Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læse/studiegrupper.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læse/studiegrupper."— Præsentationens transcript:

1 Læse/studiegrupper

2 Læse/studiegrupper Facts, tips & tricks Hvad synes de studerende?
Etablering af grupper Arbejdet i gruppen

3 Hvad ved vi? Studiestartsundersøgelsen 2012 Mange har en læsegruppe
Nogle savner en læsegruppe Nogle ønsker ikke en læsegruppe Store fagforskelle!

4 Lidt tal… Hvordan er læsegruppen blevet dannet?
Af tutorer (Især på Mat og Mat-øk) Af de studerende selv (især på fysik, nano og it) >90% af dem, der har en læsegruppe, finder det vigtigt eller meget vigtigt at være med i en læsegruppe Ca. 50% mødes med læsegruppen 2-3 gange i ugen. De øvrige mere eller mindre hyppigt.

5 Hvordan er læsegruppen blevet dannet?

6 Hvor vigtigt er det for dig at være med i en læsegruppe?

7 Hvor ofte mødes læsegruppen?

8 Studiegruppe eller ej? Hvordan var jeres erfaring med gruppearbejde da I startede på AU? I kan fortælle om fordele og ulemper I kan give dem mulighed for at se om en studiegruppe er noget Studiegruppe er et tilbud (på de fleste uddannelser) – men også ok at vælge det fra

9 To og to på to minutter Hvornår fungerer en læse/studiegruppe bedst for dig? Hvornår fungerer en læse/studiegrupper mindre godt for dig? Gerne et konkret eksempel

10 Eks. På Typer af studiegrupper
En studiegruppe kan være mange ting, fx: En fast gruppe man bruger til alle/flere fag Forskellige grupper til forskellige fag Ad hoc grupper – laves fra gang til gang Rotationsgrupper: Etablerer løbende nye grupper – prøve at arbejde sammen med mange forskellige Ingen gruppe til hverdag, men har en i eksamensperioder Hvad passer den enkelte studerende bedst?

11 Sammensætning af grupper
Hvilke kriterier sammensættes grupperne ud fra? Ambitionsniveau? Fagligt niveau? Gruppetype? Faglig og/eller social gruppe? (I gruppe med venner eller ej?) Specifikke ønsker Hvornår reorganiserer vi grupperne?

12 Godt i gang i gruppen 1 Første møde i gruppen kan fx indeholde:
PRÆSENTATIONSRUNDE Hvem er jeg? Hvad er mine forventninger/ønsker til gruppearbejdet? FORVENTNINGSAFSTEMNING Arbejdet i gruppen Hvad skal vi lave i gruppen? (løse opgaver, lave afleveringer, diskutere pensum, andet?) Hvad vil vi have ud af arbejdet i gruppen? Faglig og/eller social gruppe (fx fokuseret arbejde og/el smalltalk?) Hvad har vi lavet inden vi mødes? Hvornår, hvor, hvor længe og hvor ofte mødes vi? Skal vi have en rollefordeling (ordstyrer, ”indpisker”, referent)

13 Godt i gang i gruppen 2 FORVENTNINGSAFSTEMNING, FORTSAT
Kommunikation i gruppen Hvordan kommunikerer gruppen – mail, sms, andet? Fravær/afbud Hvordan og hvornår melder man afbud? Konfliktløsning Hvilke problemer kan der opstå? Hvordan vil vi løse dem? Hvad hvis et eller flere gruppemedlemmer ikke overholder aftaler? Hvordan sikrer vi at aftaler holdes? Evaluering Hvornår evaluerer vi arbejdet i gruppen? Hvornår evaluerer og omorganiserer vi grupperne på hele holdet?

14 Ny forskning fra AU ”Det var klart medlemmerne af den gruppe, hvor proces og mål var gennemsigtigt og klart, der samarbejde bedst. Og i modsætning til den anden gruppe [som ikke kendte det overordnede mål] var de villige til at investere penge i det fælles projekt, fordi de havde tillid til hinanden,” Panos Mitkidis Eksperiment: to grupper blev sat i samme situation og skulle samarbejde om at bygge en model til en bygning. De fik samme instrukser, men for den ene gruppe var processen transparent, idet de fik vist på en skærm, hvad de skulle gøre, og hvad målet med samarbejdet var. Den anden gruppe fulgte samme indledende instrukser, men blev ikke gjort opmærksomme på det overordnede mål for gruppens samarbejde.


Download ppt "Læse/studiegrupper."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google