Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ved Anette Bækgaard Jakobsen, afdelingschef, Region Syddanmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ved Anette Bækgaard Jakobsen, afdelingschef, Region Syddanmark"— Præsentationens transcript:

1

2 Ved Anette Bækgaard Jakobsen, afdelingschef, Region Syddanmark
Odense 10. september 2012 Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark. Ved Anette Bækgaard Jakobsen, afdelingschef, Region Syddanmark

3 Disposition Fakta: Hvad ved vi om overdødelighed blandt mennesker med en sindslidelse? Udfordringer: Hvorfor er problemet så stort og hvem har ansvaret? Handling: Hvad kan vi gøre ved det?

4 Fakta: Forventet levetid blandt personer med svær psykisk sygdom
Mænd med skizofreni i DK: 55.7 år. Kvinder med skizofreni i DK: 63.8 år. DK gen. DK skizo Kilde : List_of_countries_by_life_expectancy & Thomas Munk Laursen, Registerforsker, Aarhus Universitet Side 4 4

5 Fakta: Forventet levetid blandt personer med svær psykisk sygdom
Overlevelses kurver. Den forventede leve-alder er arealet under kurven. Mænd Kvinder Alder Alder Gul = skizofreni. Gul + Grøn = Bipolar. Gul + Grøn + Orange = Generel befolkning. Kilde : Thomas Munk Laursen, Registerforsker, Aarhus Universitet Side 5 5

6 Fakta: Dødelighed blandt personer med svær psykisk sygdom
Mortalitets rate ratio i perioden : Personer med skizofreni versus den generelle befolkning. Mænd Kvinder Alle dødsårsager samlet 2.95 2.66 Naturlig død 2.71 2.41 Selvmord, ulykker, drab 7.39 8.94 Mortalitets rate ratio: Måler den gennemsnitlige rate over alle aldersgrupper hvormed skizofrene dør i forhold til den generelle befolkning. Definition skizofreni: Kontakt til psykiatrisk hospital med en ICD-10 F20 (eller ICD 8) diagnose. Kilde: Laursen TM et.al: Life expectancy and cardiovascular deaths of patients with bipolar disorder or schizophrenia in the Nordic countries (2012). Side 6 6

7 Sundhedsprofil i Region Syddanmark
Mennesker med en sindslidelse 40% er daglig rygere (20%) 20% lever af usund kost (15%) 30% kun stille siddende aktiviteter (15%) 20% svært overvægtige (14%)

8 Fakta: Registerforskerens konklusion
Massiv overdødelighed blandt personer med svær psykisk sygdom. Betyder helt op til 20 års kortere levetid. Død af naturlige årsager står for den største del af tab af leveår. (60%) Manglende (for sen) behandling af somatisk sygdom stærkt medvirkede til øget mortalitet. Vigtigt med samarbejde på tværs af somatikken og psykiatrien. Med forbedret somatiske behandling, fortsat udvikling af psykofarmaka med færre bivirkninger, samt en øget indsats med forbedret livsstil, kan personer med svær psykisk sygdom få et betydelig løft i livskvalitet samt livslængde. Kilde : Thomas Munk Laursen, Registerforsker, Aarhus Universitet Side 8 8

9 Hvem har ansvaret og hvad har vi gjort?
Psykiatrien Somatikken De praktiserende læger Kommunerne (socialpsykiatri, sundhedsområdet)

10 Arbejdet med strategien i Region Syddanmark.
I regi af sundhedsaftalerne Fælles strategi Stor politisk fokus Ikke behov for mere papir, aftalerne er der. Hvorfor virker de ikke?

11 Udfordringer Bivirkninger ved medicin
Sindslidelse stjæler fokus fra de fysiske lidelser Misforstået medlidenhed med mennesket med en sindslidelse og de er ”besværlige”. Som kronisk psykisk syg lever du ofte et liv på kanten af samfundet. Har ikke ressourcerne.

12 Udfordringer: Ensomhed og isolation
Mennesker med visse sindslidelser, fx skizofreni, depression og angstlidelser vil på grund af deres sygdom ofte søge ensomhed og isolere sig fra andre mennesker. Ensomhed og isolation kan i sig selv være risikofaktorer for at udvikle livsstilssygdomme.

13 Udfordringer: Ildsjæle tændes og slukkes
Vellykkede projekter med fysisk aktivitet skyldes ofte medarbejdere med stort engagement. Når de engagerede medarbejdere forsvinder gør projekterne ligeså.

14 Handling: I strategien peges generelt på
Viden og uddannelse Politikker Screening for og opfølgning på KRAM-faktorer Forebyggelsestilbud Indsatser med henblik på at fastholde patienten i et forebyggelses- eller behandlingsforløb

15 Viden og uddannelse Psykiatrien Somatikken Kommunerne
Praktiserende læger.

16 Indsatser for at fastholde patienten i et forebyggelses eller behandlingstilbud.
De enkelte aktører påtager sig et ansvar og passer deres arbejde. Bruger stratificeringen. Hjælper videre Reagerer ved gentagende udeblivelser Ledsager ordninger Fælles handleplaner på tværs af sektorer Indsats på væresteder eller i eget hjem

17 Handling: Vi ved hvad der skal gøres!

18 Handling: Eksempler fra psykiatrien
Fysisk aktivitet i psykiatrien – landsdækkende implementeringsprojekt Satspuljeprojekt, Fysisk aktivitet i retspsykiatrien for at nedbryde tvang

19 Så - vi må op på hesten og klø på!
Tak fordi jeg måtte komme!


Download ppt "Ved Anette Bækgaard Jakobsen, afdelingschef, Region Syddanmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google