Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye strukturer i ledelse: Pædagogisk ledelse som holdsport Ungdomsringen 25. oktober 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye strukturer i ledelse: Pædagogisk ledelse som holdsport Ungdomsringen 25. oktober 2012."— Præsentationens transcript:

1 Nye strukturer i ledelse: Pædagogisk ledelse som holdsport Ungdomsringen 25. oktober 2012

2 Indhold Opbrud i opgaver og kontekst – Bevægelser i de ungeindsatserne – Ny organiseringer i kommunerne Nye ledelsesfællesskaber – Nær og strategisk pædagogisk ledelse Farer: – Tilføjelse – uden aflæring – Pædagogisk bureaukratisering Vejen frem? Hvis områdel- /klynge- er svaret, hvad er så spørgsmålet? Hvis områdel- /klynge- er svaret, hvad er så spørgsmålet?

3 Bevægelser i ungeindsatserne Udfordringen: Polarisering blandt børn og unge Nationale mål om at mindske polarisering (f.eks. Partnerskab om folkeskolen og Ny Nordisk Skole) Sammenhængende udvikling af læringsmiljøer 0-18 år (fokus på indhold og sammenhæng mere end på struktur og matrikler) Inklusion og ny-specialiering Ungestrategier – sammenhæng for de 15-25 årige Inddragelse af civilsamfund - samskabelse

4 Bevægelser: Krydspres i skred - nye synteser på vej? Team Insti- tution Områ de Forvalt ning Byråd Færdigheder Individ Eksklusion Struktur/matrikler Økonomi Dannelse Fællesskab Inklusion Forløb/sammenhæng Kvalitet Behov for læringsrum

5 Barn Dagtilbud Skole Undomsudd Sundhedspleje Kamme- rater Familie Andre borgere Andre borgere Foreninger Forebyggelse, beskyttelse, støtte og behandling Fritids- og kulturliv Bevægelser: Ny helheder

6 Ny organisering i kommunerne Organisering af lokale fællesskaber: Områder og klynger Kollektivisering af metodeansvar: Metodeprogrammer Videnscentre: Nyt samspil med specialfunktionerne Tværgående ledelsesfællesskaber: Todelt lederskab Stram styring og administrativ stordrift

7 Nye ledelsesfællsskaber Spaltningen af den traditionelle institutionslederrolle Strategisk pædagogisk ledelse Udvikler af rammer for læringsmiljøer Strategisk pædagogisk ledelse Udvikler af rammer for læringsmiljøer Den nære pædagogiske ledelse Spillende træner i udviklingen pædagogiske relationer Den nære pædagogiske ledelse Spillende træner i udviklingen pædagogiske relationer

8 Nye ledelsesfællsskaber Arbejdsling og synergi i et ledelsesfælleskab Strategisk pædagogisk ledelse Udvikler af rammer for læringsmiljøer Strategisk pædagogisk ledelse Udvikler af rammer for læringsmiljøer Den nære pædagogiske ledelse Spillende træner i udviklingen pædagogiske relationer Den nære pædagogiske ledelse Spillende træner i udviklingen pædagogiske relationer

9 Farer: Tilføjelse uden aflæring Område-/klyngeledelse bliver fastlåst, fordi ledelsesarbejdet reelt ikke omorganiseres – ingen slipper eksisterende opgaver og kompetencer et ekstra led, som lægges “oven-i” det eksisterende ledelsesarbejde

10 Farer: Pædagogisk bureaukratisering Område-/klyngeledelse bliver et ekstra led i hierarkiet fyldt med administrative snarere end pædagogiske opgaver lever med blik for det indre liv i forvaltningen

11 Fokus: Kvalitet i dialog og processer Fastlåstheder Selvstændighed – fællesskab Dem – Os Få – Afgive Med - Mod Tid som nulsumsspil Åbninger Deltage Være afhængige af hinanden Samskabe Synergi Organisere tiden

12 Vejen frem Opgaven i fokus: Indhold før struktur Tage afsæt i gruppen af børn og unge – og de ressourcer og muligheder, der findes i det lokale fællesskab Sætte mål for kvaliteterne i de læringsmiljøer, vi udvikler Invitere og involvere samarbejdspartnere i Formulere afledte krav til pædagogisk ledelse – hvordan understøtter vi disse kvaliteter Definere arbejdsdeling og mål for samspil og synergi i ledelsesfællesskabet Holde hinanden fast: plus- og minus-indikatorer Involvere sig i hinandens hverdag


Download ppt "Nye strukturer i ledelse: Pædagogisk ledelse som holdsport Ungdomsringen 25. oktober 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google