Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Henning Boddum Mobil tlf. 2986 0116 Kordegnenes Årsmøde Velkommen til Strategi og Social kapital.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Henning Boddum Mobil tlf. 2986 0116 Kordegnenes Årsmøde Velkommen til Strategi og Social kapital."— Præsentationens transcript:

1 Henning Boddum henning.boddum@henning.boddum@gmail.com henning.boddum@ Mobil tlf. 2986 0116 Kordegnenes Årsmøde Velkommen til Strategi og Social kapital

2 Henning Boddum henning.boddum@henning.boddum@gmail.com henning.boddum@ Mobil tlf. 2986 0116 Strategi Strategi Strategi er de konkrete udviklingsprojekter, der skal iværksættes for at realisere morgendagens ønskede situation (visionen).

3 Henning Boddum henning.boddum@henning.boddum@gmail.com henning.boddum@ Mobil tlf. 2986 0116 Udviklingen i medlemstallet

4 Henning Boddum henning.boddum@henning.boddum@gmail.com henning.boddum@ Mobil tlf. 2986 0116

5 Henning Boddum henning.boddum@henning.boddum@gmail.com henning.boddum@ Mobil tlf. 2986 0116

6 Henning Boddum henning.boddum@henning.boddum@gmail.com henning.boddum@ Mobil tlf. 2986 0116 Ledelse af folkekirken  Sundhedsvæsnet er ledelse af sundhed  Skolen er ledelse af vidensdannelse  Politiet er ledelse af lov og orden  Folkekirken er ledelse af tro Påstand: Folkekirken mangler koordineret styring, derfor skal bl.a. strategi, mål, økonomi og ledelse sættes på dagsordenen

7 Henning Boddum henning.boddum@henning.boddum@gmail.com henning.boddum@ Mobil tlf. 2986 0116 3-faset udviklingsmodel 7 Fokusområder: -” Levere et ydelse” - prod. processer - Lukkede organisationer - Sparsom kundekontakt - Standardlignende ydelser - autoritet - Løse en opgave - Opfylde brugerkrav - Fleksibilitet - Tilpasning - Intensiv brugerkontakt - fokus på omkostninger - Spørgsmål tegn ved stort set alt - Brugerdreven innovation -- Egen komp. udvikling - Relationsudvikling - Kernebrugere - Krydsende dialoger - Teknologisk eksplosion ” I går” ”I dag” ” I morgen” Produktion af tro Produktion af tro Brugertilpasning af tro Brugerudvikling ift. tro

8 Henning Boddum henning.boddum@henning.boddum@gmail.com henning.boddum@ Mobil tlf. 2986 0116 Hvordan møder brugeren folkekirken og hvad kan brugeren gøre?  Brugeren møder kirken som et frit menneske med følgende muligheder:  Excit – hvis overbevisning/indhold/kontekst ikke svarer til forventningerne. Hvorfor vælges exit?  Voice – øve indflydelse gennem menighedsrådsvalg. Er indflydelsen ad den vej reel er det lidt et ”skindemokrati”?  Loyalitet – er passiv men loyal og forbliver i folkekirken. Hvorfor er rigtig mange placeret i den gruppe.?

9 Henning Boddum henning.boddum@henning.boddum@gmail.com henning.boddum@ Mobil tlf. 2986 0116 Er folkekirken moden til reel medindflydelse? Det er afgørende at medindflydelsen i folkekirken øges!! Men kan kirken det? Er den moden til det? Succes måles på tilslutning og opbakning, men vil folkekirken også høre og aktivt bruge de historier menigheden fortæller?

10 Henning Boddum henning.boddum@henning.boddum@gmail.com henning.boddum@ Mobil tlf. 2986 0116 Udviklingshæmmende faktorer Kognitiv hurdle. Er organisation forankret i status quo Kognitiv hurdle. Er organisation forankret i status quo Politisk hurdle. Indflydelse fra magtfulde grupper med indgroede interesser Politisk hurdle. Indflydelse fra magtfulde grupper med indgroede interesser Motivationsmæs- sig hurdle Umotiveret stab af medarbejdere Motivationsmæs- sig hurdle Umotiveret stab af medarbejdere Ressourcehurdle Begrænsede ressourcer Ressourcehurdle Begrænsede ressourcer

11 Henning Boddum henning.boddum@henning.boddum@gmail.com henning.boddum@ Mobil tlf. 2986 0116 Kerneområder i strategisk ledelse Strategisk analyse Muligheder, trusler, styrker og svagheder og evnen til at identificere de nødvendige forandringer Strategisk udvikling Mission, vision og værdigrundlag. Strategiske mål og operationalisering af mål Strategisk implementering Organisering af vejen til målet, kommunikation af strategien og måling/opfølgning 11

12 Henning Boddum henning.boddum@henning.boddum@gmail.com henning.boddum@ Mobil tlf. 2986 0116 Indflydelse på Strategisk arbejde

13 Henning Boddum henning.boddum@henning.boddum@gmail.com henning.boddum@ Mobil tlf. 2986 0116 Indsigt Ekstern indsigt. Politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forhold Konkurrence med andre i lokalområdet Trusler fra andre trosretninger/økonomi/tidspressede brugere etc. Ateisme Intern indsigt Svagheder Muligheder Kompetencer Kultur og kulturbarrierer

14 Henning Boddum henning.boddum@henning.boddum@gmail.com henning.boddum@ Mobil tlf. 2986 0116 Strategi Vision :Hvordan ser vi gerne sognet om 5 år? Værdier :Hvilke værdier skal kendetegne sognet? Strategiske mål: Hvilke strategiske mål skal indfri visionen? Delmål :Hvilke delmål skal understøtte de strategiske mål? Hvem skal inddrages i det strategiske arbejde??

15 Henning Boddum henning.boddum@henning.boddum@gmail.com henning.boddum@ Mobil tlf. 2986 0116 Udvikling Strategi-udvikling Hvordan organiseres det strategiske arbejde? Hvordan samarbejder vi internt? Hvad med overskridelse af faggrænser/respekt for andre fagområder? Hvilke aftaler kan laves på tværs af sognene? Kompetenceudvikling Hvilke kompetenceudviklingsaktiviteter kræver strategien? Hvem skal uddannes til hvad?

16 Henning Boddum henning.boddum@henning.boddum@gmail.com henning.boddum@ Mobil tlf. 2986 0116 Eksekvering Handleplan for hver delmål – ”how to do it” Hvem gør hvad og hvornår og evt. hvordan? Hvordan følger vi op?

17 Henning Boddum henning.boddum@henning.boddum@gmail.com henning.boddum@ Mobil tlf. 2986 0116 TOWS-analyse 17

18 Henning Boddum henning.boddum@henning.boddum@gmail.com henning.boddum@ Mobil tlf. 2986 0116 Strategiprocessens design 18

19 Henning Boddum henning.boddum@henning.boddum@gmail.com henning.boddum@ Mobil tlf. 2986 0116 Diskussionsspørgsmål Giver begreberne vision, strategi og mål mening i folkekirken??


Download ppt "Henning Boddum Mobil tlf. 2986 0116 Kordegnenes Årsmøde Velkommen til Strategi og Social kapital."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google