Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regnskabsanalyse, HA 5. semester Lektion 19-20 Regnskabsanalyse HA 5. semester.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regnskabsanalyse, HA 5. semester Lektion 19-20 Regnskabsanalyse HA 5. semester."— Præsentationens transcript:

1 Regnskabsanalyse, HA 5. semester Lektion 19-20 Regnskabsanalyse HA 5. semester

2 Regnskabsanalyse, HA 5. semester Lektion 19-20 Formål med kurset Analyse af finansiering og likviditet (fortsat) –Cash flow ratios relativ risiko (solvens og likviditet) –Øvelse/opgave Kunne beregne og kommentere cash flow ratios for de to virksomheder

3 Regnskabsanalyse, HA 5. semester Lektion 19-20 Cash flow ratios

4 Regnskabsanalyse, HA 5. semester Lektion 19-20 Cash flow ratios Nøgletal som undersøger: –Virksomhedens solvens og likviditet (relativ risiko) Operating cash flow (OCF) Cash current debt coverage Funds flow coverage (FFC) Cash interest coverage –Virksomhedens levedygtighed/going concern (absolut risiko) Capital expenditure Total debt Total free cash (TFC) Cash flow adequacy (CFA) Lektion 21-22

5 Regnskabsanalyse, HA 5. semester Lektion 19-20 Cash flow ratios (fortsat) Generelt om cash flow ratios –Hvad måler de: vi ønsker at måle dækning af det, der står i nævneren de midler vi ønsker at se tilstrækkeligheden af står i tælleren –Indholdet i tælleren Pengestrøm fra driften efter korrektion for bindinger i arbejdskapitalen (CFFO) = kort sigte/præcis opgørelse EBIT (uden korrektion for bindinger i arbejdskapitalen) = længere sigte/”de store briller”

6 Regnskabsanalyse, HA 5. semester Lektion 19-20 Cash flow ratios (fortsat) Operating cash flow (OCF) –Måler virksomhedens evne til selv at generere kontanter til at betale gæld, der forfalder indenfor nær fremtid (1 år)

7 Regnskabsanalyse, HA 5. semester Lektion 19-20 Cash flow ratios (fortsat) Operating cash flow (OCF) - eksempel –CFFO = 167.000 –Kortfristet gæld = 120.000 –Viser, at virksomheden er i stand til selv at finansiere betalingen af den kortfristede gæld (i det kommende år).

8 Regnskabsanalyse, HA 5. semester Lektion 19-20 Cash flow ratios (fortsat) Cash current debt coverage –Definitioner CFFO = Pengestrøm fra driften efter korrektion for bindinger i arbejdskapitalen Betalte udbytte = Betalt udbytte afsat skyldig sidste år jf. pengestrømsopgørelse Kortfristet gæld = Kortfristet gæld jf. balancen (forfald indenfor 1 år) –Måler virksomhedens evne til at kunne betale sin kortfristede gæld tager hensyn til ledelsens udbyttepolitik

9 Regnskabsanalyse, HA 5. semester Lektion 19-20 Cash flow ratios (fortsat) Cash current debt coverage - eksempel –CFFO = 167.000 –Betalte udbytte = 50.000 –Kortfristet gæld = 120.000 –Under hensyntagen til den af ledelsen valgte udbyttepolitik kan virksomheden knap nok betale sin kortfristede gæld med det cash flow der er skabt i perioden (= behov for anden finansiering)

10 Regnskabsanalyse, HA 5. semester Lektion 19-20 Cash flow ratios (fortsat) Funds flow coverage (FFC) –Definitioner: EBITDA = driftsresultat før afskrivninger og amortisering af goodwill Renter = Renteomkostninger jf. resultatopgørelsen Skattekorrigeret afdrag på gæld = afdrag på gæld jf. pengestrømsopgørelse/(1-skattesats) Skattekorrigeret udbytte præference aktier = udbytte præference aktier/(1-skattesats) –Måler virksomhedens evne til at dække ”u-undgåelige” udgifter renter, afdrag (og udbytte)

11 Regnskabsanalyse, HA 5. semester Lektion 19-20 Cash flow ratios (fortsat) Funds flow coverage (FFC) - eksempel –EBITDA = 90.000 –Renteomkostninger = 6.000 –Afdrag på gæld = 21.000 –Udbytte præf. aktier = 0 –Skattesats = 30% –Da over 1,0 kan renter og afdrag betales, og desuden er der mulighed for reinvestering og dermed vækst

12 Regnskabsanalyse, HA 5. semester Lektion 19-20 Cash flow ratios (fortsat) Cash interest coverage –Definitioner CFFO = Pengestrøm fra driften efter korrektion for bindinger i arbejdskapitalen Betalte renter = Betalte renter jf. pengestrømsopgørelsen (før skat) Betalt skat = Betalt skat i året jf. pengestrømsopgørelsen –Måler virksomhedens evne til at kunne betale renter på hele sin gæld hvis < 1,0 er der risiko for ikke at kunne betale renter på lån, og dermed skal renterne betales ved at fremskaffe likviditet fra andre kilder

13 Regnskabsanalyse, HA 5. semester Lektion 19-20 Cash flow ratios (fortsat) Cash interest coverage - eksempel –CFFO = 167.000 –Betalte renter = 100.000 –Betalt skat = 33.000 –Da over 1,0 kan renter betales, og desuden er der mulighed for reinvestering og dermed vækst

14 Regnskabsanalyse, HA 5. semester Lektion 19-20 Opgave Cash flow ratios

15 Regnskabsanalyse, HA 5. semester Lektion 19-20 Opgave Med udgangspunkt i regnskaberne for Flügger og eHuset laves følgende: –Beregn og kommentér cash flow ratios vedrørende solvens og likviditet –Konklusion!!!


Download ppt "Regnskabsanalyse, HA 5. semester Lektion 19-20 Regnskabsanalyse HA 5. semester."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google