Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Til første møde om Udviklingsprojekt på Dagtilbudsområdet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Til første møde om Udviklingsprojekt på Dagtilbudsområdet."— Præsentationens transcript:

1 Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Til første møde om Udviklingsprojekt på Dagtilbudsområdet 29. November 2007 Velkommen

2 Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Velkomst v/ udvalgsformand Steen Jakobsen Præsentation af Lone Kalstrup og John Astrup fra Pythea Orientering om udfordringer på dagtilbudsområdet Forelæggelse – og drøftelse – af procesplan Formål med Udviklingsprojekt på Dagtilbudsområdet. Drøftelse af nedsættelse af ”Dialoggruppen”. Afslutning og tak for i aften v/ Steen Jakobsen Program

3 Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Befolkningsudviklingen i Struer Kommune Den demografiske fordeling af befolkningen Pædagogiske udfordringer Forældreønsker Regeringens kvalitetsreform og kvalitetsudvikling Kvalitetsudvikling Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og ledere Udfordringer

4 Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Udfordringer Struer Kommunes samlede befolkning 2002 - 2018

5 Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Udfordringer 0-5 årige i Struer Kommune, 2002 - 2018

6 Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Udfordringer Befolkningen i Struer Kommune, 2002 – 2018, aldersfordelt

7 Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Udfordringer 0-2 årige i Struer Kommune, 2002 og 2018, distriktsfordelt

8 Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Udfordringer 3-5 årige i Struer Kommune, 2002 og 2018, distriktsfordelt

9 Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Udfordringer Pædagogiske udfordringer Særlig viden om pædagogisk udvikling Sprogstimulering af tosprogede Særligt udsatte børn og unge Børnemiljøvurderinger Dokumentation og evaluering Særligt pædagogisk fokus Forældreroller og individualisering

10 Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Udfordringer Forældreønsker Dagpleje eller vuggestue ? Åbningstider ! Fokus på den lille institution ? Særlige pædagogiske profiler ? Valgfriheden Forældreindflydelse

11 Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Klare målsætninger og konkrete initiativer Fælles principper og værdier for normalitetsbegreber og rummelighed Fokus på de forebyggende foranstaltninger Fokus på at vores ydelser modsvarer de individuelle behov Tværfaglig indsats Stadig faglig metodisk udvikling Flere ”kvadratmetre” til børn, og anden fremtidssikring Interesse for hvad de gør andre steder lokalt, nationalt og internationalt Regeringens kvalitetsreform og kvalitetsudvikling Udfordringer

12 Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Attraktive arbejdspladser En kommune der markerer sig ved pædagogisk udvikling og ved god sammenhæng og helhed i opgaveløsningen med andre sektorer En kommune med klare værdier og mål En kommune kendt for ”gode historier om det gode børneliv” Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og ledere Udfordringer

13 Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Procesplan Formålet for opgaven genvurderes og besluttes. Medio / ultimo november 2007 1 Der nedsættes en dialoggruppe. Ultimo november 2007 2 Analyse gennemføres af Pythea + der fastlægges afstemte principper for den videre proces December 2007 - Februar 2008 3

14 Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Procesplan Løsninger sættes i gang i Hjerm, Asp og Bremdal Ultimo 2007 / primo 2008 4 Afholdelse af seminar om fremtidens udfordringer og løsninger på dagtilbudsområdet. Januar / februar 2008 5 Igangsætning af udarbejdelse af visioner og mål på dagtilbudsområdet Februar / marts 2008 6

15 Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Procesplan Igangsætning af løsninger i andre distrikter i Struer Kommune Efterår 2008 7 ? Medio 2008 8 ? Ultimo 2008 9

16 Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 At bidrage til udfoldelse af Struer Kommunes overordnede vision, mission og identitet. At udmønte Struer Kommunes bosætningsstrategi. Udvikle de spændende pædagogiske miljøer og tilbud Understøtte ønsker om fleksibilitet, valgfrihed og forskellighed mellem institutionerne / tilbudene Forbedre de fysiske rammer i dagtilbudene – fremtidssikrede institutioner Udvikle det nuværende grundlag for ”gode historier” om dagtilbudsområdet og ”det gode børneliv” Formål

17 Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Kvalitetsudviklingsprojekter på dagtilbudsområdet + få input fra eksternt samarbejde (f.eks. Partnerskab i KL, projekter via regeringens kvalitetsreform) Forbedre vidensdeling, dokumentation og evaluering Kompetenceudvikling og fokus på de attraktive arbejdspladser. Forbedret / kvalificering af dialog mellem institutioner, politikere og forældre med henblik på udvikling af dagtilbud At sikre et velafbalanceret driftsniveau institutionerne imellem, og på dagtilbudsområdet samlet set. Formål

18 Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Det organ der - f.eks. 2 gange om året – mødes for at: Holder øje med om Udviklingsprojektet på Dagtilbudsområdet er ”på sporet” Drøfte pædagogisk udvikling / pædagogiske udfordringer Drøfte udviklingen i samspil mellem politikere, forældre og Institutioner Bistå i at skabe vidensdeling Modtager inspiration udefra og bistår i at holde eksterne projekter på sporet i forhold til Udviklingsprojektet på Dagtilbudsområdet Dialoggruppen


Download ppt "Kulturpolitisk temamøde, Struer Byråd, 20. november 2007 STRUER KOMMUNE Møde den 29. november 2007 Til første møde om Udviklingsprojekt på Dagtilbudsområdet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google