Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bachelorprojekter i fysik og nanoscience

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bachelorprojekter i fysik og nanoscience"— Præsentationens transcript:

1 Bachelorprojekter i fysik og nanoscience - 2011
Ændrede regler – læs SIS Vigtigste ændring Dato for aflevering af projektrapporter er fast Kan ikke længere aftales med vejleder

2 Hvordan finder man et projekt
Man brænder efter et bestemt emne – taler med folk, ser på NBI hjemmesiden eller gruppernes hjemmeside Man skal selv beslutte om det skal være på Rockefeller, NBI eller HCØ – eller udenfor NBI, f.eks Risø, DTU eller virksomhed Hvis man ikke ved hvem man skal tale med, kan man starte med at kontakte mig tlf , lokale D306 HCØ) Hvis man laver projekt udenfor NBI, skal man have en intern NBI medvejleder Hvis man ikke ved, hvad der foregår på NBI, eller hvad der sker andre steder, kan man også spørge mig

3 Dead-line for aflevering af projektrapport
For projekter der udføres i 2 blokke – senest fredag kl. 12 i den 6. undervisningsuge af 2. blok For projekter der udføres i blok 2 og 3 – den 18. marts For projekter der udføres i blok 3 og 4 – den 27. maj For projekter der udføres i en blok – senest fredag kl. 12 i den 8. undervisningsuge af blokken For projekter der udføres i blok 3 – den 1. april For projekter der udføres i blok 4 – den 10. juni

4 Hvor mange kopier skal der afleveres af rapporten?
3

5 Til hvem og hvor skal rapporterne afleveres?
Til projektsekretær Gitte Michelsen D212, HCØ Tf Gitte skal have alle tre kopier af rapporten Hun sender to tilbage til vejleder, der kan give den ene videre til censor Vi beholder en kopi til arkiv – eksamensopgaver skal opbevares mindst 5 år efter eksamen

6 Hvornår afholdes eksamen?
Eksamen skal afholdes i eksamensperioden i den blok, hvor rapporten afleveres. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal det være så hurtigt som muligt efter eksamensperioden eller i omeksamensperioden i den følgende blok Det er vejlederen der sørge for afholdelse af eksamen – finde censor, finde lokale, aftale tid osv. Censor skal så vidt muligt vælges blandt lærere der står på en censorliste i fysik

7 Andre råd og informationer
Læs SIS reglerne – det er de gældende regler Tag selv ansvar for projektet og sørg for at holde vejlederen til ilden Det er vejlederens ansvar at sørge for, at projektet kan gennemføres, også hvis apparatur går i stykker, programmer ikke virker osv. Det vil sige, vejleder skal have muligheder for back-up projekt Sørg for selv at være med til at afgrænse projektet, så I kan nå at skrive rapporten inden dead-line

8 Formelle ting der skal med i rapporten
Et titelblad med info om deltagerne Navne, cpr. numre, adresser, vejleder(e) – både interne og eksterne – med adresser Dato for aflevering og deltagernes underskrifter Der må godt være en flot forside foran titelbladet Et resume både på dansk og engelsk Indholdsfortegnelse og referenceliste

9 Hvor stor skal rapporten være?
Maksimalt 15 sider + 5 sider pr deltager – altså mellem 20 og 35 sider eksklusivt bilag Det er vejlederens opgave at hjælpe jer med at begrænse teksten og hjælpe jer med at skrive det væsentlige – og ikke alt fra den ene ende til den anden Vi har ikke specielle regler for sidestørrelse, margenstørrelse, skriftstørrelse, linieafstand osv. – men husk at en tekst der ser godt ud og er let at læse, i almindelighed gør censor glad


Download ppt "Bachelorprojekter i fysik og nanoscience"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google