Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet"— Præsentationens transcript:

1 Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet
Magt og afmagt Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

2 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Vi er nødt til at kigge ind i systemet og søge at få øje på de barrierer, som kan hindre at brugernes ønsker og tanker om fremtiden, kan få gennemslagskraft Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

3 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt De professionelle skal evne at udvise Engagement Menneskelighed Ærlighed Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

4 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Engagement er At give tid og være koncentreret om familien At lytte aktivt At være interesseret og omsorgsfuld – uden at blive en personlig ven Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

5 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Menneskelighed er At kunne snakke om både problemer og "alt mellem himmel og jord" At kunne le, vise irritation og udvise glæde At løfte en flig af sig selv Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

6 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Ærlighed er At klargøre og formulere problemstillinger, muligheder, mål og indsats At tage stilling og formulere sin egen holdning Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

7 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Magten har i de offentlige systemer ikke haft et fysisk udtryk, men må nærmere betegnes som usynlig og relationsorienteret Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

8 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Den ”positive” magt ser ikke sig selv som magt, men som et udtryk for ”de bedste hensigter” om at hjælpe og støtte klienterne i deres egen udvikling eller udtryk for den bedste socialfaglige og socialpædagogiske viden og praksis Elm Larsen, Mortensen & Frølund Thomsen Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

9 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Magten kan karakteriseres ved sin usynlighed og ubemærkethed – og er under dække af den hjælp og støtte, som er indeholdt i relationen Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

10 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Der er tegn på, at de professionelle bevidst eller ubevidst søger at skjule den magt, der kan eksistere Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

11 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunen og amtskommunen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed Retssikkerhedslovens §4 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

12 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Markeringen af forskellige positioner vil, ifølge socialarbejderne, udgøre en barriere for etableringen af et tillidsfuldt samarbejde og en god relation Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

13 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Professionel Bruger Objekt Det sociale problem Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

14 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Professionel Bruger Det sociale problem Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

15 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Fremfor at overgive magt og sætte klientens livsindstilling i fokus nedbrydes klientens magt og identitet Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

16 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Institutionaliserede praksisformer kan kun overleve på længere sigt, hvis der er klienter, som er indstillet på, eller kan bringes til, at definere deres ”individuelle livsprojekt” i overensstemmelse med socialarbejdernes professionelle forståelse Järvinen og Mik-Meyer Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

17 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Klientens ”villighed” til at acceptere eller overtage den institutionelle identitet bliver således omdrejningspunktet i samarbejdet Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

18 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Denne stigmatiserings- og skabelsesproces, er desuden med til at fastholde det sociale arbejdes fokus på, at det er forhold inde i klienten – og ikke ydre strukturelle forhold – som skal bearbejdes Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

19 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Det er centralt at synliggøre og markere brugernes og de professionelles positioner frem for at skjule og usynliggøre dem - kun herigennem vil det være muligt at forholde sig til magten og eventuelt ændre magtforholdene Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

20 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Organisationskulturen de-koder professionel kundskab Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

21 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Næstekærligheden er blevet afløst af velfærdskærligheden Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

22 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Den bureaukratiske mønstermaskine Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

23 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Ro Regelmæssighed Renlighed Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

24 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Menneskebehandling og professionelle er i sådanne organisationer præget af rutiner, rationalitet, bureaukrati, organisering, administration, logik, regler, instrukser, standarder og metoder Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

25 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Der er tegn på, at de velorganiserede systemer og de behandlingsmæssige teknikker ikke passer til organiserede problemer, til menneskers tilfældige og pludselige sygdomme, kriser og handlinger - til at rumme menneskers uforudsigelige liv Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

26 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt De offentlige systemer – og dermed velfærdsstaten – fremstår ikke tilgængelige for borgerne generelt og brugerne specifikt Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

27 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Usynlige og ubevidste vaner, kutymer og kulturer i systemerne og faggrupperne kommer til at modarbejde selv ønskede idealer for indsatsen Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

28 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt ”Godt bankende socialarbejder hjerte" Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

29 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt De mest hjælpeløse brugere som Efterspørger den professionelles kundskaber Underkaster sig rammerne for hjælp Er taknemmelige for hjælpen Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

30 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Alkoholikeren og stofmisbrugeren beruser sig i deres stof Socialrådgiveren beruser sig i at være hjælper Wolfgang Schmidbauer Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

31 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Hjælpersyndrom Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

32 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Hjælpsøgersyndrom Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

33 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Skintilpasning Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

34 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Ansøgerfasen Læretidsfasen Klientfasen Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

35 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Ikke blot påtager socialarbejderne sig en magtfuld position, men klienterne påtager sig samtidig en underdanig rolle og position og bliver dermed en (mere eller mindre) villig agent for deres egen selvdisciplinering Järvinen og Mortensen Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

36 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Refleksion som kultur Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

37 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Ændre den bureaukratiske mønstermaskine til den refleksive organisation Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

38 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Såfremt ledelsen ikke dagsordensætter involveringen af brugerne, er det ikke muligt for socialarbejderne at fokusere på dette tema i arbejdet Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

39 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Involvering og refleksion må bygge på en synliggørelse – frem for usynliggørelse – af den uundgåelige magt Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

40 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Det er centralt at arbejde på, at gøre den eksisterende magt produktiv Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

41 Lars Uggerhøj Aalborg Universitet
Magt og afmagt Give brugerne midler til at indgå i den kamp om magten, som er uundgåelig i mødet Lars Uggerhøj Aalborg Universitet


Download ppt "Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google