Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s"— Præsentationens transcript:

1 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Introduction to Medical Devices by Tina Kjøller – Regulatory Plus Inger Drengsgaard – AQM Maxval A/S b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

2 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
AQM Maxval was founded in January 2000 and is 100% privately owned minor consulting company with 2 offices (Allerød & Oksbøl) provides a professional business managements, engineering and consultancy service within Life Science & food Industry. Our primary activities are: Business and Project Management GMP, GDP, GLP projects Engineering (Sustainable Design), LEAN & QbD Qualification & validation IT & Automation b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

3 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Regulatory Plus was founded in July 2007 and is 100% privately owned with office in Allerød provides consultancy service within Regulatory Affairs and Quality within the pharmaceutical and the medical device area More than 20 years experience from the pharma and medical industry Primary activities are: Regulatory Strategies and development plans General international regulatory assistance from development through life cycle management Project management GMP and GDP projects b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

4 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Agenda: Introduktion til MD ERFA gruppe Foredrag Del I Europa: Hvad er et Medical Device Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem Standarder & Notified Body Veje til CE-mærkning Pause minutter Del II Andre Lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. Gråzoner/grænseflader til andre direktiver Kombinationsprodukter (drugs/biologics/device) b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

5 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Hvad er et Medical Device I EU regi? Definition af et medical device (Bekendtgørelse nr 1263 af 15 december 2008): …ethvert instrument, apparat, udstyr, software, materiale eller anden genstand anvendt alene eller i kombination, herunder software, som af fabrikanten er beregnet til specifik anvendelse til diagostiske eller terapeutiske formål og som hører med til korrekt brug heraf, og som af fabrikanten er beregnet til anvendelse på mennesker med henblik på: diagnosticering, forebyggelse, overvågning, behandling eller lindring af sygdomme diagnosticering, overvågning, behandling eller lindring af eller kompensation for skader eller handicap undersøgelse, udskiftning eller ændring af anatomien eller en fysiologisk proces, eller svangeskabsforebyggelse, ….og hvis forventede hovedvirkning i eller på det menneskelige legem ikke fremkaldes ad farmakologisk, immunologisk eller metabolisk vej, men hvis virkning kan understøttes ad denne vej. b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s 5

6 Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (1/9) Aktører:
Customer/Kunde Manufacturer/Fabrikanten EU representative Medical Device Notified Body NB/ Bemyndiget Organ Competent Authority (CA)/ Kompetent myndighed b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

7 Direktivet, Bekendtgørelsen, herunder Kvalitetssystem (2/9)
Lovgivningsmæssige heraki: Direktiver vedtaget af EU kommissionen publiceres i Official Journal (OJ) Medlemslandenes myndigheder indfører direktivets krav i den nationale lovgivning (love og bekendtgørelser) og publiceres i Statstidende b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

8 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (3/9) EU Medical Directives: Directive 90/385/EEC – AIMD (active implantable MDD) Directive 93/42/EEC – MDD (medical device direktivet) Directive 98/79/EC IVDD (in-vitro diagnostik direktivet) Amended by Directive 2007/47/EC published 21 September 2007 Bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om medicinsk udstyr trådte i kraft 21. marts 2010 - se også Bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om aktivt implantabelt medicinsk udstyr trådte i kraft 21. marts 2010 se også Ændringer I MD direktivet med fokus på: Klinisk evaluering for alle klasser Oplysning om særlige risici f.eks ftalater, Medicinsk udstyr skal også overholde anden relevant lovgivning Notified Bodies gennemgår teknisk file stikprøvevis for klasse IIa og IIb b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

9 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (4/9) Bekendtgørelse nr 1263 af 15. december 2008 om medicinsk udstyr (medical devices) Kapitel 1 Anvendelse og definitioner Kapitel 2 Markedsføring forhandling, distribution, ibrugtagning og mærkning Kapitel 3 Særlig procedure for system- og behandlingspakker og procedurer for sterilisation Kapitel 4 Medicinsk udstyr til klinisk afprøvning Kapitel 5 Medicinsk udstyr efter mål Kapitel 6 Medicinsk udstyr på messer, udstillinger o.l. Kapitel 7 Registrering af personer, der er ansvarlige for markedsføringen Kapitel 8 Overvågning og indskrænkning i markedsføringen Kapitel 9 Straffebestemmelser Kapitel 10 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

10 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (5/9) Bekendtgørelse nr 1263 af 15. december 2008 om medicinsk udstyr (medical devices) Bilag I Væsentlige krav (Essential requirements) Bilag II EF-Overensstemmelseserklæring (fuld kvalitetssikring) Bilag III EF-Typeafprøvning Bilag IV EF-Verifikation Bilag V EF-Overensstemmelseserklæring (kvalitetssikring af produktionen) Bilag VI EF-Overensstemmelseserklæring (kvalitetssikring af produkterne) Bilag VII EF-Overensstemmelseserklæring Bilag VIII Erklærig vedrørende udstyr til særlige formål Bilag IX Klassificeringskriterier Bilag X Klinisk evaluering Bilag XI Minimumskriterier, som skal være opfyldt ved udpegelsen af bemyndigede organer Bilag XII EF-Overensstemmelsesmærkning b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

11 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (6/9) Kvalitetssystem, ISO eller øvrige: Kvalitetssikringsssystem skal have regler for: Kvalitetspolitik og kvalitetsmålsætning Organisationsstruktur Ledelsens ansvar og beføjelser vedr. kvalitet Kontrol af effektivitet vedr. produktion/produkter Kontrol og kvalitetssikring under/efter fremstilling Prøveudstyr og kalibrering Hvis bemyndiget organ (Notified Body) er involveret i CE-mærkningen så skal de have dokumentationen for kvalitetssikringen stillet til rådighed. b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

12 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (7/9) Kvalitetssystem, ISO eller øvrige: Bekendtgørelse 1263 har krav til kvalitetssystemet: Kravene er beskrevet i bekendtgørelsen kapitel 2 Kravene er fortolket detaljeret i DS/EN ISO 13485:2003 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

13 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (8/9) Kvalitetssystem, ISO eller øvrige: DS/EN ISO 13485:2003 “Stand alone standard”(Opbygget som ISO 9001:2008) DS/EN ISO 9001:2008 CE-mærkning Lovpligtig Kvalitetssystemcertifikat Frivillig certificering b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

14 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Direktivet, Bekendtgørelsen herunder Kvalitetssystem (9/9) Standarder: Procesrelaterede (Horisontale) eks EN 285:2006 Sterilisation – Damp-autoklaver – store autoklaver) Produktrelaterede (Vertikale) eks EN ISO :2006 Øjenoptik – Intraokulære linser) NB: Standarden kan bestå af en mandatory del og en optional del Harmoniserede standarder: lovpligtige* standarder vs. guidance standarder i compliance med De væsentlige krav (Essentail Requirements) EN ISO 13485:2003 og de to ovenfor er eks. på harmoniserede standarder Kommissionen publicerer de harmoniserede standarder (seneste 7. juli 2010): b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

15 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Bemyndigede organer (Notified Bodies) Udpeges af de nationale myndigheder i DK: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Krav til Bemyndigede organer (jfr bekendtgørelsens bilag XI): Uafhængig af fabrikanten arbejdsmæssigt og økonomisk Uddelegering betyder krav om dokumentation for overholdelse af bekendtgørelsen Til videnskabeligt personale og adgang til udstyr for at gennemføre verifikationer Ansvarsforsikring Tavshedspligt b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

16 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Bemyndigede organer (Notified Bodies) Liste over de 73 godkendte NB i Europa findes på Kommissionens hjemmeside: b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

17 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Bemyndigede organer (Notified Bodies) – forskellige organisationer/interessenter Notified Bodies Operation Group (NBOG), en gruppe initieret i juli 2000 af MS og Kommissionen. Gruppen har til formål at forbedre standarden hos Notified Bodies. European Association of Notified Bodies for Medical Devices, en non-profit organisation stiftet i 2001 af NB. Gruppen har til formål at forbedre kommunikationen med EU kommission, Industrien, Competent Authorities og bruger grupper, for at beskytte NB´s juridiske og kommercielle interesser. EUCOMED er den europæiske brancheorganisation for Medical Device firmaer i EU. Medicoindustrien er den danske brancheorganisation for device firmaer i Danmark. b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

18 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Veje til CE-mærkning Klassification: Classification - Medical Devices guidance document 18 June 2010 findes på web-adressen: b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

19 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Medicinsk udstyr inddeles i fire forskellige klasser i EU: Regulatory requirements I IIa IIb III Risiko ved brug b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s 19

20 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Klasse I udstyr - eks måleske til hostesaft, rullestol Klasse I udstyr Bilag VII EF-overensstemmelseserklæring Design-info, væsentlige krav, kliniske data, risikoanalyse, PMS, ulykkesrapportering CE-mærke For at kunne CE-mærke produkter i risikoklasse I må fabrikanten vælge overensstemmelsesrute EF-overensstemmelseserklæring (bilag VII) – ingen involvering fra NB b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

21 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Klasse I m udstyr (måleudstyr) eks. termometer For at kunne CE-mærke produkter i risikoklasse Im må fabrikanten vælge mellem følgende 3 overensstemmelsesruter: EF-overensstemmelseserklæring (bilag VII) kombineret med kvalitetssikring af produktionen (bilag V) EF-overensstemmelseserklæring (bilag VII) kombineret med kvalitetssikring af produkterne (bilag VI) EF-overensstemmelseserklæring (bilag VII) kombineret med EF-verifikation (bilag IV) b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

22 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Klasse I s udstyr (sterilt) – eks Sterilt urinkateter til tømning af blæren Bekendtgørelse nr af 12. december 2005 angiver følgende overensstemmelsesruter for klasse Is udstyr: Bilag VII og IV Bilag VII og V Bilag VII og VI b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

23 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Klasse IIa udstyr – eks kanyler, muskel stimulator For at kunne CE-mærke produkter i risikoklasse IIa må fabrikanten vælge mellem følgende 3 overensstemmelsesruter: EF-overensstemmelseserklæring (bilag VII) kombineret med kvalitetssikring af produktionen (bilag V) EF-overensstemmelseserklæring (bilag VII) kombineret med kvalitetssikring af produkterne (bilag VI) EF-overensstemmelseserklæring (bilag VII) kombineret med EF-verifikation (bilag IV) Fuld kvalitetssikring (bilag II) b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

24 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Klasse IIb udstyr – eks. kontaktlinser, insulinpen For at kunne CE-mærke produkter i risikoklasse IIb må fabrikanten vælge mellem følgende 4 overensstemmelsesruter: EF-typeafprøvning (bilag III) kombineret med kvalitetssikring af produktionen (bilag V) EF-typeafprøvning (bilag III) kombineret med kvalitetssikring af produkterne (bilag VI) EF-typeafprøvning (bilag III) kombineret med EF-verifikation (bilag IV) Fuld kvalitetssikring (bilag II) b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

25 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Klasse III udstyr – eks. stent, hjerteklap, plaster med sølvnitrat For at kunne CE-mærke produkter i risikoklasse III må fabrikanten vælge mellem følgende 3 overensstemmelsesruter: EF-typeafprøvning (bilag III) kombineret med kvalitetssikring af produktionen (bilag V) EF-typeafprøvning (bilag III) kombineret med EF-verifikation (bilag IV) Fuld kvalitetssikring - bilag II kombineret med EF-konstruktionsgodkendelse (bilag II, punkt 4) b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

26 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
PAUSE 20 min: b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

27 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Andre lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

28 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Andre lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. USA: FDA: Center for Devices and Radiologic Health (CDRH) Quality system according to 21 CFR part 820 (mere risk baseret – men ellers samme intension som i ISO 13485) 510K or PMN (Pre Market Notification) 90 day in advance, require substantial equivalence PMA (Premarket Approval Application) 45 days check-in procedure. 180 days of review, possibility for Day 100 meeting Mutual agreement regarding inspections b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

29 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Andre lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. Australien: TGA: Therapeutic Good Administration Quality system AS/ISO stricter than ISO (the latter only accepted for IVD) Fulfill: Essential principles checklist (20 pages) Conformity assessment from EU NB or TGA, plus Australian Declaration of Conformity to get approval and listet in ARTG (Australian Registry of Therapeutic Goods) Mutual agreement between EU, Canada, AUS and NZ regarding inspections b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

30 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Andre lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. New Zealand: Medsafe Evidence of Conformity assessment submitted and EU CE, TGA certification or FDA approval are all acceptable to get approval and apply to be listet in WAND (Web Assisted Notification of Devices) Some EU devices regulated as medicines: Bone cement with antibiotics, dental products containing flouride, contact lense cleaning and soaking solutions a.o. Mutual agreement between EU, Canada, AUS and NZ regarding inspections b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

31 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Andre lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. Canada: Health Canada: Therapeutic Products Directorate, Medical Devices Bureau CMDCAS Quality system according to CAN/CSA ISO 13485:2003 Application for medical device licence for class II (15 days), III (75 days) and IV (90 days), conformity with recognized standards.Class I devices no licence required ISO13485 required as quality system Type of applications: single device, device family, device group a.o. Health Canada cooperates with EU a.o. b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

32 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Andre lande: USA, Australien, New Zealand, Canada mm. Japan: Ministry of Health, Labour and Wellfare (MHLW) Quality system according to GMP (ISO13485) General Medical Devices: self-certification Medical devices requiring control: certification by third party or evaluation by Medical Device Agency Medical devices requiring high-level control: evaluation by Medical Device Agency b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

33 Gråzoner/grænseflader til andre direktiver.
Lægemiddel Direktivet 2001/83/EC Kosmetik Direktivet 76/768/EEC Medical Device Direktivet 92/42/EEC Fødevare Direktivet 2002/46/EC Maskin Direktivet 2006/42/EC b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

34 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Kombinationsprodukter (drugs/biologics/devices): 21 CFR §3.2 (e) Inkluderer: A product comprised of two or more regulated components, i.e., drug/device, biologic/device, drug/biologic, or drug/device/biologic, that are physically, chemically, or otherwise combined or mixed and produced as a single entity; (2) Two or more separate products packaged together in a single package or as a unit and comprised of drug and device products, device and biological products, or biological and drug products; (3) A drug, device, or biological product packaged separately that according to its investigational plan or proposed labeling is intended for use only with an approved individually specified drug, device, or biological product where both are required to achieve the intended use, indication, or effect and where upon approval of the proposed product the labeling of the approved product would need to be changed, e.g., to reflect a change in intended use, dosage form, strength, route of administration, or significant change in dose; or Any investigational drug, device, or biological product packaged separately that according to its proposed labeling is for use only with another individually specified investigational drug, device, or biological product where both are required to achieve the intended use, indication, or effect. Se endvidere : b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

35 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Kombinationsprodukter (drugs/biologics/devices). Eksempler på kombinationsprodukter (devices): Heparin coated kateter (device) Plaster med sølvnitrat (device) Progesteron spiral (device) Insulinpen med insulin til 14 dages brug (lægemiddel med devicefunktion) Device-delen evalueres af NB og lægemiddeldelen vurderes af lægemiddelmyndighederne. Samlet file sendes til NB som videresender til f. eks Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddel delen i CTD-format. b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

36 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Nyttige links: MEDDEV Guidancedokumenter: Borderline products, drug-delivery products and medical devices incorporating, as an integral part, an ancillary medicinal substance or an ancillary human blood derivative: Guidelines relating to the application of: The Council Directive 90/385/EEC on active implantable medical devices. The Council Directive 93/42/EEC on medical devices: b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s

37 b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s
Thank You for your attention you have further questions or need support contact Inger Drengsgaard Tina Kjøller AQM Maxval A/S Regulatory Plus phone no phone no by mail: by mail: b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s


Download ppt "b r i n g i n g v a l u e t o o u r c l i e n t s"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google