Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Materielgården, Solrødgård

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Materielgården, Solrødgård"— Præsentationens transcript:

1 Materielgården, Solrødgård
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Materielgården, Solrødgård Jakob Ø. A. Hansen 7. Semester Afgangsprojekt Fremlæggelse ERFA-Gruppe Konsultation dokument Speciale: Implementering af BIM i en virksomhed Sikkerhedskoordinator: Kursusbevis Skabeloner: 01 Sagsmappe 02 Word 03 Excel 04 PowerPoint 05 Logo Udleveret materiale: Udleveret materiale Konkurrence Planche Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

2 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Sagsmappe Emne: Dokument: Beregninger: Redegørelse for etagearealer Disponering: Hovedtidsplan Aktivitets liste Personlig planlægning Logbog Rammetidsplan Dokumenter: Aftaleforhold Analyser Granskning Adr. liste Virksomheds- organisation BR10 krav Redegørelser af tiltag Ansvarsforsikring Rumstørrelser Priser på tiltag Cad-manual Brand (Princip) Solskorsten Entrepriseform Lyd (Princip) Granskning af tegningsmateriale Fasegodkendelses dok. Ventilation (Princip) Granskning af lokalplan Forhåndsdialog: Billeder grunden Afløb (Princip) Granskning af byggeprogram Kvalitetssikring IKT Føringsveje (Princip) KS - Møder Juridisk tidslinje U – værdi (Princip) Struktur Spørge skema vejleder Statisk laster analyse Dokumentliste Rådgiverkontrakt Byggepladsplan Tegningsliste Tegninger (Revit): Beliggenhedsplan Facader Planer Snit Økonomi: Faktura Samlet beregnings skema Ratebetalingsplan Overslag + Honorar + Timeløn Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

3 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Sagsmappe Emne: Dokument: Beregninger: BE 10 Ventilationsberegning og valg af aggregat Efterklang Ventilationsplaner Disponering: Byggetidsplan Personlig planlægning Aktivitets liste Logbog Dokumenter: Aftaleforhold Analyser Bygningsdelsanalyser Kvalitetssikring Fasegodkendelse Terrændæk KS - ERFA – gruppe Oversigt terræn-dæk og etagedæk Afløbsinstallationer Spørge skema vejleder Fundament KS - Møder Føringsveje Nedhængt loft Kældervæg Statik Teknikrum og skakt Struktur Det statiske system Vådrum dok. Ydervæg Bygningsdelsjournal Afvandings skitse Radon dok. Etageadskillelse Dokumentliste Dækplan Ventilation Indeklima dok. Tag Rumskema Tagplan Teknisk installationer Brand Tegningsliste Bygningsdelstegning Trappe og elevator Detaljer / Afklaringsdetaljer 25 stk. Solskorsten Nedrivningsskitse U–værdier Tegninger (Revit): Beliggenhedsplan Snit Møbleringsplaner Knudepunkter / Detaljeoversigt Planer Facader 3D visualiseringer Fagplaner Økonomi: Faktura Successiv kalkulation Beregningsskema Total økonomi Ratebetalingsplan Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

4 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Sagsmappe Emne: Dokument: Beregninger: BE 10 Ventilation og valg af aggregat Efterklang Ventilationsplaner Disponering: Aktivitets liste Logbog Dokumenter: Aftaleforhold Analyser Kvalitetssikring Struktur Fasegodkendelse (disp. til pro.) HC Tilgængelighed Bygningsdelsjournal Byggetilladelse Dokumentliste Landzonetilladelse Rumskema Nedrivningstilladelse Tegningsliste Fuldmagt Geoteknisk rapport Brand strategirapport. Tegninger (Revit): Beliggenhedsplan Snit Brandplaner Fagplaner Planer Facader Betydende Detaljer 3D visualiseringer Økonomi: Faktura Ratebetalingsplan Beregningsskema Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

5 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Sagsmappe Emne: Dokument: Beregninger: Disponering: Personlig planlægning Procestidsplan for tagarbejde Aktivitets liste Logbog Dokumenter: Aftaleforhold Analyser Kvalitetssikring Struktur Byggesagsbeskrivelse Afvanding af tag KS - ERFA – gruppe Dokumentliste Arbejdsbeskrivelse SBI 224 Fugt i tag Tegningsliste Tilbudsliste Afklaringsdetaljer Tag Bygningsdelstegning Udbudstidsplan Montering af solceller Tag – Pulttag PSS Bygningsdel Tag Udbudsbrev Udbudsmateriale Udbudstegningsliste Samlet udbudsmateriale IKT Tro og love- erklæringer Tegninger (Revit): Beliggenhedsplan Snit Detaljer Fagplaner Planer Facader 3D visualiseringer Økonomi: Faktura Ratebetalingsplan Beregningsskema Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

6 1 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Indhold Projektforslag Forprojekt Intro Intro Planer Organisation Planlægning Afgrænsning Analyser Statik Knudepunkter Teknisk installationer Ventilation Teknikrum Skakt Solskorsten Kalkulation Byggetidsplan Fasegodkendelse Be10 Tilladelser Tegninger Brand Planer Organisation Planlægning Afgrænsning Dispositionsforslag Hovedprojekt Økonomi Rådgiverkontrakt Optegning Revit Granskning Div. krav Udbudsmateriale Tagplan Procestidsplan Detaljer Samlet beregningsskema Fremlæggelse faser: Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

7 2 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Intro Planer Organisation Planlægning Afgrænsning Beliggenhed Hillerød, Sjælland Eksisterende bygning fra 1969 Eksisterende bygning nedrives. Kælder bevares. Nyt opføres i sandwichelementer med en let beklædning af polymerkomposit plader Eksisterende Fremlæggelse faser: Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Fremtidig Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

8 3 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold 4. Omklædningsrum 1. Tørre og vaske rum 1. Kantine 1. Administration Intro Planer Organisation Planlægning Afgrænsning Stueplan (fra konkurrence-planchen) 1.salsplan (fra konkurrence-planchen) Fremlæggelse faser: Dispositionsforslag Projektforslag Kælderplan (fra konkurrence-planchen) Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

9 4 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Organisation: Ølgaard Agerbo Architects A/S. Direktør – Jakob Hansen 2 projektledere, mig selv + 1 1 bogholder Intro Planer Organisation Planlægning Afgrænsning Min arbejdes metode (planlægning) Aktivitetsliste (Til hver fase) Tidsplan (Personlig planlægning til hver fase) Logbog (Hver uge) Fremlæggelse faser: Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

10 Afgrænsning af Materielgården, Solrødgård
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 5 Indhold Afgrænsning af Materielgården, Solrødgård Intro Gennemført dispositionsforslag, projektforslag og forprojekt. Hovedprojekt gennemført arbejde for Taget. Planer Organisation Planlægning Afgrænsning Fremlæggelse faser: Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

11 Samlet beregningsskema
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 10 Indhold Økonomi Dispositionsforslag Overslag Honorar Timeløn Økonomi Rådgiverkontrakt Optegning Revit Granskning Div. krav Ratebetalingsplan Samlet beregningsskema Fremlæggelse faser: Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

12 Entrepriseform: Hovedentreprise
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 6 Indhold Dispositionsforslag: Dispositionsforslag Rådgiverkontrakt Økonomi Rådgiverkontrakt Entrepriseform: Hovedentreprise Optegning Revit Granskning Div. krav Fremlæggelse faser: Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

13 7 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Optegning i Revit Dispositionsforslag Økonomi Planer Snit Facader Rådgiverkontrakt Optegning Revit Granskning Div. krav Fremlæggelse faser: Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

14 Udleveret tegningsmateriale
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 8 Indhold Granskning af projektet. Hvad skal jeg? Dispositionsforslag Økonomi Udleveret tegningsmateriale Kommuneplan Byggeprogram Rådgiverkontrakt Optegning Revit Granskning Div. krav Fremlæggelse faser: Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

15 8 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Granskning af projektet. Hvad skal jeg? Dispositionsforslag Granskningsprotokol Økonomi Rådgiverkontrakt Optegning Revit Granskning Div. krav Fremlæggelse faser: Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

16 8 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Granskning af projektet. Hvad skal jeg? Dispositionsforslag Økonomi Granskning Rådgiverkontrakt Optegning Revit Granskning Div. krav Fremlæggelse faser: Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

17 Udleveret tegningsmateriale
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 8 Indhold Granskning af projektet. Hvad skal jeg? Dispositionsforslag Økonomi Udleveret tegningsmateriale Kommuneplan Byggeprogram Rådgiverkontrakt Optegning Revit Granskning Div. krav Fremlæggelse faser: Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

18 9 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Granskning af projektet. Hvad skal jeg? Dispositionsforslag BR10 Brandsektionering / Anvendelseskategori Installationer / Rørføring Økonomi Rådgiverkontrakt Optegning Revit Granskning Div. krav Rumstørrelser Statik Fremlæggelse faser: Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

19 9 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Granskning af projektet. Hvad skal jeg? Dispositionsforslag Økonomi Brandsektionering Rådgiverkontrakt Optegning Revit Granskning Div. krav Fremlæggelse faser: Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

20 Statik – Vandret last facade
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 9 Indhold Granskning af projektet. Hvad skal jeg? Dispositionsforslag Økonomi Rådgiverkontrakt Statik – Lodret Last Optegning Revit Granskning Div. krav Statik – Vandret last facade Statik – Vandret last Gavl Fremlæggelse faser: Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

21 Bygningsdelsanalyser
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 11 Indhold Projektforslag: Dispositionsforslag Projektforslag Analyser Bygningsdelsanalyser Analyser Statik Knudepunkter Teknisk installation Ventilation Teknikrum Skakt Solskorsten Dokumenter Kalkulation Vådrum Radon Indeklima Byggetidsplan Fremlæggelse faser: Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

22 Bygningsdelsanalyser
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 11 Indhold Projektforslag: Bygningsdelsanalyser Dispositionsforslag Projektforslag Analyser Statik Knudepunkter Teknisk installation Ventilation Teknikrum Skakt Solskorsten Kalkulation Byggetidsplan Fremlæggelse faser: Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

23 11 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Projektforslag: Dispositionsforslag Dokumenter Projektforslag Analyser Vådrum Radon Indeklima Statik Knudepunkter Teknisk installation Ventilation Teknikrum Skakt Solskorsten Kalkulation Byggetidsplan Fremlæggelse faser: Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

24 12 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Det statiske system Dækplan Dispositionsforslag Projektforslag Analyser Statik Knudepunkter Teknisk installation Ventilation Teknikrum Skakt Solskorsten Tagplan Snit A-A Kalkulation Byggetidsplan Fremlæggelse faser: Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

25 12 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Snit A-A Dispositionsforslag Projektforslag Analyser Statik Knudepunkter Teknisk installation Ventilation Teknikrum Skakt Solskorsten Kalkulation Byggetidsplan Fremlæggelse faser: Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

26 12 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Snit A-A Dispositionsforslag Projektforslag Analyser Statik Knudepunkter Teknisk installation Ventilation Teknikrum Skakt Solskorsten Nord facade Kalkulation Byggetidsplan Fremlæggelse faser: Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

27 12 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Det statiske system Dispositionsforslag Projektforslag Analyser Statik Knudepunkter Teknisk installation Ventilation Teknikrum Skakt Solskorsten Kalkulation Byggetidsplan Fremlæggelse faser: Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

28 13 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Knudepunkts oversigt Dispositionsforslag Projektforslag Analyser Statik Knudepunkter Teknisk installation Ventilation Teknikrum Skakt 25 afklaringsdetaljer Solskorsten Kalkulation Byggetidsplan Fremlæggelse faser: Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

29 Disponering af teknikrum
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 14 Indhold Ventilation Dispositionsforslag Projektforslag Analyser Statik Knudepunkter Disponering af teknikrum Teknisk installation Ventilation Teknikrum Skakt Solskorsten Kalkulation Skakter Byggetidsplan Fremlæggelse faser: Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

30 14 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Ventilation Dispositionsforslag Projektforslag Analyser Statik Knudepunkter Teknisk installation Ventilation Teknikrum Skakt Solskorsten Kalkulation Byggetidsplan Fremlæggelse faser: Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

31 Disponering af teknikrum
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 14 Indhold Dispositionsforslag Disponering af teknikrum Projektforslag Analyser Statik Knudepunkter Teknisk installation Ventilation Teknikrum Skakt Solskorsten Kalkulation Byggetidsplan Fremlæggelse faser: Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

32 14 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Skakter Dispositionsforslag Projektforslag Analyser Statik Knudepunkter Teknisk installation Ventilation Teknikrum Skakt Solskorsten Kalkulation Byggetidsplan Fremlæggelse faser: Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

33 15 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Dispositionsforslag Bygningsdelstegning Solskorsten Mail korrespondance Projektforslag Analyser Statik Knudepunkter Teknisk installation Ventilation Teknikrum Skakt Mail til Søren Østergaard Jensen Mail til Per Heiselberg Solskorsten Kalkulation Byggetidsplan Granskning Solskorsten Fremlæggelse faser: Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

34 Placering af Solskorstene
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 15 Indhold Placering af Solskorstene Dispositionsforslag Projektforslag Analyser Statik Knudepunkter Teknisk installation Ventilation Teknikrum Skakt Solskorsten Kalkulation Byggetidsplan Fremlæggelse faser: Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

35 Bygningsdelstegning Solskorsten
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 15 Indhold Bygningsdelstegning Solskorsten Dispositionsforslag Projektforslag Analyser Statik Knudepunkter Teknisk installation Ventilation Teknikrum Skakt Solskorsten Kalkulation Byggetidsplan Fremlæggelse faser: Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

36 16 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Kalkulation Dispositionsforslag Projektforslag Analyser Statik Knudepunkter Teknisk installation Ventilation Teknikrum Skakt Solskorsten Kalkulation Byggetidsplan Fremlæggelse faser: Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

37 Byggetidsplan (grundlag til udbudstidsplan)
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 17 Indhold Dispositionsforslag Projektforslag Byggetidsplan (grundlag til udbudstidsplan) Analyser Statik Knudepunkter Teknisk installation Ventilation Teknikrum Skakt Solskorsten Kalkulation Byggetidsplan Fremlæggelse faser: Forprojekt Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

38 18 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Forprojekt: Dispositionsforslag Projektforslag Fasegodkendelser Be10 Tilladelser Forprojekt Fasegodkendelser Be10 Tilladelser Tegninger Brand Hovedtegninger og betydende detaljer Brandteknisk dokumentation Brand Fremlæggelse faser: Hovedprojekt Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

39 Bygningsdelstegning (Tag)
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 19 Indhold Hovedprojekt: Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Indhold: -Byggesagsbeskrivelse -Arbejdsbeskrivelse -Tilbudsliste -Udbudstidsplan -PSS -Udbudsbrev -Udbudstegningsliste -IKT -Tro- og love erklæringer Bygningsdelstegning (Tag) Tjekliste Hovedprojekt Udbudsmateriale Bygningsdel Procestidsplan Detaljer Udbudsmateriale Procestidplan Samlet beregningsskema Se samlet udbudsmateriale her! Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

40 Bygningsdelstegning (Tag)
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 19 Indhold Hovedprojekt: Bygningsdelstegning (Tag) Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Udbudsmateriale Bygningsdel Procestidsplan Detaljer Udbudsmateriale Samlet beregningsskema Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

41 19 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Hovedprojekt: Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Tjekliste Procestidsplan Udbudsmateriale Bygningsdel Procestidsplan Detaljer Udbudsmateriale Samlet beregningsskema Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

42 Ydervæg ved udkragning
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 20 Indhold Kip Adm. Dispositionsforslag Projektforslag Snit Forprojekt Hovedprojekt Søjle ved tag Udbudsmateriale Bygningsdel Procestidsplan Detaljer Udbudsmateriale Tagfod Adm. Samlet beregningsskema Ydervæg ved udkragning Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

43 ERFA – Gruppe (Granskning)
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 20 Indhold ERFA – Gruppe (Granskning) Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Udbudsmateriale Bygningsdel Procestidsplan Detaljer Udbudsmateriale Samlet beregningsskema Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

44 20 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Kip Adm. Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Udbudsmateriale Bygningsdel Procestidsplan Detaljer Udbudsmateriale Samlet beregningsskema Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

45 20 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Tagfod Adm. Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Udbudsmateriale Bygningsdel Procestidsplan Detaljer Udbudsmateriale Samlet beregningsskema Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

46 Ydervæg ved udkragning
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 20 Indhold Ydervæg ved udkragning Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Udbudsmateriale Bygningsdel Procestidsplan Detaljer Udbudsmateriale Samlet beregningsskema Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

47 20 Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt
Indhold Udbudsmateriale Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Se samlet udbudsmateriale her! Hovedprojekt Udbudsmateriale Bygningsdel Procestidsplan Detaljer Udbudsmateriale Samlet beregningsskema Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

48 Samlet beregningsskema
Forside Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 20 Indhold Samlet beregningsskema Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Udbudsmateriale Bygningsdel Procestidsplan Detaljer Udbudsmateriale Samlet beregningsskema Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:

49 Tak for god ro og orden! 121 Forside Dispositionsforslag
Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt 121 Tak for god ro og orden! Ølgaard Agerbo Architects A/S Damagervej 22 E st. th. 8260 Aarhus S Studienr:


Download ppt "Materielgården, Solrødgård"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google