Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KULTUR FOR ALLE. Hovedbudskaber I: ”Ikke brug for flere kulturinstitutioner!”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KULTUR FOR ALLE. Hovedbudskaber I: ”Ikke brug for flere kulturinstitutioner!”"— Præsentationens transcript:

1 KULTUR FOR ALLE

2 Hovedbudskaber I: ”Ikke brug for flere kulturinstitutioner!”

3 Hovedbudskaber II: ”Borgerne skal møde kunsten og kulturen der, hvor de er!”

4 Hovedbudskaber III: ”Kulturinstitutionerne skal tilpasse sig til de moderne borgeres liv!”

5 Strategiens indhold Fremtidens kulturaftaler Brugerinddragelse Børn og Unge Kunst, kultur og kulturarv i det offentlige rum Åbne og tilgængelige kulturinstitutioner Kultur og medier Kulturinstitutionernes strukturreform

6 Redskaber og midler Redskaber og midler: Kulturaftaler Resultataftaler Konkrete initiativer Udvalg Etc.

7 Fremtidens kulturaftaler Platform for samarbejdet mellem Kulturministeriet og kommunerne Fokus på videndeling Mere dialog - også på det politiske niveau Mere samarbejde mellem lokale og statslige institutioner Flere netværk på tværs af kommunegrænser og mellem forskellige institutioner Mere internationalt samarbejde

8 Kulturaftaler Ministeriet vil arbejde for: At fremtidens kulturaftaler er visionære og strategiske. At samarbejdet mellem staten og kommunerne udvikles og intensiveres. At der er fokus på brugerinddragelse med særlig fokus på ikke-brugerne. At der er en særlig fokus på målgrupperne: børn, unge og deres familier. At kunst, kultur og kulturarv kommer ud i det offentlige rum. At kulturinstitutionerne opleves som åbne og tilgængelige. At digitale og elektroniske medier i højere grad bruges til at sikre kultur for alle i hele landet. At der udfoldes en strukturreform på kulturinstitutionerne.

9 Projekter i kulturaftalerne Det gode projekt er bl.a. kendetegnet ved: At være nyskabende (projektbeskrivelsen præciserer hvad der er det specifikke nye i projektet) At være af høj kvalitet (projektbeskrivelsen præciserer og sandsynliggør kvaliteten) At bidrage til opfyldelse af Strategien for kultur for alle (projektbeskrivelsen præciserer, hvilke specifikke delelementer i strategien, der understøttes med projektet). At have operationelle mål for hvilke effekter, projektet vil have (projektbeskrivelsen præciserer, hvilke effekter, der forventes ) At indeholde reflekterede overvejelser om hvordan det ved projektets afslutning kan dokumenteres eller sandsynliggøres, at effekterne er opnået (projektbeskrivelsen præciserer dette)

10 Kulturens strukturreform Biblioteksudvalg Museumsudvalg Teaterudvalg Organisering på tværs God ledelse på kulturinstitutioner

11 Eksempler på indsatser i projekter Nedenfor følger eksempler på områder fra strategien, som projekter kan understøtte: Samarbejde: øget samarbejde mellem statslige og lokale kulturinstitutioner innovative netværk på tværs af kommunegrænser internationale samarbejder på tværs af landegrænser Brugerinddragelse: bedre redskaber til at følge med i hvem der bruger kulturinstitutionerne fokus på inddragelse af ikkebrugere inddragelse af borgerne som aktive deltagere og medskabere af kulturen Børn og Unge: udvikling af kulturtilbud med børn som målgruppe fokus på unge som målgruppe fokus på familien som målgruppe Kunst og kultur i det offentlige rum: fokus på at tilbyde kultur på utraditionelle steder i det offentlige rum formidling af kulturen og kulturarven i byerne og i landskabet udvikling af metoder og værktøjer inden for kulturel byplanlægning Åbne og tilgængelige kulturinstitutioner: lokale kulturinstitutioner, der arbejder med alternative muligheder for åbningstider afprøvning af nye modeller for rabatordninger hos kulturinstitutioner markedsføring af kulturinstitutioner Kultur og medier: fremme brugen af nye teknologier i de lokale kulturinstitutioners formidling Kulturinstitutionernes strukturreform: kommunerne opfordres til aktivt at forholde sig til særligt de lokalhistoriske museers struktur med henblik på at styrke udbuddet af relevante og vedkommende tilbud forsøg med kulturhuse, som kan fremme udvikling af nye lokale institutionsformer, hvor fx flere kulturtilbud, kultur og idræt eller kultur og kommercielle tilbud går sammen

12 Baggrund Kultur i hele landet Danmarksturné


Download ppt "KULTUR FOR ALLE. Hovedbudskaber I: ”Ikke brug for flere kulturinstitutioner!”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google