Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gymnasierådet - 9. oktober 2006 Elevernes valg af fag og niveauer Stor politisk interesse for elevernes valg – især i stx Er der nok, der vælger naturvidenskab.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gymnasierådet - 9. oktober 2006 Elevernes valg af fag og niveauer Stor politisk interesse for elevernes valg – især i stx Er der nok, der vælger naturvidenskab."— Præsentationens transcript:

1 Gymnasierådet - 9. oktober 2006 Elevernes valg af fag og niveauer Stor politisk interesse for elevernes valg – især i stx Er der nok, der vælger naturvidenskab ? Er der for mange, der vælger samfundsfag ? Er der for få med 3 fremmedsprog ? På nuværende tidspunkt resterer der endnu en række valg Derfor: Alle må mobilisere tålmodighed !

2 Elevernes valg af fag og niveauer DaHis DaHisEng 2. sprog Natur vidsk. DaHisEng 2. sprog Natur vidsk. Natur vidsk. FysikMatSamfRelOldIdrætKunst STX: 25 blokke, hvoraf 20 er obligatoriske fag eller ”pladsholdere” I alt: 4 A-niveauer + 3 B-niveauer + 7 C-niveauer

3 Elevernes valg af fag og niveauer DaHisEng DaHisEng 2. sprog Natur vidsk. Samf DaHisEng 2. sprog Natur vidsk. Natur geogr FysikMatSamfRelOldIdrætKunst Studieretning: Engelsk A + Samfundsfag B + Nat.geo C Ca. 25% i stx har en studieretning med Engelsk A + Samfundsfag B + et tredje fag B/C. Til valgfag har disse elever 2 eller 3 blokke. I det viste eksempel er der 3 blokke.

4 Elevernes valg af fag og niveauer DaHisMat DaHisEng 2. sprog KemiFysikMat DaHisEng 2. sprog Kemi Natur vidsk. FysikMatSamfRelOldIdrætKunst Studieretning: Matematik A + Fysik B + Kemi B Ca. 15% i stx har en studieretning med Matematik A + Fysik B + et tredje fag B/C Til valgfag har disse elever 2 blokke.

5 Hvad ved vi nu og her ? Officiel UVM-statistik (udarbejdet af UniC) på baggrund af en særkørsel af databasen Almengymnasiale uddannelser med opgørelse af elevtal pr. 28. februar 2006 Uofficiel indsamling (foretaget af GYM) i september 2006 af oplysninger fra skolerne om 2.års-elevernes allerede foretagne valg og deres forhåndstilkendegivelser af de resterende valg

6 Nogle stx-data fra UniC: Sprog Elevtal pr. 28. februar 20061.g2.g3.g Engelsk22.54719.3638.865 Engelsk A9.9408.752 Engelsk B12.60419.335113 Andel af årgang med engelsk A44 %49 % Andel af årgang med engelsk B56 %100 %1 % Spansk6.3968.1632.035 Andel af årgang med spansk A28 %42 %11 %

7 Fremmedsprog i stx Andelen af elever med engelsk A stiger til mindst 44 % Elevtallet i spansk i 3.g – dvs. antallet af elever med spansk på det højeste niveau – vil i 2007/08 (det første hold efter reformen) være 214 % større end i 2005/06 Tilsvarende stiger fransk med mindst 35 %, mens de mindre fag russisk og italiensk stiger med henh. 232 % og 128 % Sprogfagene – bortset fra engelsk – falder i volumen i 1.g og 2.g Elevernes sprogvalg ligner sprogvalget på matematisk linje under den gamle gymnasieordning Der er flere, der har sprog på det højeste niveau, og færre, der har 3 fremmedsprog

8 Samfundsfag i stx Antal elever pr. 28. februar 20061.g2.g3.g Samfundsfag A3970 – 18 %4996 – 26 %4549 – 25 % Samfundsfag B5582 – 25 %1164 – 6 %1401 – 8 % Samfundsfag C13023 – 58 % Den endelige fordeling på niveauerne A, B og C afhænger af elevernes kommende valg af valgfag

9 Nogle stx-data fra UniC: Naturvidenskab Elevtal pr. 28. februar 20061.g2.g3.g Fysik A805 – 4 %170 – 1 %1772 – 10 % Fysik B3512 – 16 %10980 – 57 %50 – 0,3 % Fysik C11401 – 51 %13 – 0,1 %0 – 0 % Kemi A553 – 2 %1652 – 9 %1622 – 9 % Kemi B2659 – 12 %833 – 4 %517 – 3 % Kemi C2059 – 9 %26 – 0,1 %6 – 0,0 % Biologi A2280 – 10 %2862 – 15 %2779 – 16 %

10 Naturvidenskab og matematik i stx Der kan ikke siges noget endeligt om elevernes fordeling på niveauerne A, B og C, før de har foretaget deres resterende valg af valgfag Kun uinteressante udsagn af typen: Den endelige andel med matematik A i 3.g bliver mellem 26 % og 57 %. I indeværende skoleår har 45 % af stx-eleverne i 3.g matematik på A-niveau. Klareste budskab: De nye elever i 1.g og deres forhåndstilkendegivelser mht. studieretning

11 Naturvidenskab og matematik i stx Elever med mat A + fys A/B + kemi A/B

12 Hhx og htx Oplysningerne om stx-eleverne stammer som nævnt fra skolernes officielle GIA-indberetning og fortæller, hvor mange elever der pr. 28. februar havde et givet fag et givet niveau. De kommende valgfag indgår altså ikke. Oplysningerne om hhx- og htx-eleverne stammer fra GYMs undersøgelse i september 2006 og er summen af elevernes allerede foretagne valg og deres tilkende- givelser om kommende valg. Tallene er derfor behæftet med nogen usikkerhed. Den statistiske historik er stort set ikke-eksisterende !

13 Hhx: Nogle af profilfagene Afsætning4650 - 65 % International økonomi1870 - 25 % It880 - 12 %470 - 6,5 % Matematik3690 - 51 %1050 - 15 % Virksomhedsøkonomi4330 - 60 % B-niveauA-niveau Afgangselever fra hhx sommer 2006: 28 % havde Matematik B, og 19 % havde Matematik A – i alt 47 %

14 Hhx: Sprogfagene Fransk begyndersprog275 - 4 % Fransk fortsættersprog175 - 2,5 %85 - 1 % Spansk2150 - 30 % Tysk begyndersprog0 - 0 % Tysk fortsættersprog3270 - 45 %750 - 10 % % B-niveauA-niveau

15 Hhx: Største valgfag Finansiering1120 - 15 % Innovation1475 - 20 % Kulturforståelse1175 - 16 %170 - 2 % Markedskommunikation1070 - 15 % Psykologi2350 - 33 %360 - 5 % C-niveauB-niveau

16 Htx: Nogle af profilfagene Biologi675 - 25 % Fysik830 - 31 % Kemi360 - 13 % Matematik1400 - 52 % Teknologi410 - 15 % B-niveauA-niveau

17 Htx: De øvrige profilfag Design460 - 17 % Engelsk510 - 19 % Informationsteknologi325 - 12 % Kommunikation/it610 - 22 % Samfundsfag665 - 25 % B-niveauA-niveau

18 Htx: Nogle valgfag Erhvervsøkonomi190 - 7,0 % Filosofi150 - 5,5 % Idræt210 - 7,7 %15 - 0,5 % Innovation175 - 6,5 % Psykologi275 - 10 %5 - 0,2 % C-niveauB-niveau


Download ppt "Gymnasierådet - 9. oktober 2006 Elevernes valg af fag og niveauer Stor politisk interesse for elevernes valg – især i stx Er der nok, der vælger naturvidenskab."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google