælgelse udfra de informationer, I har adgang til via KOB-OPEN abonnementet. Dobbeltklik i venstre side for at aktivere det pågældende søgekriterie.

20 Markedsudvælgelse - forsat
KOB Basis Markedsudvælgelse - forsat Kombinér kriterier ved at anvende Udvid (eller-søgning), Reducer (og-søgning) eller Fravælg. Tryk Søgning (tilføj) for at se de respektive resultater ved hver linie.

21 Markedsudvælgelse - forsat
KOB Basis Markedsudvælgelse - forsat Tryk Hent liste for at få lagt emnerne over i listen under fanebladet virksomhedsøgning. Vælg mellem om du vil have alle virksomhederne eller om du kun vil have de nye virksomheder ført over i skærmbilledet virksomhedsøgning.

22 Markedsudvælgelse - forsat
KOB Basis Markedsudvælgelse - forsat Listen kan redigeres manuelt ved at slette enkelte emner (Alt+F9) Alle emner kan oprettes i jeres database. Der kan samtidig oprettes en målgruppe til brug i.f.m. kampagner Resultat af Markedsudvælgelsen vises nu i listen, men ligger fysisk stadig kun hos KOB

23 KOB Basis Opdatering - Enkelvis Gå til stamkort for forretningsforbindelse, debitor eller kreditor og tryk på KOB knappen ude i højre side – vælg herefter Stamdataopdatering

24 Opdatér din database med de rigtige oplysninger fra KOB
KOB Basis Opdatering - Enkelvis Dine informationer KOBs informationer Opdatér din database med de rigtige oplysninger fra KOB

25 KOB Tillægs modul I Opdatering - Batch Gå til menupunktet forretningsforbindelseopdatering under Stamdataopdatering. Opdateringen foretages typisk i mindre grupper á 100 – 500 emner for at bevare overblikket. Foretage afgrænsningen af de virksomheder som du ønsker at opdatere ved at vælge Udvælg

26 KOB Tillægs modul I Datavask - Batch Formål med Datavask: Kræves for at KOB kan genkende og derved levere data på den respektive virksomhed. Øger din mulighed for at rydde op i den database – fjerne dupletter Vask (Tildel) dine virksomheder i din database et KOB nr. Vælg mellem dine kreditore, debitore og forretningsforbindelser Man kan foretage ydereligere afgrænsninger under de enkelte virksomhedsgrupper

27 KOB Tillægs modul I Datavask - Batch Venstre side viser din database og højre side viser KOB´s database. Er der flere muligheder skal man ind manuelt og klikke af hvilke virksomhed fra KOB der er samlignlig med egen virksomhed. Foretager man datavask af flere virksomheder kan man ved at trykke på Marker 1 automatisk acceptere resultaterne dér hvor der kun er ét hit fra KOB

28 KOB Tillægs modul I Interfacelog Hold hånd i hanke med hvilke data man henter ned fra KOB. Se hvem, hvilken dag, på hvilket tidspunkt denne har hentet data ned.

29 Se hvem som nærmer sig eller som måske har overskredet kreditmax.
KOB Tillægs modul I Standardrapport Se hvem som nærmer sig eller som måske har overskredet kreditmax.

30 KOB modulerne hjælper til…
Find og kvalificer nye kunde- og leverandøremner Indhentning af On-line valide data Overvåge kundernes, leverandørernes og konkurrenternes økonomiske udvikling – Overvåg på 37 forskellige forhold Kreditvurdering af nye og eksisterende kunder Agér som seriøs forretning – væk med fejlbehæftede informationer i salgsforløbet Sikkerhed for korrekt registrering - Automatiseret registreringsværktøj Rationalisere vedligeholdelsen af kunde, leverandør og den øvrige forretningsdatabase Mulighed for at foretag individuel / masse opdateringer Sikring mod dobbeltregistrering (Datavask) Arbejd kun i ét system - Brugergrænsefladen er den kendte fra Axapta

31 Axdata giver dig adgang til at prøve
Prøv KOB – 14 dage gratis prøveperiode Axdata giver dig adgang til at prøve KOB i en Axapta løsning via demoserver Kontakt Axdata for brugernavn og password


Download ppt "KOB A/S & Axdata A/S i samarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google