Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arkitektur - software. RHS - Informationsteknologi 2 Software-arkitektur Formålet med software-arkitekturen er at definere en software-”platform”, som.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arkitektur - software. RHS - Informationsteknologi 2 Software-arkitektur Formålet med software-arkitekturen er at definere en software-”platform”, som."— Præsentationens transcript:

1 Arkitektur - software

2 RHS - Informationsteknologi 2 Software-arkitektur Formålet med software-arkitekturen er at definere en software-”platform”, som (effektivt) understøtter vores data- model Software-”platform”: Den samling af software, vi vil benytte i virksomheden Mange problemstillinger at overveje…

3 RHS - Informationsteknologi 3 Software-arkitektur Hvor speciel er vores virksomhed? Små eller store løsninger / leverandører? Én eller flere leverandører? Egne kompetencer / præferencer Modularitet – trinvis indførsel Indflydelse på organisation og opgaver Kan vi gøre det selv, eller skal vi have hjælp?

4 RHS - Informationsteknologi 4 Hvor specielle er vi? Enhver virksomhed er unik… …men, jo mindre unik, jo bedre! Hvorfor? Langt nemmere at basere sin løsning på allerede eksisterende software Der findes efterhånden mange branche-specifikke standard- produkter

5 RHS - Informationsteknologi 5 Hvor specielle er vi? almindelig virksomhed speciel virksomhed standard software specialudviklet software Standard Unikt

6 RHS - Informationsteknologi 6 Hvor specielle er vi? Hvordan afgør vi, hvor specielle vi er? Spørg! Ingen vej udenom at lave ”research” hos forskellige leverandører Kan gøres på egen hånd, eller f.eks med hjælp fra konsulenter Mange konsulentfirmaer kender ”landskabet” indenfor specifikke brancher? Er konsulenten uafhængig…?

7 RHS - Informationsteknologi 7 Hvor specielle er vi? VirksomhedLeverandør Konsulent- firma

8 RHS - Informationsteknologi 8 Hvor store er vi? Jo større virksomhed, jo mere komplekse data- strukturer og datastrømme Typisk forskellige produk- ter til forskellige størrelser af virksomheder MEN mange leverandører vil gerne prøve at dække hele markedet…

9 RHS - Informationsteknologi 9 Store og små… En stor leverandør kan – selvfølgelig – sagtens være leverandør til små virksomheder Derfor svært at ”kategorisere” leverandører efter hvem deres produkter retter sig mod I sidste ende må man skele til budgettet Små løsninger (få tusinde kroner) Store løsninger (100+ millioner)

10 RHS - Informationsteknologi 10 Hvem er det…?

11 RHS - Informationsteknologi 11 Erik Damgaard Grundlagde Damgaard Data i 1984, sammen med sin bror Preben Fusioneret med Navision i 2000 Solgt til Microsoft i 2002 for 11 mia. kr! AXAPTA oprindeligt udviklet af Damgaard Data Nu Microsoft Dynamics AX Andre produkter: XAL, C5 Primært rettet mod mindre virksomheder

12 RHS - Informationsteknologi 12 I den anden ende… En meget stor leverandør af store, omfattende løsninger er SAP SAP: Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung (ja, det er tysk…) Leverandør – en af mange – af egentlige ERP-systemer ERP: Enterprise Resource Planning

13 RHS - Informationsteknologi 13 ERP - systemer Oprindeligt betegnede ERP systemer til planlægning af ressourceforbrug – som navnet siger… Oftest brugt i forbindelse med produktion / logistik Nu brugt som generel beteg- nelse for større, integrerede systemer til virksomheder

14 RHS - Informationsteknologi 14 En eller flere leverandører Kan lyde ideelt at have én enkelt leverandør af software: –Fuld integration burde være en selvfølge –Homogene grænseflader –Et point-of-contact i forhold til udvidelser, support med videre –Er man stor nok, kan man måske ligefrem samarbejde med leve- randøren om udvidelser

15 RHS - Informationsteknologi 15 En eller flere leverandører Bestemt også ulemper ved én leverandør: –Sjældent at én leverandør er bedst til ”alt” –Større kompromiser –Stærk afhængighed af leverandør Tilsvarende fordele / ulemper ved flere leverandører

16 RHS - Informationsteknologi 16 En eller flere leverandører En leverandørFlere leverandører Afhængighed af enkelt leverandør HøjLav Mulighed for at vælge bedste del-løsning LavHøj Integration Høj?? Krav til uddannelse HøjeHøjere Indførelse KompleksMere kompleks Pris ??

17 RHS - Informationsteknologi 17 En eller flere leverandører Så hvad gør vi? Research! På egen hånd, eller med hjælp fra konsulenter Findes også rapporter fra analyse- firmaer om hvilke del-løsninger der er markedsførende Erfaringer fra tilsvarende virksomheder (svært…)

18 RHS - Informationsteknologi 18 Kompetencer og præferencer Man bør også huske at vende blikket indad… En gennemgribende indførsel / omlægning af IT- platformen vil betyde store ændringer i udførsel af forretningsprocesserne Er virksomheden klar til det? Hvordan tilvejebringes de rette kompetencer? –Uddannelse? –Udskiftning? –Kompromiser?

19 RHS - Informationsteknologi 19 Kompetencer og præferencer Virksomheden kan også have ”tradition” for bestemte produkter Hvad med sprog? Skal ikke undervurderes… Kan måske lette accepten af et nyt system, hvis visse slutbruger- systemer bevares Tag slutbrugerne med på råd!!

20 RHS - Informationsteknologi 20 Modularitet – trinvis indførsel Big Bang – strategien: –Luk virksomheden fredag kl. 15 –Indfør systemet i weekenden –Åbn igen mandag kl. 7 –Kør med det nye system Virker sjældent i praksis… Måske ikke engang muligt – kan man skifte hjul på en bil der kører…?

21 RHS - Informationsteknologi 21 Modularitet – trinvis indførsel Stort set alle større systemer er modulære i dag – udnyt det! Trinvis indførsel giver en række fordele: –Mindre forpligtende ”commitment” –Nemmere process –Evaluering af mindre system –Mulighed for at hoppe fra / skifte leverandør –Smør det hjul der knirker mest… –Langsommere ændring af kultur, kompetencer, m.v.

22 RHS - Informationsteknologi 22 Organisation og opgaver I princippet burde software-arkitektur ikke have indflydelse på opgaver – skal ”bare” være medie for vores data-model Kan næppe skilles helt ad i praksis Et tilstrækkeligt smart system kan måske helt automatisere visse ”komplekse” opgaver, f.eks detail-planlægning af produktion Men kan det fjerne eksistensgrundlaget for visse grupper medarbejdere…?

23 RHS - Informationsteknologi 23 Organisation og opgaver Eksempel: mellemledere udarbejder daglige planer for produktion, baseret på taktiske data (prognoser, med videre) Nyt, smart ERP-system kan på egen hånd beregne produk- tionsplaner ud fra taktiske data Farvel, mellemleder…?

24 RHS - Informationsteknologi 24 Kan vi selv…? Når vi nu har besluttet os… Hvordan skal systemet så indføres? –Egne folk? –Hjælp udefra? Meget afhængig af løsningens kompleksitet, men nemt at undervurdere opgaven Mange konsulentfirmaer tilbyder både hjælp til valg og indførelse af en løsning – men er de uafhængige…?


Download ppt "Arkitektur - software. RHS - Informationsteknologi 2 Software-arkitektur Formålet med software-arkitekturen er at definere en software-”platform”, som."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google