Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opgørelser af beskæftigelsesudviklingen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opgørelser af beskæftigelsesudviklingen"— Præsentationens transcript:

1 Opgørelser af beskæftigelsesudviklingen
Timmi Graversen & Carsten Zangenberg

2 Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)
Officiel beskæftigelsesstatistik Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) Registerbaseret arbejdsstyrke statistik (RAS) ATP – beskæftigelsesindikator Arbejdstidsregnskabet (ATR) (Lønsumsindikator) Beskæftigelsen i Bygge- og anlæg Nationalregnskabet

3 Planlagte udviklingsprojekter
Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) Månedlig indberetning af A-indkomst (MIA) Beskæftigelse i den offentlige Sektor Centralt indkomstregister Arbejdsmarkedsregnskab (AMR)

4 Hidtil gennemført ca. 40.000 interview per år
Forbedring af AKU Nuværende AKU er relativt lille i forhold til andre europæiske undersøgelser Hidtil gennemført ca interview per år Statistisk usikkerhed er tilsvarende relativt større end i andre europæiske undersøgelser

5 Landesammenligning AKU

6 Ændringer i undersøgelsens design
AKU 2,2 gange så stor stikprøve Ændret panelstruktur Ny vægtningsprocedure

7 Forbedring af præcisionen
AKU

8 Ny panelstruktur

9 Ændringer i dataindsamlingsmetode
AKU Nuværende AKU: Telefoninterview og postspørgeskemaer Udvidet AKU: Telefon- og besøgsinterview

10 Udlicitering af dataindsamlingen
AKU Dataindsamlingen udliciteres fra 1. kvartal 2007, hvor udvidelsen gennemføres Udbudsprocessen gennemførtes i perioden juni-okt. 2006 Kontrakt med SFI-Survey/Epinion underskrevet i oktober 2006 Forud for overdragelsen gennemføres pilottest i nov./dec. 2006

11 Analyse og publicering
AKU En udvidet Arbejdskraftundersøgelse giver bedre muligheder for analyse og publicering Nyt fra Danmarks Statistik og Statistiske Efterretninger vil udkomme med samme hyppighed som nu (hhv. kvartalsvis og årligt) Mulighed for flere temapublikationer

12 Offentlig beskæftigelse

13 Beskæftigelse 2. kvartal 2006
1/9 17/8 MIA AKU Bruttojob Personer Timer 11/10 National regnskab (rev.) 14/9 24/8 ATR Lønsumsindikator Personer Job Timer 24/8 Personer Timer 31/8 ATP National regnskab (flash) ”Fuldtids personer” Personer Timer

14 Offentlig beskæftigelse
Mange ændringer 2002 – 2006 Revisioner i Arbejdstidsregnskabet og Nationalregnskabet Definitionsændringer Stærk politisk fokus Ønske om Genkendelighed Hurtigere og mere detaljerede oplysninger Sammenlignelighed med nationalregnskabet

15 Statistikudvikling: Offentlig beskæftigelse
Lønsystem for Stat og kommuner samt supplerende oplysninger Opgørelse af job, timer/årsværk, (lønsum) Afgrænsning af OFS som NR Kodning i ESR Specificeret på udgiftsformål (COFOG) og stillingskategorier Målsætning: Statistik i 2007 Årlig og kvartalsvis

16 eIndkomstregistret i 2008 Månedlige oplysninger
CVR/SE-nr (udbetaler identifikation) Produktionsenhed (arbejdssted) CPR-nr (indkomstmodtager) Indkomstoplysninger Løn, pension, dagpenge mv. svarende til den hidtidige årlige oplysningsseddel hos SKAT(COR) løntimer

17 Statistikbrug: tre væsentlige forbedringer
Månedlige oplysninger Fra struktur til konjunkturstatistik Firma -> Arbejdsplads -> Person Mere aktuel og præcis branche- og sektorbeskrivelse Regional information Indkomst, løn og timeoplysninger Arbejdsomfang mere præcist end person/job Bedre afgrænsning af beskæftigelse og Arbejdsmarkedets Udkant

18 Forandringer i beskæftigelsesstatistikken
ATP-beskæftigelsesindikatoren og Lønsumsindikatoren udgår i 2008 MIA erstattes af eIndkomst i ATR Generelt forbedret kildegrundlag ATR, RAS, Erhvervsbeskæftigelsen, Løn-, Fraværs-, Pendlings-, Ledighedsstatistik, AMFORA -> Arbejdsmarkedets Udkant Nye statistikker ? Arbejdsmarkedsregnskaber, Regionale statistikker, Kombinationer, – fx uddannelse

19 Fremtid AKU Arbejdstids regnskabet Off besk National regnskab (flash)
National regnskab (rev.) eIndkomst RAS Arbejdsmarkeds regnskab Arbejds markedets Udkant


Download ppt "Opgørelser af beskæftigelsesudviklingen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google