Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kort intro: Dagens program: NAVIGATION Gert 39 år gammel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kort intro: Dagens program: NAVIGATION Gert 39 år gammel"— Præsentationens transcript:

1

2 Kort intro: Dagens program: NAVIGATION Gert 39 år gammel
Vvs & Energimontør 1997 Har været selvstendig i ca. 5 år alt inden for bygge og anlæg Kloakmester uddannet 2010 Enlig far til Nicolai på 6½ år Bor i hus i en lille by Thorsø Tidligere Formand for ”FUNDAMENTET”. Og næstformand i DSR også her på stedet Tavlerne Navigation Dagens program Information om projektet. Virksomheden. Analyser Trafik Jord kørsel Bygge elevator Mængder Kloak Betonelementer Kontrakter Opstarts fasen Økonomi Udførsel Tidsplaner Elementer Leverance Aflevering. Evt. fundaments forskalling SAGSMAPPE FREM KNAP EVT. UNDERMAPPE START TILBAGE KNAP FREMLÆGGELSE

3

4 01 Ansættelsesvilkår Afskedigelse timelønnede Ansættelses timelønnede Ansættelse Funktionær

5 02 Arbejdsmiljø Firmahåndbog APV PSS KS - håndbog Mønster arbejdsplads PSS-Aftale om sikkerhed PSS-Skriftelig varsel

6 03 Overenskomster

7 04 Virksomhed

8 01 Udbudsbreve 02 Arbejdsbeskrivelser 03 Materialer Og Bygherrekrav 04 HE-Kalkulation 05 HE-Mængder 06 Tilbudslister 07 Risikoberegning 08 Udbudsmateriale til UE 09 Besigtigelse af bygge plads 10 Analyser 11 Maskine Data 12 Maskintids beregning fra UE 13 Mandetimer fra UE 14 Priser Udbudsmateriale Q-C

9 01 Udbudsbreve 02 Arbejdsbeskrivelser 03 Materialer Og Bygherrekrav 04 UE-Kalkulation 05 UE-Mængder 06 UE-Tilbudslister 07 Risikoberegning 08 Udbudsmateriale fra HE-Konbyg 09 Besigtigelse af bygge plads 10 Analyser 11 Maskine Data 12 Maskintids beregning 13 Mandetimer 14 Priser Udbudsmateriale Q-C

10 01 Udbudsbreve 02 Arbejdsbeskrivelser 03 Materialer Og Bygherrekrav 04 UE-Kalkulation 05 UE-Mængder 06 UE-Tilbudslister 07 Risikoberegning 08 Udbudsmateriale fra HE-Konbyg 09 Besigtigelse af bygge plads 10 Analyser 11 Maskine Data 12 Maskintids beregning 13 Mandetimer 14 Priser Udbudsmateriale Q-C

11 01 Udbudsbreve 02 Arbejdsbeskrivelser 03 Materialer Og Bygherrekrav 04 LEV-Kalkulation 05 LEV-Mængder 06 LEV-Tilbudslister 07 Risikoberegning 08 Udbudsmateriale fra HE-Konbyg 09 Besigtigelse af bygge plads 10 Analyser 11 Maskine Data 12 Maskintids beregning 13 Mandetimer 14 Priser Udbudsmateriale Q-C

12 01 Udbudsbreve 02 Arbejdsbeskrivelser 03 Materialer Og Bygherrekrav 04 UE-Kalkulation 05 UE-Mængder 06 UE-Tilbudslister 07 Risikoberegning 08 Udbudsmateriale fra HE-Konbyg 09 Besigtigelse af bygge plads 10 Analyser 11 Maskine Data 12 Maskintids beregning 13 Mandetimer 14 Priser Udbudsmateriale Q-C

13 Kontrakt Tilbudsliste Kontrakt Tilbudsliste Juridisk tidsplan Kontrakt Tilbudsliste Organisationsplan Udregning af sikkerhed Bygherres pligter Koordinator P og b Indkaldelse kor. opstartsmøde Kontrakt Tilbudsliste Aftale Notat Kontrakt Tilbudsliste

14 Under entreprenører og leverandører
Økonomi PSS-Person Sundhed og Sikkerhed Møder. Tilsyn. STD Aconto begæring til BH. Revideret PSS PSS. Tidsplaner. Aftaleseddel. Økonomi. Likviditets budget Bank HE Byggeplads indretning APV Taktplaner. Organisations plan Produktions kalkulation HE KS. D og V. Skilteplan Nørre allé Forventet betalingsoversigt BH STD sikkerheds møde ref. Møder. Tilsyn. APV PSS. Tidsplaner. Anmeldelse af kran. Aftaleseddel. Økonomi. Anmeldelse af byggeplads APV Taktplaner. STD Aconto begæring til HE. Særligt farligt arbejde KS. D og V. Likviditets budget Bank UE Kvalitetssikring Produktions kalkulation UE Ks-håndbog HE Møder. Tilsyn. Forventet betalingsoversigt HE Ks-håndbog UE PSS. Tidsplaner. Modtagekontrol Aftaleseddel. Økonomi. Planlægning APV. Taktplaner. Proceskontrol Indkaldelse kor. opstartsmøde KS. D og v. Slutkontrol Kor. Opstartsmøde Ref. Bemanding, maskine og leverance-plan Møder. Tilsyn. PSS. Tidsplaner. Leverance plan (elementer kun uge 4) Aftaleseddel. Økonomi. Hovedtidsplan APV. Taktplaner. Byggetidsplan KS. D og V. Taktplaner

15 Under entreprenører og leverandører
Økonomi PSS-Person Sundhed og Sikkerhed Møder. Tilsyn. Aconto begæringer til BH. Revideret PSS PSS. Tidsplaner. Likviditets budget Bank HE Byggeplads indretning Aftaleseddel. Økonomi. Organisations plan APV Taktplaner. Produktions kalkulation HE KS. D og V. Forventet betalingsoversigt BH Skilteplan Nørre allé STD sikkerheds møde ref. Stade opgørelser HE APV Møder. Tilsyn. PSS. Tidsplaner. Anmeldelse af kran. Aftaleseddel. Økonomi. Anmeldelse af byggeplads APV Taktplaner. Aconto begæringer til HE. Særligt farligt arbejde KS. D og V. Likviditets budget Bank UE Kvalitetssikring Produktions kalkulation UE Ks-håndbog HE Møder. Tilsyn. Forventet betalingsoversigt HE Ks-håndbog UE PSS. Tidsplaner. Stade opgørelse UE. Modtagekontrol Aftaleseddel. Økonomi. Planlægning Proceskontrol APV. Taktplaner. Byggemøder og Referat Slutkontrol KS. D og v. Sikkerhedsmøder og referat Bemanding, maskine og leverance-plan Møder. Tilsyn. Leverance plan (elementer) PSS. Tidsplaner. Hovedtidsplan Aftaleseddel. Økonomi. Byggetidsplan APV. Taktplaner. Taktplaner KS. D og V. 3 ugers plan.

16 Aflevering Mangler 1 og 5år eftersyn Færdig melding Procedure aflevering Garanti nedskrives Drift og vedligehold afleveres samlet for hele byggeri Aflevering protokol

17

18 Kontrakt Tilbudsliste 01 Udbudsbreve 02 Arbejdsbeskrivelser 03 Materialer Og Bygherrekrav Kontrakt Tilbudsliste 04 HE-Kalkulation 05 HE-Mængder Kontrakt Tilbudsliste 06 Tilbudslister 07 Risikoberegning 08 Udbudsmateriale til UE Koordinator P og b 09 Besigtigelse af bygge plads 10 Analyser Kontrakt Tilbudsliste 11 Maskine Data 12 Maskintids beregning fra UE 13 Mandetimer fra UE 14 Priser Udbudsmateriale Q-C Aftale Notat Kontrakt Tilbudsliste Juridisk tidsplan Organisationsplan Udregning af sikkerhed Bygherres pligter Indkaldelse kor. opstartsmøde

19 Information omkring projektet:
Jeg har valgt et projekt fra praktikstedet Q-Construction ”Høgh og Rousing” Projekt ejendom. Nørre allé 78 her i Aarhus. Det er et projekt som ikke har været i udbud endnu Det er ikke færdig projekteret Skal udbydes i totalentreprise Tideligt udbud. Dvs. i Disp./ projekt forslags fasen Jeg har kun haft en 3D BIM model og nogle bygherre krav. Håndværksmesteren check liste blev nærmest et Arbejds redskab i stedet for. Juridisk tidslinje har også været til stor hjælp. Har deltaget i en Erfa. gruppe bestående af 8 – fælles semester tidsplan Projekt fra praktik Projekt ejendom Har ikke været i udbud Tidligt Udbud i totalentreprise Som grundlag 3D BIM Model Håndværkerens tjekliste. Juridisk tids linje Erfa gruppe

20 Opbyggelse - HE og UE osv. - Vis diagram.
Virksomheden: Virksomheden. Opbyggelse - HE og UE osv. - Vis diagram. Hvad er forskellen mellem A/s og ApS --A/s skal der være bestyrelse på mindst 3 og kapital på --ApS vælger man selv om der ønskes en bestyrelse kapital på Egen produktion af byggeplads. - Specielt i denne sag Ansættelse - vi skulle jo gerne have nogen til at bestille noget vis ansættelses bevis 30dag med 8 timer om ugen Overenskomster – grundlag for time løn Q-C indgået aftale faktor faglært1,65 og ufaglært 1,55 Der findes også en firma håndbog - opsigelse, barsel firmafester mobning uddannelse tøj, uheld APV – Arbejds plads vurdering. Kort eksempel Problem: Bliver tung i hovedet sidst på dagen måske manglende udluftning Handleplan: X går til leddelsen for se hvad der kunne gøres ved det. Ledelsen siger : har ikke tid til det men du får hermed lov til kontakte Ventilations firma der kan se på sagen i mellemtiden støre udluftning Opbyggelse A/s og ApS Egen produktion byggeplads Ansættelse - Vikar Overenskomster Lønforhandlinger Firma håndbog. APV Arbejds miljø

21 Analyse - Trafik regulering og skilteplan:
Arbejdsmiljø – denne anelyse – reklame – jeg så penge – så tænkte jeg arbejdsmiljø. Lyskryds skal sættes ud af drift og nyt opsættes Resterende kørebane skal være min 3,5 meter ellers omkørsel. Dette var en væsentlig faktor i pris skiltning alene kostede ca kr. For en måned der er ikke regnet en time løn for opsætning og vedligehold af skilte.. Skiltes en måned for ud. 50m før et vejarbejde i by Betyder her øget skiltning Vedligehold af afspærring ”Reklame på stilads” Tjene penge på stiladset

22 Analyse - jord kørsel cyklus:
Ikke ligegyldigt hvad tid på døgnet der skal køres. Hvis transport for går om natten går det klart hurtigere 18.30 til er skal jeg kun bruge fire biler for holde gravemaskinen beskæftiget Mens jeg skal bruge 7 biler i tidsrummet Kyststrækningen i Århus er kun åben i to spor. Skilte plan som vi så tidligere ikke tilladt at afspærre på den måde i hverdage – Ifølge notat fra kommune Her ville jeg nok gå ind og lave en fast aftale med en vognmand. Har nok satset lidt her for bad først om tilbud fra en vognmand efter vundet licitation 18.30 og ,96 bil - 4 06.45 og ,29 bil -7 Det er ikke tilladt at spærre på hverdage I kalkulationen er der på regnet weekend arbejde Hvordan får du nogen til arbejde i Weekend Reklame på stilads Arbejde med ”FUNDAMENTET” Arbejdsmiljø større fokus

23 Analyse - Elevator: Ingen plads til byggeplads Adgangsforhold
Fordel elevator. Hurtigt etableret Fulstendig testet Sparet kr. Bedre Arbejds miljø Badekabiner/elementer En færdig løsning Etablering af strøm. Service stik. Analyse – elevator. Ikke meget plads til bygge plads. Adgangs forhold under byggeri har analyseret mig frem til kone elevator - Vis analyse For at udgå trafik gennem en lejlighed i alle plan ville en central løsning være at fortrække Døre og vinduer kan lukkes hurtigt til lejlighederne. En løsning i to måneder uden på byggeri koster KONE vil Have som enegangs beløb. Badekabiner/elementer kan hjølpe på arbejdsmiljø. Grundet hurtig etablering af el. Det sagde sig selv at kun tårn kran var en løsning - ikke må afspærrer veje i længere tid.

24 Mængder - kloak: Mængder – kloak:
Jeg har set på lidt afløb fundet mængder gennem revit samt optalt på tegning og indskrevet i mængede skema. Jeg bruger hele længder rør altså ikke muffer kun på lodrette rør til regnvand – det skal være så rør hydraulisk som muligt Så spild vil nok ligge på % afhængig af hvor meget der kan anvendes på regnvandet. Da det er tilbud har jeg tillagt 5% materiale prisen til div hjælpe materialer. Div. hjælpe materialer kan være – Muresnor, sav, brøndfedt, tommestol, kridt, blyant, osv. Har samlet mængderne og lagt monterings tider på – vedlæg mandetime beregning. Pris x moms Optæller på tegning Mængde skema Samleark. Kalkulere tid erfaring eller at488 Prissætter med tid Og materiale priser. Tillagt div. Hjælpe materialer5% Regnet med spild 10% Pris X moms

25 Mængder - Betonelementer:
3D BIM har jeg anvendt til mange mængder. Lavpraktisk udgave – modellen er udarbejdet til det her formål med mængder baseret på skole projektet her Mange data som højder tykkelser u-værdi ja helt frem til hvilken maling - har dog ikke gået i dybde med overflader. Priser kommer fra beregn selv prisen 2012. Har regnet mig frem til en pris for elementer incl. Badekabiner/elementer på X Moms Men jeg vender tilbage til skemaerne under udførsels fasen. 3D BIM mængder fra Revit Lavpraktisk udgave. Kan trække længder højder tykkelse Mange nyttige info i 3D modellen. Priser er fra beregn selv prisen 2012 Vender tilbage til skemaer i udførsel Pris X Moms.

26 Modtager tilbud fra UE regner mængder og samlet tilbud:
Tilbudsliste Tilbudsliste Tilbudsliste Modtager tilbud fra UE regner mængder samlet tilbud: Modtager tilbud fra UE – tillægger fortjeneste samt ”fælles Udgifter” Udgifter på ca kr. jeg gerne vil gemme i UE priserne af de ”fælles Udgifter” det gør jeg ved finde ud af hvor mange % af den samlede entreprise som de forskellige underpunkter i tilbudslisten udgør af den samlede entreprise sum. Udtager selv mængder på byggeplads. Kran, Skurer, Hegn, Skiltning, Element støtter. – Tanken er at leje så meget det samme sted eller indkøbe det til formålet for få den størst mulige % i leje rabat. Vinter har jeg ikke regnet med det blev men det kan jo som vejret arter sig fortiden godt ske det stadig er i bygge perioden derfor har jeg regnet det med i risiko sammen med nogle parkerings pladser nærmest som et eksempel. Tilbudsliste Modtager tilbud fra UE Tillægger fortjeneste på UE Regner selv mængder byggeplads Har ikke regnet vinter men.. Risiko – eksempel kr. Pris X Moms.

27 Kontrakter : Kontrakt Tilbudsliste Kontrakt Tilbudsliste
Juridisk tidsplan Kontrakt Tilbudsliste Organisationsplan Udregning af sikkerhed Bygherres pligter Koordinator P og b Indkaldelse kor. opstartsmøde Kontrakt Tilbudsliste Kontrakter. Bygherre finder ud Konbyg billigst Kontrakter skrives under med bygherre og efterfølgende under entreprenører Sikkerhed stille for begge parter bygherre er det halvdelen af entreprise summen da den skal udgør 3 mdr. gennemsnitlig betaling og byggeri kun vare et halvt år Konbyg stiller 15 % og under entreprenør lige så. KONBYG.DK A/S – Er billigst. KONBYG.DK A/S – Kontrakt BH KONBYG.DK A/S – Kontrakt UE Der stilles sikkerhed. BH - HE: x moms 3.mdr. HE - BH: x moms 15% HE - UE02: x moms 3.mdr. UE2 - HE: x moms 15% Kontrakt Tilbudsliste

28 Opstarts fasen : Økonomi PSS-Person Sundhed og Sikkerhed
STD Aconto begæring til BH. Revideret PSS Likviditets budget Bank HE Byggeplads indretning Organisations plan Produktions kalkulation HE Skilteplan Nørre allé Forventet betalingsoversigt BH STD sikkerheds møde ref. APV Anmeldelse af kran. Anmeldelse af byggeplads STD Aconto begæring til HE. Særligt farligt arbejde Likviditets budget Bank UE Kvalitetssikring Produktions kalkulation UE Ks-håndbog HE Opstarts fasen : eller perioden mellem kontrakter til opstart Revidere PSS – adresser på alle – byggeplads planer – beredskabs plan Skilteplan godkendes hos politi og øvrige myndigheder. Der søges grave tilladelse. – ellers dækker forsikring ikke en tilladelse indebære lednings oplysninger Naboer informeres om forstående arbejde og kontakt oplysninger hvis de mod forventning skulle have noget på hjertet. Ks indsamles fra entreprenører og gennem gåes om deres system er tilstrækkelig for byggesagen. Byggeplads anmeldes til kommunen og AT Kran anmeldes til AT – denne skal gennemgå et årligt check og der skal forefindes en kran bog i på eller ved kranen hvis AT spørger. Der udarbejdes APV. Eksempel hvis element er vand til den type og har en gælden APV er det ikke nødvendigt opdatere denne med mindre den er over 3 år gammel Forventet betalingsoversigt HE Ks-håndbog UE Modtagekontrol Planlægning Proceskontrol Indkaldelse kor. opstartsmøde Slutkontrol Revideret PSS Skilteplan Grave tilladelse Naboer adviseres KS fra UE gennemgået Byggeplads anmeldes Kran anmeldes APV hvis ikke det er der. Kor. Opstartsmøde Ref. Bemanding, maskine og leverance-plan Leverance plan (elementer kun uge 4) Hovedtidsplan Byggetidsplan Taktplaner

29 Opstarts fasen - økonomi :
Forvente betalings over sigt noglr bygherre vi gerne se hvad de ca skal betale hver månede den er udarbejdet in henhold til en tænkt tidsplan Likviditet er for se om indtægter hænger sammen med udgifter gennem byggesagen her er den lavet sådan at HE ikke betaler UE før BH hr betalt HE forskelv på 5 dage. STD a conto begæring gøres klar Forventet betalings oversigt Likviditet til bank Std. aconto begæringer

30 Udførsel – tidsplaner :
Overordnet tidsplan bemandings planen – løbende opdateres jeg har her arbejdet med alle entreprenører Den hænger sammen med øvrige tidsplaner og leverancer i nederste del ser man kommende leverancer og om hvilke maskiner der er på pladsen. Likviditets budgettet fra før er nu blevet økonomi styrring om man vil den kan man nu holde op mod de forvente udgifter da den selv tilpasser sig efter stade opgørelserne. Til højre ser vi stadeopgørelses skema hvor byggelederen efter hvert bygge møde indtaster udførsels procenten her er der godt nok kun stade opgørelser på for hver måned men der kunne sagtens have været flere Når en måned er ved rinde ud kan man se på stade opgørelsen hvad der skal laves aconto begæringer på faktisk er det bare at skrive begæringen ud den er nemlig linket sammen med økonomistyringen. Skulle økonomi ikke være enig i stage opgørelserne eksempel standen på arbejde laves 5 dage før der bliver lavet aconto dvs. relt arbejde kunne være mere så der mulighed for selv rette en % sats til Igen rette begæringen sig selv den skal bare skrives ud. Stade datoer er lagt ind i bemanding skemaet som igen hænger sammen med maskiner og leverancer som beskrevet før. Overordnet tidsplan – bemandings tidsplan Leverancer og maskiner ses nederst. Likviditets - bygge økonomi om man vil Her kan man lave erfaring opsamling. Stade opgørelser Økonomi afd. kan rette stade opgørelser Stade dato lagt i bemanding.

31 Udførsel - Elementer: Udførsel - Elementer:
Proces diagram forberedelse – kontrol af anden mands arbejde passer mål ikke med det der er beskrevet tolerancer kontaktes byggeleder det vuderes om det skal laves om eller der skal udfyldes en afviger rapport hvis ikke det er en væsentlig hindring for byggeriet kan fortsætte det kan også være noget økonomi i det senerer hvis eksempelvis mure skal lappe nogle huller grunder noget støbe har lavet så kommer der efter regning på det vil støbe så accepeter det eller vil han selv rette det med det samme. Leverance så så kan man se hvad der skal laves afkald på fra elementleverandøren KONBYG Element Leverance Samtidig ed der det også til se hvor de enkelte elementer skal leveres og monteres her med klok slet grundet byggepladsen størelse. Proces forberedelse for montage Proces udstøbning af element. Leveranse oversigt kun uge 4 Bruges som afkalder planer og Montage planer

32 Udførsel – leverance: Leverancen på tidsplan
Bemandings plan linket til uge Bruges som af kalder planer og Montage plan 12 trappe elementer og dæk. 144 dæk elementer. 122 væg elementer. 278 elementer i alt. Der er nu monteret 38 elementer svarende til ca 14 % Det kan vi så skrive ind i stade opgørelserne. Udførsel – leverance: Bemandingsplan er nok nærmer blevet til bygge tids plan i det her tilfælde er jeg nod til holde alt op i mod hindanden så 3 ugers planer findes faktisk ikke jeg er helt ned på uge og time basic Leverancerne på elementer kan nu holdes op med denne plan og jeg kan se den i forhold til andre leverancer, Jeg kan se om kranen nu også er tilrådighed. Til andre leverancer Er der andre maskiner der skal til som hindre jeg kan komme til med elementer eller ligende. 12 trappe elementer og dæk. 144 dæk elementer. 122 væg elementer. 278 elementer i alt. Der i uge 4 leveret og monteret 20 væg elementer 2 trappe elementer og 16 dæk i alt 38 svarende til 13,66 % man ville hvis der var stade her kunne sætte elementmontage til måske 14 %

33 Aflevering: Aflevering Mangler Procedure aflevering 1 og 5år eftersyn
Færdig melding Aflevering protokol Garanti nedskrives Underentreprenør Underentreprenørerne færdig melder deres entrepriser til hovedentreprenøren. Hovedentreprenøren indkalder til foreløbig mangel gennemgang. Der afholdes foreløbig mangel gennemgang mellem hovedentreprenøren og underentreprenørerne. Hovedentreprenør Hovedentreprenøren færdig melder hovedentreprisen til bygherren. Bygherren indkalder hovedentreprenøren til afleveringsforretning. Der afholdes afleveringsforretning mellem bygherre og hovedentreprenør. Hovedentreprenør indkalder underentreprenørerne til afleveringsforretning. Der afholdes afleveringsforretning mellem hovedentreprenøren og underentreprenørerne Underentreprenørerne fremsender slutregning til hovedentreprenøren Hovedentreprenøren fremsender slutregning til bygherren Bygherre Bygherren færdig melder byggeriet til kommunen. Bygherre søger om ibrugstagnigattest af byggeriet. Drift og vedligehold Procedurer ved aflevering af hovedentrepriser Underentreprenør Underentreprenørerne færdig melder deres entrepriser til hovedentreprenøren. Hovedentreprenøren indkalder til foreløbig mangel gennemgang. Der afholdes foreløbig mangel gennemgang mellem hovedentreprenøren og underentreprenørerne. Hovedentreprenør Hovedentreprenøren færdig melder hovedentreprisen til bygherren. Bygherren indkalder hovedentreprenøren til afleveringsforretning. Der afholdes afleveringsforretning mellem bygherre og hovedentreprenør. Hovedentreprenør indkalder underentreprenørerne til afleveringsforretning. Der afholdes afleveringsforretning mellem hovedentreprenøren og underentreprenørerne Underentreprenørerne fremsender slutregning til hovedentreprenøren Hovedentreprenøren fremsender slutregning til bygherren Bygherre Bygherren færdig melder byggeriet til kommunen. Bygherre søger om ibrugstagnigattest af byggeriet.

34 EVT:


Download ppt "Kort intro: Dagens program: NAVIGATION Gert 39 år gammel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google