Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det interne regnskab (tidl. arbejdstitel ”Supplerende beretning”)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det interne regnskab (tidl. arbejdstitel ”Supplerende beretning”)"— Præsentationens transcript:

1 Det interne regnskab (tidl. arbejdstitel ”Supplerende beretning”)
v. Morten Langgaard

2 Formålet med det interne regnskab
At give kunden – og hans rådgivere – mulighed for at anvende årsrapporten som analyse- og ledelsesværktøj Driftsøkonomisk rådgivningsgrundlag Ekstern opstilling B Intern opstilling A Et skræddersyet produkt til den enkelte kunde Fleksibilitet i sammensætningen af analyser Grafisk fremstilling

3 Overordnet Udarbejdet med fokus på landbruget
Opstilling A inkl. Intern omsætning Samme regnskabsbegreber og principper som i det eksterne regnskab (A) Kommentar/bemærkninger til alle analyserne Anvendelse af ”Note til/fra valg”

4 Landbrugsregnskab 2009 Klasse A Klasse B Eksternt regnskab
. Internt regnskab Internt regnskab Benchmarking Økonomidatabasen

5 Katalog - Hovedgrupper
Tekstdel Produktionsoplysninger Analysegrundlag Resultatopgørelse Nøgletal og fremskrivning Finansiering Udskudt skat Produktionsøkonomi

6 Katalog – de enkelte analyser
Tekstdel Produktionsoplysninger Analysegrundlag inkl. Intern omsætning Resultatopgørelse Resultatopgørelse inkl. Budget kontrol Opdelt resultatopgørelse på aktiviteter Udvikling i resultat og pengebinding Egenkapitalens udvikling Nøgletal og fremskrivning Udvikling i virksomhedens nøgletal

7 Katalog – de enkelte analyser
Nøgletal og fremskrivning Nulpunktspris og følsomhed Nettoinvestering – kapitaltilførsel Fremskrivning af nudrift Mål, potentiale og følsomhed Budget Finansiering Fordeling af aktiver og passiver Analyse af passiver Analyse af finansaktiver Udskudt skat

8 Katalog – de enkelte analyser
Produktionsøkonomi Foderforbrug og udbytter Produktion og dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger fordelt på aktiviteter Analyse af driftsgrene (Business Check) Produktionsgrensopgørelse

9 Katalog – de enkelte analyser
Udvikling i kapacitetsomkostninger Vurdering af arbejdskraftbehov Maskin- og arbejdsomkostninger Stald- og inventaromkostninger, Kvæg, kr. pr. årsko Stald- og inventaromkostninger, Svin, pr. enhed Omkostninger ved hjemmeblanding af foder til svin Markbidrag

10 Eksempler Analysegrundlag Finansanalyse Aktivitetsanalyse

11 Analysegrundlag Grundlag for analyserne i den interne regnskab
Tager udgangspunkt i A-opstilling inkl. Interne omsætning Forståelse af overgang fra B-opstilling til A-opstilling

12

13

14 Finansanalyserne Appetitvækker til en egentlig finansstrategi
Datagrundlag kommer fra konteringen Mulighed for at vælge/fravælge dele af finansanalyserne Anvendelse af supl. oplysninger

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Aktivitetsanalyse Opdeling af virksomhedens resultat i 4 aktiviteter
Arbejdsrækkefølge vigtig Påvirker ikke det eksterne årsrapports tilstand Ø90 anvender konteringen og giver bedste bud Slut resultat efter anvendelse af fordelingsbilledet

29

30

31

32 Grundlag til analyserne
Kontering efter vejledende kontoplan Datasammenhæng med fagretninger er vigtig Data i kvægdatabase, markdatabase, minkdatabase, finansieringsanalyse m.v. Supplerende oplysninger Kun de relevante for de analyser Udgangspunkt er de nuværende supplerende oplysninger ved mange analyser

33 Opsummering Faglig vurdering for hver kunde, hvilke analyser!
Gode driftsøkonomiske analyser Hvor tjenes penge Udpegning af fokusområder Behov ved kunde med en ekstern B opstilling Intern regnskab i flere niveauer Forskellige kunde cases Udnytte de data kunden har i Ø90 og datagrundlagene fra fagområderne Benchmarking er en del af det interne regnskab Selvstændig produkt, men ens opstilling

34


Download ppt "Det interne regnskab (tidl. arbejdstitel ”Supplerende beretning”)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google