Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

For udvalg Kommuner og regioners perspektiv på revision af SOSU uddannelsen Ursula Dybmose, KL, Næstformand for PASS.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "For udvalg Kommuner og regioners perspektiv på revision af SOSU uddannelsen Ursula Dybmose, KL, Næstformand for PASS."— Præsentationens transcript:

1 For udvalg Kommuner og regioners perspektiv på revision af SOSU uddannelsen Ursula Dybmose, KL, Næstformand for PASS

2 For udvalg Fokus på målet med uddannelsen Uddannelsen skal matche de krav, som dagligdagen i hjemmepleje, på sygehusene eller på institutionerne stiller. Uddannelsens omdrejningspunkt og mål er borgeren og patienten, der skal modtage pleje og behandling. Stigende krav og forventninger om høj faglig kvalitet i de sundhedsfaglige ydelser og opgaver, der skal løses – nu og de kommende år. Udviklingen går meget stærkt 06/03/12For udvalg2

3 Demografi Hver 4. dansker vil i 2013 være +65 år Frem til 2050 vil andelen af +75 årige stige markant Alderssammensætningen indebærer et øget antal behandlinger Samtidig falder andelen af erhvervsaktive Det offentlige kan forventes at stå overfor betydelige rekrutterings udfordringer 06/03/12For udvalg3

4 Flere kronikere og flere komplekse forløb Øget kompleksitet i patienternes sygdomsbillede – både under indlæggelsen og ved efterbehandling i eget hjem Andele af borgere m. kroniske lidelser er stigende – kræver vedvarende opfølgning og støtte i mestring af at leve med sygdommen. Andelen af borgere med livsstils relaterede sygdomme stiger Andelen af ældre borgere med demens stiger – herunder også andelen af yngre borgere 06/03/12For udvalg4

5 Stram økonomi Andel af borgere / patienter der har kontakt m. sundhedsvæsnet stiger Medicinsk og teknologisk udvikling øger generelt kravet til behandling og helbredelse Sundhedsvæsnet i krydspres mellem forventninger og samfundsøkonomisk smalhals Prioritering og udvikling af et sundhedsvæsen pbga. LEON princippet (lavest effektive omkostningsniveau) 06/03/12For udvalg5

6 Kvalitet Fokus fra antal behandlinger til resultater af og kvalitet i behandling Forebyggelse af fejl og reducere spild Fokus på områder hvor kvaliteten kan øges uden ekstra omkostninger Fokus på evidens og prioritering af forskning i udvikling af det nære sundhedsvæsen Fokus på udvikling af velfærdsteknologiske løsninger og borgernær teknologi 06/03/12For udvalg6

7 Tværgående og tværfaglig indsats Patient/ borgerforløb på tværs af sektorer og på tværs af forvaltninger i kommunerne Indsats på tværs af faggrupper Fokus på de rette viden til de rette samarbejdspartnere Fokus på koordinering og sammenhængende indsats overfor borgeren og patienten Øget fokus på kompetence og ansvarsområder 06/03/12For udvalg7

8 Inddragelse af patient / borger og pårørende Øget fokus på information og inddragelse af patient/borger i mødet med sundhedsvæsnet Patient / borgeren har øget viden om diagnoser og behandlingsformer Øget fokus på at patient/borgeren inddrages og varetager forskellige aspekter i behandlingsforløb Øget fokus på inddragelse af pårørende som en ressource i behandlingsforløbet 06/03/12For udvalg8

9 Rehabiliterende indsats Fra passiv pleje til aktiv rehabiliterende indsats i eget hjem Fokus på at fastholde og udbygge funktionsniveau – mestringsevne Fokus på den sammenhængende indsats både på tværs af sektorer og internt i kommunerne I dag mødes alle borgere og patienter med en rehabiliterende tilgang – også kronikere og uhelbredelige syge 06/03/12For udvalg9

10 Centralisering og specialisering Hospitalsbehandlinger specialiseres for at øge kvaliteten Gennemsnitlige liggedage i regionalt sygehusvæsen falder Tendensen gælder ligeledes for det psykiatriske område De ikke specialiserede pleje og behandlingsopgaver løses hjemme hos patient / borger og eller i dennes nær miljø Flere og flere komplekse overgaver varetages i borgerens eget hjem 06/03/12For udvalg10

11 For udvalg Øgede krav til faglige kompetencer Udviklingen øger krav til de færdiguddannedes faglige niveau Fokus på at tydeliggøre den praktiske faglighed i uddannelsen – både i skole og praktikdelen Konkretisering af praktikmål – og at tydeliggøre forventninger til overgange mellem teori og praktik i uddannelsen Øget krav og dokumentation ift. patientsikkerhed og sammenhængende indsats Øget krav til at forstå systemet så borgeren og patientens forløb understøttes i ét sammenhængende i forløb 06/03/12For udvalg11

12 For udvalg Nye fag og faglige mål Målene for social- og sundhedshjælperuddannelsen er revideret i forhold til social- og sundheds-hjælpernes funktion under Serviceloven Målene for social- og sundhedsassistentuddannelsen er revideret i forhold til social- og sundheds- assistenternes funktion under Serviceloven og Sundhedsloven Social- og sundhedssektoren, 2 uger Pleje og dokumentation, 5 uger Psykologi og kommunikation, 2½ uge Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats, 3½ uge Arbejdsmiljø og ergonomi, 1 uge 06/03/12For udvalg12 Trin 2, Social- og sundhedsassistentuddannelsen: Social- og sundhedssektoren, 2 uger Pleje og dokumentation, 5 uger Psykologi og kommunikation, 2½ uge Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats, 3½ uge Arbejdsmiljø og ergonomi, 1 uge Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen:


Download ppt "For udvalg Kommuner og regioners perspektiv på revision af SOSU uddannelsen Ursula Dybmose, KL, Næstformand for PASS."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google