Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afrapportering af analyseresultater fra 20 projekter 20. september 2012 Tværgående analyse af Vækstforum Hovedstadens projekter afsluttet i 2010/2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afrapportering af analyseresultater fra 20 projekter 20. september 2012 Tværgående analyse af Vækstforum Hovedstadens projekter afsluttet i 2010/2011."— Præsentationens transcript:

1 Afrapportering af analyseresultater fra 20 projekter 20. september 2012 Tværgående analyse af Vækstforum Hovedstadens projekter afsluttet i 2010/2011

2 Evalueringens formål og begrundelse At gennemføre en tværgående analyse af Vækstforum Hovedstadens projekter afsluttet i 2010/11 Analysen skal indebære en vurdering af Effekten og resultaterne af de enkelte projekter og på tværs af projekterne i det omfang, de kan dokumenteres, I hvor høj grad projekterne har bidraget til at fremme erhvervsudviklingsstrategiens målsætninger i perioden – herunder den regionale relationsopbygning, I hvor høj grad projekterne kan danne grundlag for eventuelle korrigerende handlinger og prioriteringer for Vækstform

3 Indhold i oplægget 1. Metode og fremgangsmåde 2. Hvad kendetegner projekterne? 3. Effekter og resultater 4. Regional relationsopbygning 5. Kritiske faktorer 6. Anbefalinger

4 1. Metode og fremgangsmåde Eksisterende materiale (ansøgninger, statusrapporter, evalueringer mv.) Interviews med aktører fra de 20 projekter Dialog med vækstforumsekretariatet Tværgående analyse og evaluering

5 Effektkæde Etablering af initiativ Erkendelse af behov hos potentielle deltagere og investering i deltagelse (Deltagelse) Erkendelse af behov hos potentielle deltagere og investering i deltagelse (Deltagelse) Gennemførsel af projektet = anvendelse af værktøjer, redskaber m.v. (Aktiviteter) Gennemførsel af projektet = anvendelse af værktøjer, redskaber m.v. (Aktiviteter) Konkrete resultater fx ændring i markedsposition/nye produkter eller ydelser etc. Forbedret forretningsgrundlag. (Forbedring) Konkrete resultater fx ændring i markedsposition/nye produkter eller ydelser etc. Forbedret forretningsgrundlag. (Forbedring) Nye indsigter, relationer og kompetencer (Muligheder) Nye indsigter, relationer og kompetencer (Muligheder) Ændring i de deltagende virksomheders økonomiske performance (Effekt) Ændring i de deltagende virksomheders økonomiske performance (Effekt) ”Ringe i vandet” – effekter i virksomheder relateret til deltagerne (Afledt effekt) ”Ringe i vandet” – effekter i virksomheder relateret til deltagerne (Afledt effekt) Nye måder at agere på. Ændring af strategi, nye prioriteringer, nye måder at udvikle m.v. (Forandring) Nye måder at agere på. Ændring af strategi, nye prioriteringer, nye måder at udvikle m.v. (Forandring) Input Proces Output Outcome

6 1. Fremgangsmåde (fortsat)

7 Tværgående temaer for interviews Formålet med projektet (udviklings- eller resultatprojekt) Aktiviteter i projektet Effekter af projektet og sammenhængen med erhvervsudviklingsstrategiens målsætninger i perioden Organisering, samarbejde og netværk (den regionale relationsopbygning) Forankring og videreførelse af projektet Kritiske faktorer Anbefalinger til Region Hovedstaden

8 2. Hvad kendetegner projekterne? Fire hovedpointer 1. En blanding af udviklings- og resultatprojekter 2. Solid organisering og styring 3. Der er god overensstemmelse mellem erhvervsudviklingsstrategiens mål og projekterne 4. Mange forskelige effekter (i hele effektkæden)

9 2. Hvad kendetegner projekterne? (Fortsat)

10 2. Hvad kendetegner projekterne (fortsat)? Solid organisering og styring Stærke organisationer Projektledelseskompetence Styrker og udfordringer ved strategien om at forankre projekterne i stærke organisationer

11 3. Effekter, projekttyper og resultater Forskellige typer af effekter Hårde/bløde Kort sigt/lang sigt Direkte og afledte effekter Projekttyper: Efterspørgselsstimulering Direkte virksomhedspåvirkning Indirekte virksomhedspåvirkning Forbedring af rammevilkår

12 3. Effekter og resultater (fortsat) ProjektnavnResultater Type 1Efterspørgelsstimulering Bike City Seks cykelbegivenheder - bl.a. turistomsætning på 232 mio. kr., 262 nye jobs Meet Denmark Tiltrukket 93 internationale kongresser og 138.875 internationalt besøgende - flot resultat Copenhagen connectedDer etableres 9 nye flyruter (målsætning om 10 nye ruter) Type 2Direkte virksomhedsudvikling Cibit Accelerator Pt. skabt 150 nye arbejdspladser og overlevelsesraten er 90 % mod normalt 50 % Studentervæksthuset katapult Der er gennemført som forventes 40 studenterprojekter, men der er ikke fuldt op, så det vides ikke hvor mange nye virksomheder, der er realiseret Kompetencer i et fremmed land Har styrket integrationen af udenlandske læger, etablering af netværk mellem de udenlandske læger Fashion Accelerator Har styrket virksomhedernes innovationsevne i form af nye udviklingsmuligheder og kommercielle formåen i form af lancering af nye produkter Ledige nydanske erhvervsdrivende Undervisningsforløbene har ifølge deltagerne være relevante og gode men pga. krisen har effekten være begrænset Start igen – et beskæftigelses- og integrationsprojekt 27 ud af 56 gennemførte en amu-uddannelse mod forventede 35. Ingen kom i beskæftigelse International students international career Mål om 10 virksomheder heraf 6 smv'ere skal tilknytte udenlandske studerende er ikke lykkes

13 3. Effekter og resultater (fortsat) ProjektnavnResultater Type 3Indirekte virksomhedsudvikling Copenhagen film mentor Etablering af netværk (nationalt og internationalt) samt opkvalificering af filmproducenter Copenhagen finance it region Etablering af et konsolideret hovedprojekt som partnerne bakker op og som nu gennemføres Detailakademiet Etableret og iværksat et nyt sammenhængende efteruddannesesforløb inden for detail Nano connect scandinavia Etablering af netværk på 2300 forskere, øget viden om nano teknologier, 30 projektideer analyseret og 14 forskellige projekttyper genereret - har også afledt flere nye samarbejder og projekter Nordeuropas handels-, logistik og transportklynge Udvikling af en bred og sammenhængende handlingsplan for klyngens udvikling Ny viden i byggefagene Skabt opbakning til en vellykket implementering af DDB - stort kendskab til DDB, men kun 3 ud af 10 virksomheder arbejder med DDB Copenhagen Innovation CenterUdarbejdelse af metodehåndbog – fravær af virksomhederne Type 4Forbedring af rammevilkår Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier 22 gymnasier har fået styrket deres innovationskraft, 61 forsøg med iværksætteri og fag i iværksætteri Iværksætterhuset 216 undervisere opkvalificeret, skat 63 forretningsidéer, styrket iværksætterkultur på skolen mv. Profilering af design to improve life som nyt innovationsområde Gennemført en udstilling som blev set af flere end 1 mio. personer. Der var et meget begrænset samspil med virksomheder - dette vigtige element slog fejl

14 4. Regional relationsopbygning Indledning Hvad er relationsskabelse? Hvorfor er det vigtigt?

15 4. Regional relationsopbygning (fortsat) Forskellige typer af relationsopbygning Strategiske relationer Operationelle relationer Relationer mellem offentlige og private parter

16 4. Regional relationsopbygning (fortsat) Projekter med særlig fokus på relationsskabelse 1. Bike City 2. ICPH 3. Copenhagen Finans IT 4. Copenhagen Connected 5. Innovationskraft og Entrepreneurskab på gymnasier i RH 6. Meet Denmark 7. Copenhagen Film Mentor 8. Nordeuropas handels, logistik og transportklynge 9. Nano Connect Scandinavia 10. Kompetencer i et fremmed land

17 5. Kritiske faktorer

18 5. Kritiske faktorer (fortsat)

19 6. Anbefalinger 1. Regionen bør komme endnu tættere på projekterne 2. Opbyg et system til øget videndeling på tværs af projekterne 3. Sikre rekrutteringen af virksomheder og borgere til fremtidige projekter 4. Bedre forventningsafstemning om effekter og resultater på projektniveau 5. Fortsæt med at indlejre projekterne i store solide organisationer 6. Udvikling af forankringsstrategier i de enkelte projekter 7. Fortsat fokus på den regionale relationsskabelse

20 Tak for ordet Henrik LodbergStefan Brendstrup Henrik@lbanalyse.dkStefan@lbanalyse.dk 2876102022832024


Download ppt "Afrapportering af analyseresultater fra 20 projekter 20. september 2012 Tværgående analyse af Vækstforum Hovedstadens projekter afsluttet i 2010/2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google