Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO BAROMETRET 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING SMV’erne – rygraden i dansk erhvervsliv Eksport Kilde: Danmarks Statistik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO BAROMETRET 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING SMV’erne – rygraden i dansk erhvervsliv Eksport Kilde: Danmarks Statistik."— Præsentationens transcript:

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO BAROMETRET 2013

2 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING SMV’erne – rygraden i dansk erhvervsliv Eksport Kilde: Danmarks Statistik Total industri omsætningAntal selskaber Eksport Kilde: Danmarks Statistik

3 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FORMÅLET MED BDO BAROMETRET ER AT BESKRIVE:  UDVIKLINGSTENDENSER  AKTUELLE MARKEDSVILKÅR BIDRAGE TIL VÆKSTDEBATTEN FOR AT UNDERSTØTTE SMV’ERNE

4 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO BAROMETRET 2013 Tæt på små og mellemstore virksomheder

5 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Knækkede kurven sidste år. Store udsving afløst af den første stabile periode efter krisen. Nok mere stabilt – men med skærpet konkurrence. Tæt på små og mellemstore virksomheder Aktivitetsniveauet er stabiliseret Client name - Event - Presentation title Page 5

6 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING  Dyre lærepenge betalt.  Større adræthed.  Fokus på alle linjer. Tæt på små og mellemstore virksomheder Virksomhederne udviser øget tilpasningsevne Client name - Event - Presentation title Page 6

7 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING  Stor sårbarhed ved omsætningsfald.  Tilbageholdenhed ved prisstigninger.  ”Dækker” ofte selv øgede omkostninger til vareforbrug. Tæt på små og mellemstore virksomheder Stort omsætningsfokus

8 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING  Mentalitetsskifte.  Større respekt for risici.  Selv finansiering prioriteres.  ”Nogen” mistillid til banksektoren. Tæt på små og mellemstore virksomheder Virksomhederne passer på sig selv Client name - Event - Presentation title Page 8

9 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING  Lønomkostningsniveauet følger stort set pristalsreguleringen.  De ”overlevende” gener.  Trækker ikke helt, som Danmark kunne håbe på. Tæt på små og mellemstore virksomheder Der skabes ikke flere job Client name - Event - Presentation title Page 9

10 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Den vigende efterspørgsel er virksomhederne største problem. Mangel på kvalificeret arbejdskraft. De administrative byrder. ”kreditklemmen” virker ikke udpræget Tæt på små og mellemstore virksomheder De største udfordringer

11 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Flere forventer mindre omsætning. Færre forventer mere omsætning. De ”udefra” kommende ”stimulanser” er ikke kommet. Tæt på små og mellemstore virksomheder Forventninger til omsætningen i 2013

12 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING I år er der marginalt større villighed til at investere, forskudt mod de lidt større investeringer. Men det er især de mindre investeringer der dominerer. Vi vurderer ikke, at ”investerings-vinduet” har gjort en forskel. Ej heller en massiv ”kreditklemme”. Tæt på små og mellemstore virksomheder Forventninger til investeringen i 2013

13 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING ” VI VURDERER, I FORHOLD TIL DE SENERE ÅR, AT SMV- ERNE I DAG GENNEMSNITLIGT STÅR STÆRKERE OG BEDRE KLÆDT PÅ TIL FREMADRETTET AT HÅNDTERE SÅVEL UDFORDRINGER SOM MULIGHEDER. DERES INDSTILLING ER IMIDLERTID RELATIV DEFENSIV PRÆGET AF ØNSKET OM AT PASSE PÅ SIG SELV – MED DET FORDELE DET BRINGER. MEN DET FREMMER IKKE VÆKSTEN PÅ DEN KORTERE BANE OG LIGGER MERE OP TIL ET LANGT SEJT TRÆK – ET FORHOLD SOM LANGT FRA ER I TRÅD MED DE FLESTE POLITIKKERES UDMELDTE AMBITIONER. Kilde: BDO

14 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO BAROMETRET 2013 Østjylland

15 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Østjylland Omsætningsudviklingen i Østjylland har været relativ positiv

16 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Østjylland Resultatudviklingen er mere gennemsnitlig

17 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Østjylland Detaljer adskiller de Østjyske virksomheder fra resten af landet når det kommer til de største udfordringer

18 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO BAROMETRET 2013 Den kommunale vinkel

19 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Små 70% af virksomhederne udtrykker, at kommunerne ikke understøtter deres vækst. Små 75 % af de østjyske virksomheder udtrykker, at kommunerne ikke understøtter deres vækst. ”Jeg tror ikke kommunen ved, at vi eksisterer.” Citat fra en BDO-kunde Østjyske kommunen I hvor høj grad understøtter kommunerne virksomhederne? Alle SMV’ereØstjylland

20 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Østjyske kommuner Hvor ønsker virksomhederne, at kommunerne støtter dem? Andet: De åbne svar afslører, at virksomhederne ønsker større samhandel med kommunerne.

21 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING  I Region Hovedstaden og Region Sjælland er det primært Københavns Kommune, der trækker.  I Region Nordjylland er det Aalborg, der nævnes.  I Region Syddanmark trækker Odense fra resten af Fyn, mens Kolding trækker fra det sydlige Jylland.  I Midtjylland er det Aarhus, skarpt forfulgt af Herning, der tiltrækker flest. Små og mellemstore virksomheder – og kommunerne Landets fire største byer har den største tiltrækningskraft

22 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Små og mellemstore virksomheder – og kommunerne Udlandet er også i spil ”Hvis vi kunne flytte virksomheden, ville vi flytte syd for grænsen. Konkurrencevilkårene er horrible i Danmark” Citat fra en BDO-kunde ”Som udgangspunkt vil vi ikke flytte … men ellers skal det være til udlandet helt klart. Væk fra danske regler og politik.” Citat fra en BDO-kunde

23 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING ” URBANISERINGEN OG GLOBALISERINGEN SKER MED EN SÅDAN KRAFT, AT SÅVEL DE ATTRAKTIVE KOMMUNER SOM DE MERE UDFORDREDE KOMMUNER I YDEROMRÅDERNE KONSTANT BØR SPØRGE SIG SELV – OM DE NU OGSÅ GØR NOK FOR AT UDNYTTE MULIGHEDERNE ELLER FOR AT IMØDEGÅ DEN TRUENDE UDVIKLING. Kilde: BDO

24 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING SPØRGSMÅL?


Download ppt "INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO BAROMETRET 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING SMV’erne – rygraden i dansk erhvervsliv Eksport Kilde: Danmarks Statistik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google